Rezultate la probele de limba franceză, spaniolă, italiană

Rezultate la proba de limba engleză

Programare testare limba engleză

In atenția elevilor care au depus cereri de transfer:

Nr. cereri de transfer depuse:

Cls X – 41

Cls XI –25

Cls XII -5

Echivalări studii efectuate în străinătate – 3

Elevii care vor fi aprobați în Consiliul de Administrație pentru transfer la clasele de filologie și științe sociale vor fi anunțați personal prin telefon.

Elevii care vor da teste de limbă pentru transferul la clasele cu profil bilingv, în funcție de rezultatele obținute și care vor fi afișate pe site-ul școlii, vor fi anunțați personal dacă au primit aprobarea pentru transfer.

La cls XI, XII numărul de locuri va fi suplimentat conform aprobării  ISJMM.

Director:  Prof. Marius Crăciun

Precizari transferuri

Model-cerere-transfer-elevi

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC SĂ SE TRANSFERE LA COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE

 

Cererile (model tip) eliberate de unitatea de care aparține elevul(completate) se depun la colegiul nostru,

compartimentul Secretariat,

in perioada 18 iulie – 19 august 2022,

intre orele 8:30-14:30.

– Pentru specializările filologie și științe sociale criteriul de transfer este ca cea mare medie generală a anului școlar 2021/2022 și 10 la Purtare, condiționat de faptul că media generală trebuie să fie mai mare sau egală cu media ultimului elev din clasa respectivă.

– Pentru specializările bilingv Română-Engleză, bilingv Română-Franceză, bilingv Română-Spaniolă, bilingv Română-Italiană, bilingv Română-Germană, media generală a anului școlar 2021/2022 si la Purtare sunt criterii eliminatorii, departajarea se face după testul de limbă (scris + oral) din materia studiată de elevii claselor bilingve (aspect foarte important).

Reactualizarea numărului de locuri libere pentru transfer, ca urmare a acceptului unor elevi veniți din străinătate, reînmatriculări, etc. (01.08.2022)

Specializarea Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Filologie 2 1 0
Științe Sociale 2 0 1
Bilingv Română – Engleză 8 1 0
Bilingv Română – Franceză 1 1 0
Bilingv Română – Italiană 0 0 0
Bilingv Română – Spaniolă 0 0 0
Bilingv Română – Germană 0 0 1

Numărul locurilor disponibile pentru transfer

Specializarea Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Filologie 3 1 0
Științe Sociale 3 0 1
Bilingv Română – Engleză 8 0 0
Bilingv Română – Franceză 1 1 0
Bilingv Română – Italiană 0 0 0
Bilingv Română – Spaniolă 0 0 0
Bilingv Română – Germană 0 1 1

 

În aceste locuri intră și elevii care se întorc din străinătate și primesc aviz favorabil. Numărul de locuri disponibile se poate modifica daca vor exista elevi ai colegiului nostru care se vor transferă la alte unități de învățământ.

Director,

Prof. Marius Crăciun