Criterii constituire clasa a IX-a

ANUNȚ DEPUNEREA  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASA A IX-A   (Anunt+ cerere. pdf)

PERIOADA 15-20 IULIE 2022

Program de depunere:

Sala 45

(intrarea prin curte, pe lângă Clubul Copiilor)

Vineri, 15 iulie 2022 – orele 8:30-13:00

Luni, 18 iulie 2022 – orele 8:30-15:00

Marți, 19 iulie 2022 – orele 8:30-15:00

Miercuri, 20 iulie 2022 – orele 8:30-15:00

Dosarul trebuie sa conțină:

 • Dosar plic
 • Certificat naștere (copie si original)
 • Carte de Identitate (copie si original)
 • Foaie Matricolă (copie)
 • Cerere de înscriere (tip anexată)
 • Fișa medicală, inclusiv vaccinurile

La depunerea dosarelor elevul trebuie să fie prezent pentru măsurătorile uniformei. Uniforma se achita integral în cuantum de 120 RON (sumă fixă).

Dosarele se vor depune de către toți elevii repartizați, inclusiv de la specializarea Educator-Puericultor, elevii repartizați pe locurile speciale pentru Rromi/CES.

 Atenție!!!!Elevii care nu își vor confirmă locul, prin înscriere, își pierd locul pe care au fost repartizați!!!!!

Admitere 2022

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2022 – 2023 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.150/30.08.2021 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini  pdf.

-Calendar Admitere 2022-2023

Detalii – probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea educator – puericultor
Plan de școlarizare  propus pentru anul școlar 2022-2023 – Clasa a IX-a

 Filiera Vocațională, profil Pedagogic = 2 clase X 24 elevi 

 1. Specializarea Educator-Puericultor =2 clase X 24 elevi = 48 elevi

Filiera Teoretică, profil Umanist =6 clase X 26 elevi

 1. Specializare Științe Sociale = 2 clase
 • Științe Sociale – 1 clase X 26 elevi = 26 elevi
 • Științe Sociale Intensiv Germană– 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Științe Sociale Intensiv Engleză – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 1. Specializarea Filologie =  4 clase
 • Filologie – 1 clase X 26 elevi = 26 elevi
 • Bilingv română-engleză – 1,5 clase X 26 elevi = 39 elevi
 • Bilingv română-franceză – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Bilingv română-spaniolă – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi
 • Bilingv română-italiană – 0,5 clase X 26 elevi = 13 elevi

Pentru specializarile Bilingv română-italiană si Bilingv română-spaniolă nu se susține proba de limbă modernă, admiterea realizându-se doar pe baza repartizarii computerizate.  Studierea limbii moderne la clasa se face de la nivel începător.

Pentru specializarea Științe Sociale Intensiv Germană selecția se va face la sfârșitul lunii august/începutul lunii septembrie.

Pentru specializarea Științe Sociale Intensiv Engleză prioritate la selecție vor avea elevii care vor avea proba de limbă modernă(Limba Engleză) susținută în luna mai.