PISA 2022, Colegiul a fost selectat de către Unitatea de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – Ministerul Educației Naționale în programul pentru evaluarea internațională a elevilor – PISA 2022

Proiect Erasmus_2022-2023

Site web

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-RO01-KA121-SCH-000066369

 

APEL SELECȚIE PROFESORI ERASMUS REUNIUNE BELGIA

APEL SELECȚIE ELEVI

Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH000066369 Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

MOBILITATEA DIN BELGIA

ACEASTĂ MOBILITATE SE ADRESEAZĂ ELEVILOR DIN CLASELE CU BACALAUREAT FRANCOFON ȘI ELEVILOR CARE DORESC SĂ ÎȘI DEZVOLTE COMPETENȚELE DE COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ!!!

PERIOADA: 05-09.06.2022

GRUP ȚINTĂ: 20 elevi

OBIECTIVE:

 1. Dobândirea și punerea în practică a ,,competențelor verzi” (stil/mod de viață sănătos, mediu și combaterea schimbărilor climatice, economie circulară ș.a.) și formarea conștiinței ecologice.
 2. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză;

ELEVI VOR TRIMITE O SCRISOARE DE INTENȚIE, ÎN LIMBA ENGLEZĂ ( maxim o pagină A4, redactată cu TNR, caractere de 12) PE URMĂTOARELE ADRESE DE CONTACT:

ileanavasilescu@yahoo.com

colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com

Termen limită pentru trimitere: 03 aprilie 2023, ora 20

ASPECTE IMPORTANTE!

 • Aceasta nu este o excursie, ci o activitate bazată pe învățare și împărtășire. După reîntoarcerea la liceu, elevii participanți vor realiza jurnale de bord, video-uri, rapoarte, eseuri pentru feed back, vor face diseminarea rezultatelor reuniunii și vor promova tot ceea ce ei consideră că poate contribui la o viață mai bună și la formarea unei atitudini corecte față de mediul nostru de viață și…față de întreaga planetă.
 • Conform principiului reciprocității, fiecare elev care participă la mobilitate va gazdui la rândul lui un elev din școala în care va avea loc reuniunea din Belgia. În acest sens, după constituirea grupului țintă, fiecare părinte va semna un acord Erasmus, cu mai multe clauze, printre care și aceasta;
 • Au prioritate elevii din clasele a X-a și a XI-a, pentru a avea șansa de a participa la implementarea și sustenabilitatea proiectului, înainte de finalizarea cursurilor liceale.

Având în vedere obiectivul reuniunii, se acceptă candidaturi din partea elevilor din clasele a XII/a și a IX-a care au avut în ultimii 3 ani școlari activități de voluntariat, ori rezultate la alte activități (premii la  olimpiadă, sesiuni științifice, concursuri naționale și internaționale etc.) din domeniul protejării și conservării mediului, dezvoltării durabile și din alte domenii ce au ca scop formarea conștiinței ecologice.

 • Liceul nostru este acreditat în domeniul Erasmus pentru perioada 2021-2027, fapt pentru care, elevii din clasele a IX-a vor putea participa în număr mai mare începând cu anul viitor școlar, desigur în raport cu obiectivele 1 și 5 din descrierea programului de acreditare, postată pe site-ul liceului;
 • Elevii din grupuri vulnerabile (familii monoparentale, orfani, părinți plecați în străinătate, instituționalizați, CES), vor avea 5 puncte în plus, cu condiția să menționeze tipul de vulnerabilitate în scrisoarea de intenție, în așa fel încât sa poată fi verificată de comisia de evaluare a candidaturilor.

 Pentru o evaluare obiectivă, scrisoarea de intenție (se vor acorda maxim 100 de puncte) trebuie să includă:

– argumentul/motivul pentru care elevii își doresc să participe în această mobilitate școlară;

 – beneficiul/beneficiile găzduirii în familie;

– două așteptări (în acord cu obiectivul reuniunii);

– preocupări concrete (se va menționa institutia organizatoare, sau alte indicii care pot fi verificate) din domeniul protejării și conservării mediului, dezvoltării durabile și din alte domenii ce au ca scop formarea conștiinței ecologice;

– două modalități prin care vor face diseminarea rezultatelor;

– două modalități prin care vor face promovarea;

SCRISOAREA DE INTENȚIE ARE REGULI DE CARE TREBUIE SĂ ȚINEȚI SEAMA ATUNCI CÂND O CONCEPEȚI ȘI REDACTAȚI!

 Coordonator proiect: Prof dr Ileana Vasilescu ( 0744 392 006)

APEL SELECȚIE PROFESORI ERASMUS REUNIUNE SPANIA

Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH000066369 Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

MOBILITATEA DIN PORTUGALIA

PERIOADA: 12-16. 06. 2023

GRUP ȚINTĂ: 10 profesori

OBIECTIVE:

 1. Dobândirea și punerea în practică a ,,competențelor verzi” (stil/mod de viață sănătos, mediu și combaterea schimbărilor climatice, economie circulară ș.a.) și formarea conștiinței ecologice.
 2. Dezvoltarea competențelor de a elabora și integra programe educaționale specifice activităților specifice educației pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului;
 3. Creșterea calității și eficienței profesionale a cadrelor didactice, prin cunoașterea și integrarea metodelor didactice inovative, creative, interactive cu scopul formării conștiinței ecologice.

PROFESORII VOR TRIMITE O SCRISOARE DE INTENȚIE, ÎN LIMBA ENGLEZĂ (maxim o pagină A4, redactată cu TNR, caractere de 12) PE URMĂTOARELE ADRESE DE CONTACT:

ileanavasilescu@yahoo.com

colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com

PROFESORII VOR completa formularul de mai jos:

https://forms.gle/r6xJfGFHM6cG2DAv6

Termen limită pentru trimitere: joi, 16 martie 2023, ora 21.

Pentru a putea completa în timp util formularul de înscriere, pe care îl veți primi pe grupul profesorilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte importante:

 • Înca de la început, dorim să specificăm faptul că acest curs este al doilea din acest an școlar, respectiv din perioada de implementare (2022-2027). Așadar, fiecare profesor din colegiu va putea participa la cel puțin un stagiu/curs de 5 zile și cel mult la două stagii/cursuri, cu o durată totală de 10 zile, pe parcursul perioadei de acreditare.
 • Acest curs se adresează profesorilor care predau științe din domeniul științelor Pământului (geografie, biologie, chimie, fizică), profesorilor de științe sociale (psihologie, sociologie, cultură și civilizație latină) interesați de conoașterea, protejarea și conservarea mediului, trierea deșeurilor, respectiv formarea conștiinței ecologice. Stagiul va avea loc în regiunea Malaga -Spania, limbile de comunicare vor fi engleza și spaniola.
 • De asemenea, profesorii de limbi străine și cei care care predau o știință într-o limbă străină (DNL și CLIL), vor particip, în acest an școlar la cursuri individuale sau de grup, personalizate, care se vor desfășura în diferite țări, în acord cu nevoile profesorilor și colegiului

Tema cursului: Elaborarea și implementarea unui proiect educational ce va avea ca scop formarea  competențelor verzi și a conștiinței ecologice, precum și educarea elevilor pentru dezvoltare durabilă și viață sănătoasă.

Grup țintă: 10 profesori

Pentru ca acest curs să fie în corelație cu obiectivele Acreditării Erasmus+ și în același timp eficient, grupul țintă va fi constituit din profesori din colegiu care predau disciplinele mai sus menționate.

Argumentul principal formulat de ANPCDEFP este acela că avem nevoie de 1an școlar pentru implementare.

Profesorii participanți vor realiza un raport sumar, la întoarcerea din stagiu, vor realiza diseminarea

la nivelul colegiului și vor avea posibilitatea de a adapta, completă, modifica proiectul ce va fi realizat în Spania, în raport cu nevoile reale ale colegiului nostru.

Integrarea în activitatea didcatică a conținutul cursului (secvențe de curs teoretic, aplicații în clasă, munca independentă individual și în grup), precum și împărtășirea unor experiențe și activități de cunoaștere, la nivelul colegiului și la nivelul comunităților școlare din Maramureș, reprezintă sarcini pentru fiecare participant.

Etape de înscriere:

 1. În perioada 13-14 martie, până la ora 14, aceia dintre dumneavoastră care doriți să participați la curs, sunteți rugati să bifati DA, luând în considerare disponibilitatea dumneavoastrăde a vă asuma cele mai sus precizate.
 2. Trimiterea unei scrisori de intenție în limba engleză, până joi, 16 martie, ora 22, pe adresle de contact:

ileanavasilescu@yahoo.com

colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com

Va mulțumesc și va doresc numai bine!

Pentru orice nedumeriri sau întrebări, vă rog să mă sunați ori sa îmi scrieți.

Ileana Vasilescu – coordonator acreditare Erasmus

groupe professeurs – TOTALE

groupe professeurs – job shadowing et responssables eleves

groupe professeurs – cours

groupe eleves totale

groupe eleves ESCOLA SECUNDARIA DE MOITA PORTUGAL

groupe eleves AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRE BARREIRO, PORTUGAL

APEL SELECTIE ELEVI_ERASMUS_REUNIUNE PORTUGALIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU”, BAIA MARE ESTE ACREDITAT ERASMUS+ 2021-2027, ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

 Acreditarea Erasmus+, în domeniul Educației școlare, va crea oportunități și contexte pentru a ne îndeplini cu succes viziunea și misiunea liceului, pentru a face pași importanți în dezvoltarea dimensiunii europene, pentru a susține personalul didactic în domeniul cunoașterii și evoluției personale, astfel încât, vom crește nivelul de excelență și vom avea elevi din ce în ce mai buni.

 Prof. Marius Crăciun – director Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”

             Având la bază Planul Erasmus, elaborat în acord cu Planul de Dezvoltare Instituțională și cu nevoile de creștere a eficienței și excelenței, Acreditarea Erasmus+ în domeniul Educației Școlare va permite participarea profesorilor, a personalului didactic auxiliar și a conducerii colegiului, timp de 5 ani, la cursuri de formare, la schimburi de bune practici în domeniul educațional, la activități de observare, predare și învățare, pentru a deveni mai performanți, mai conștienți de valoarea noastră profesională și umană, mai deschiși față de nevoile elevilor noștri și mai pregătiți pentru o lume dinamică, în care informația se multiplică în timp real.

            Elevii noștri vor participa la activități școlare și extrașcolare (activități de mediu, cu referire la tehnologii, resurse și surse complementare de energie, schimbările climatice, reciclarea creativ-artistică, sensurile protecției și conservării mediului; activități de dezvoltare a creativității, a valorilor umane  și a cetățeniei democratice; cunoașterea, exploatarea și integrarea în activitatea școlară și personală a platformelor și aplicațiilor digitale și altele.

Prof. dr. Ileana Vasilescu, coordonator program de acreditare Erasmus+

 Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

 Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. 

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale

 PERIOADA PRIMEI  FINANȚĂRI VA FI 1 IUNIE 2022 31 AUGUST 2023.

 OBIECTIVELE DIN PLANUL ERASMUS+ AL COLEGIULUI:

 1. Dezvoltarea competențelor numerice și digitale ale profesorilor și elevilor, cu scopul creșterii performanței și eficienței activităților didactice;
 2. Consolidarea competențelor lingvistice ale profesorilor care predau discipline ,,non lingvistice” (DNL/CLIL), prin dezvoltarea capacității de integrare a noilor tehnologii și a metodelor inovative;
 3. Dezvoltarea la profesorii diriginți a competențelor de a elabora și integra programe educaționale și a capacității de a forma și educa elevii;
 4. Dezvoltarea profesională a echipei manageriale și a personalului didactic auxiliar prin dobândirea de cunoștințe și competențe în domeniul managementului educațional inovativ, prospectiv, digitalizat și incluziv;
 5. Dobândirea și punerea în practică a ,,competențelor verzi” (stil/mod de viață sănătos, mediu și combaterea schimbărilor climatice, economie circulară ș.a.) și formarea conștiinței ecologice;
 6. Creșterea calității și eficienței profesionale a cadrelor didactice, prin cunoașterea și integrarea metodelor didactice inovatoare, creative, interactive în procesul de predare-învățare-evaluare.