ANOFM adresa ANOFM- informatii in scopul integrarii  pe piata fortei de munca

Dorești să studiezi în străinătate? Informații CNRED   – CNRED pdf

Elevii beneficiari ai unui laptop prin proiectul ROSE

  1. Numărul de laptopuri este de 85; așadar, primii 85 de elevi se vor prezenta la liceu (luni-vineri, orele 8-16) pentru a completa documentele în baza cărora li se va împrumuta un laptop, după cum urmează:

– elevii minori vor fi însoțiți de un părinte/reprezentant legal;

– elevii majori vor completa toate documentele în nume personal.

Documentele pe care le vor completa (le vor primi de la liceu) sunt: cerere, declarație, contract de comodat.

Elevii care au deja în custodie un laptop de la liceu îl vor preda pe acesta, cu proces verbal de predare-primire, și ulterior vor completa documentele pentru noul laptop.

Precizăm că aceste 85 de laptopuri sunt bunuri ale liceului și elevii le vor primi în regim de împrumut, prin contract de comodat.

  1. Elevii care NU doresc să intre în posesia acestui laptop vor trimite pe adresa de email a colegiului o declarație asumată prin semnătură, în care vor preciza toate datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, clasa din care fac parte) și, eventual, motivul pentru care refuză (exemplu: și-au achiziționat deja un laptop).
  2. Criteriile de acordare a unui laptop sunt precizate în OMEN nr. 3166/2021:

– elevi provenind din familii cu venituri mici, elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei, elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități, elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în proximitate;

– liceele beneficiare pot completa lista grupurilor dezavantajate menționate anterior: în acest sens, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele criterii suplimentare: elevi din clasele terminale, numărul de frați elevi, familie monoparentală/case de copii, părinți cadre didactice, părinți pensionari, elevi care au solicitat desfășurarea cursurilor online