Proiect Erasmus_2022-2023

Site web

groupe professeurs – TOTALE

groupe professeurs – job shadowing et responssables eleves

groupe professeurs – cours

groupe eleves totale

groupe eleves ESCOLA SECUNDARIA DE MOITA PORTUGAL

groupe eleves AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRE BARREIRO, PORTUGAL

APEL SELECTIE ELEVI_ERASMUS_REUNIUNE PORTUGALIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU”, BAIA MARE ESTE ACREDITAT ERASMUS+ 2021-2027, ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

 Acreditarea Erasmus+, în domeniul Educației școlare, va crea oportunități și contexte pentru a ne îndeplini cu succes viziunea și misiunea liceului, pentru a face pași importanți în dezvoltarea dimensiunii europene, pentru a susține personalul didactic în domeniul cunoașterii și evoluției personale, astfel încât, vom crește nivelul de excelență și vom avea elevi din ce în ce mai buni.

 Prof. Marius Crăciun – director Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”

             Având la bază Planul Erasmus, elaborat în acord cu Planul de Dezvoltare Instituțională și cu nevoile de creștere a eficienței și excelenței, Acreditarea Erasmus+ în domeniul Educației Școlare va permite participarea profesorilor, a personalului didactic auxiliar și a conducerii colegiului, timp de 5 ani, la cursuri de formare, la schimburi de bune practici în domeniul educațional, la activități de observare, predare și învățare, pentru a deveni mai performanți, mai conștienți de valoarea noastră profesională și umană, mai deschiși față de nevoile elevilor noștri și mai pregătiți pentru o lume dinamică, în care informația se multiplică în timp real.

            Elevii noștri vor participa la activități școlare și extrașcolare (activități de mediu, cu referire la tehnologii, resurse și surse complementare de energie, schimbările climatice, reciclarea creativ-artistică, sensurile protecției și conservării mediului; activități de dezvoltare a creativității, a valorilor umane  și a cetățeniei democratice; cunoașterea, exploatarea și integrarea în activitatea școlară și personală a platformelor și aplicațiilor digitale și altele.

Prof. dr. Ileana Vasilescu, coordonator program de acreditare Erasmus+

 Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

 Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. 

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale

 PERIOADA PRIMEI  FINANȚĂRI VA FI 1 IUNIE 2022 31 AUGUST 2023.

 OBIECTIVELE DIN PLANUL ERASMUS+ AL COLEGIULUI:

  1. Dezvoltarea competențelor numerice și digitale ale profesorilor și elevilor, cu scopul creșterii performanței și eficienței activităților didactice;
  2. Consolidarea competențelor lingvistice ale profesorilor care predau discipline ,,non lingvistice” (DNL/CLIL), prin dezvoltarea capacității de integrare a noilor tehnologii și a metodelor inovative;
  3. Dezvoltarea la profesorii diriginți a competențelor de a elabora și integra programe educaționale și a capacității de a forma și educa elevii;
  4. Dezvoltarea profesională a echipei manageriale și a personalului didactic auxiliar prin dobândirea de cunoștințe și competențe în domeniul managementului educațional inovativ, prospectiv, digitalizat și incluziv;
  5. Dobândirea și punerea în practică a ,,competențelor verzi” (stil/mod de viață sănătos, mediu și combaterea schimbărilor climatice, economie circulară ș.a.) și formarea conștiinței ecologice;
  6. Creșterea calității și eficienței profesionale a cadrelor didactice, prin cunoașterea și integrarea metodelor didactice inovatoare, creative, interactive în procesul de predare-învățare-evaluare.