Proiect CulturalFestival Internațional de Poezie „Palabra en el mundo”

Coordonator: prof. Loredana Molnar, de la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, Baia Mare

Obiective:

– să lucreze cu componentele esenţiale ale discursului poetic

– să implice cititorul în experienţa de a produce şi transmite un mesaj al autorului

– să exprime în scris calităţile sufletului uman, deschizând drumuri pentru alţii şi împărtăşind misterul persoanei creatoare de valoare

– să promoveze participarea elevilor, profesorilor, poeţilor locali la activităţile prevăzute

– să se bucure de artă, unind pictura, desenul cu cuvântul, pentru a dezvălui pacea mondială.

– să ofere un omagiu poeţilor locali şi universali

– creşterea calitaţii în educaţie prin promovarea literaturii de bună calitate.

– utilizarea limbii (pentru lectură, redactarea de texte) ca un instrument viu de comunicare, o modalitate prin care putem să ne cunoaştem unii pe alţii, un vehicul pentru valorile umane şi culturale

– ducerea la îndeplinire a sarcinilor proiectului  prin respectarea termenelor  şi prin aportul constructiv la activităţile de grup, a clasei, a persoanelor implicate ( propria şcoală şi partenerii în proiect)