Cererile (model tip) eliberate de unitatea de care aparține elevul(completate) se depun la colegiul nostru,

compartimentul Secretariat,

intre orele 8:30-14:30.

Model-cerere-transfer-elevi