Cod ISIL: RO-MM-0142

Ziua națională – Constantin Brâncuși la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare

16.02.2020

 

Ziua culturii naționale: 15 Ianuarie 

In memoriam: Mihai Eminescu

Școala este singurul loc în care cunoștințele de înaltă calitate se îmbină cu competența pedagogică ,cu tehnologia modernă ,cu instruirea diferențiată și cu dezvoltarea creativității.

Un Centru de documentare si informare este un centru de resurse pluridisciplinare  care pune la îndemâna elevilor, cadrelor didactice si a comunității informații pe  suporturi diferite ( cărți,reviste, casete audio si video, calculatoare conectate la Internet).Centrul de documentare și informare ,  ca instrument integrat și integrator al procesului educațional, este o școală a auto-formației, o școală a responsabilizării și a autonomiei în planul individualului și a grupului, o formă de afirmare a muncii în echipă. Ca element adecvat spațiului și acțiunii educative, Centrul de documentare și informare este o alternativă modernă, directă și funcțională care îl pune pe elev într-o nouă postură de învățare, este o alternativă metodologică ce se constituie într-o fereastră deschisă spre lume. Astfel, Centrul de Documentare și Informare nu este doar un instrument didactic, ci o pedagogie activă, eficientă, modernă, care îl face pe elev actor și creator al propriei sale activități de învățare, prin cercetare și documentare.

MISIUNILE Centrului de documentare și informare:

  • Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoașteri și a propriilor deprinderi;
  • Facilitează învățarea prin inițierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară;
  • Furnizează informații referitoare la unitatea școlară și relaționarea cu potențiali parteneri exteriori sistemului educativ;
  • Incită la inovație pedagogică și stimulare intelectuală;
  • Formează și dezvoltă simțul civic.

Punând accent pe capacitatea de gândire, comunicare și relaționare a elevului pe promovarea alternativelor pedagogice, Centrul de documentare devine un element pozitiv de susținere și realizare a reformei sistemului educațional  romanesc  .Noile practici pedagogice ,centrate pe elev,trebuie sa tina seama de realitatea obiectiva a lumii de mâine. Elevul de azi trebuie să îsi construiască propriul sistem de cunoaștere ,să-și formeze capacitatea de cercetare ,analiza ,exploatare a informației si comunicației ,lucru ce duce la adevărata lui libertate ,la dobândirea autonomiei reale,intr-o lume din ce in ce mai complexa.

Elevii trebuie sa plece din școală pregătiți pentru viața profesională si îndreptați spre o corectă percepție a lumii in  care trăiesc ,posedând abilități complexe în  a  căuta ,a găsi și a integra cantitățile mari de informații cu care vor veni in contact pe tot parcursul vieții.      Dacă se dorește accesul la informație ,trebuie ca toți actorii implicați in procesul instructiv-educativ să posede cheia sistemelor de informare. Informația de calitate nu e neapărat fructul unei tehnologii avansate ,ci sistemul informativ trebuie să fie gândit în funcție de nevoile și activitătile  utilizatorilor. Instrumentul de lucru care-l ajuta pe elev să achiziționeze necesarul de noi tipuri de competente este reprezentat ,în unitățile de învățământ unde a fost implementat ,de centrul de documentare și informare.

6 ETAPE ALE UNUI PROIECT DE CERCETARE DOCUMENTARĂ

– un demers complet de cercetare a informaţiei –

1.     Căutarea subiectului

 

(Ce ? Cine ? Unde ? Cum ? De ce ?)

– analizarea subiectului

– mobilizarea cunoştinţelor

– realizarea unei vederi de ansamblu asupra subiectului

– investigarea subiectului, stabilirea pistelor de tratare şi căutarea cuvintelor cheie

– schiţarea unui plan provizoriu şi a unui plan de lucru

– organizarea temporală

2. Căutarea surselor de informaţie

– identificarea tipurilor de documente necesare

– localizarea documentelor

– căutarea informaţiilor cu ajutorul cuvintelor cheie

3. Selectarea documentelor

– alegerea documentelor necesare în funcţie de subiect şi de termenul de restituire

– notarea referinţelor

– clasarea şi selectarea informaţiei găsite

– identificarea conţinuturilor necesare

4. Culegerea informaţiilor

– citirea rapidă a documentelor

– selecţionarea acestora

– citirea atentă şi luarea de notiţe

– clasarea notiţelor şi revizuirea planului provizoriu

5. Tratarea informaţiilor

– analiza informaţiilor reţinute

– vedere de ansamblu asupra lucrării

– analizarea informaţiei în cazul mai multor tipuri de documente

6. Comunicarea informaţiilor

– redactarea lucrării

– respectarea sarcinilor

– citarea surselor

– verificarea lucrării

– confruntarea demersului şi a rezultatului cu criteriile de reuşită