Programul Naţional Bani de Liceu va continua şi în anul şcolar 2021-2022Adresa Ministerului Educatiei

Prin intermediul acestuia este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/finalizării studiilor.

  • Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.