PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A – AN ȘCOLAR 2020- 2021

FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR: 1 CLASĂ = 28 LOCURI

FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST
SPECIALIZĂRI:
                              ŞTIINŢE SOCIALE: 2 CLASE = 56 LOCURI
                              FILOLOGIE: 5 CLASE

din care SUB SPECIALIZĂRI:

FILOLOGIE                                         1 CLASĂ = 28 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ  ENGLEZĂ        2 CLASE  = 56 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ     0,5 CLASE = 14 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ – ITALIANĂ     0,5 CLASE = 14 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ GERMANĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ SPANIOLĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI

TOTAL  LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a = 224

Pentru specializarile BILINGV ROMÂNĂ  SPANIOLĂ  și BILINGV ROMÂNĂ ITALIANĂ nu se susțin teste de limbă străină (nu se face echivalarea). Admiterea se face computerizat. Atât limba spaniolă cât și limba italiană se vor studia de la nivel începător.

BROSURA ADMITERE 2020

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Anexa_3_metodologie organizare-desfasurare + structura probe aptitudini admitere licee vocationale

ADMITERE 2020 

Statistici admitere

Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.