Admitere 2022

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022 – 2023 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.150/30.08.2021 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini  pdf.

-Calendar Admitere 2022-2023

Detalii – probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea educator – puericultor
Plan de școlarizare  propus pentru anul școlar 2022-2023 – Clasa a IX-a

 Filiera Vocațională, profil Pedagogic = 2 clase X 24 elevi 

 1. Specializarea Educator-Puericultor =2 clase X 24 elevi = 48 elevi

Filiera Teoretică, profil Umanist =6 clase X 26 elevi

 1. Specializare Științe Sociale = 2 clase
 • Științe Sociale – 1 clase X 26 elevi = 26 elevi
 • Științe Sociale Intensiv Germană– 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Științe Sociale Intensiv Engleză – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 1. Specializarea Filologie =  4 clase
 • Filologie – 1 clase X 26 elevi = 26 elevi
 • Bilingv română-engleză – 1,5 clase X 26 elevi = 39 elevi
 • Bilingv română-franceză – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Bilingv română-spaniolă – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Bilingv română-italiană – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi

Pentru specializarile Bilingv română-italiană si Bilingv română-spaniolă nu se susține proba de limbă modernă, admiterea realizându-se doar pe baza repartizarii computerizate.  Studierea limbii moderne la clasa se face de la nivel începător.

Pentru specializarea Științe Sociale Intensiv Germană selecția se va face la sfârșitul lunii august/începutul lunii septembrie.

Pentru specializarea Științe Sociale Intensiv Engleză prioritate la selecție vor avea elevii care vor avea proba de limbă modernă(Limba Engleză) susținută în luna mai.