Colegiului ”Mihai Eminescu” și-a îmbunătățit colecția de carte cu o carte-album ”Monumentele Mihai Eminescu” – donată de domnul director prof. Marius Crăciun, din colecția personală, în semn de prețuire pentru biblioteca instituției.

Eminescu… figura lui tronează încă în imaginea integrală a neamului românesc deoarece, ”Atâta vreme cât noi suntem, el este. Atâta vreme cât el este, noi nu putem să credem că am putea să murim vreodată…”, cum spunea Nichita Stănescu.

Căutarea obsesivă a chipului de geniu este proiectul suprem al fiecărui mare artist. Toți artiștii încearcă să descifreze absolutul eminescian căutând adâncimea ființei lui. Aceste tentative ale artiștilor sunt însumate în cartea-album ”Monumentele Mihai Eminescu”, o primă publicație dedicată exclusiv acestui subiect.

Prin lumina tiparului, autorii Gheorghe Jurma și Erwin Țigla redau privirii și memoriei noastre chipuri și locuri dintr-o lume veche, cuprinzând toate monumentele din 69 de localități din România, cuprinse în 35 de județe, care înfățișează chipul geniului-om Mihai Eminescu. Plecând de la imaginile păstrate în cele patru fotografii ale poetului (la care face trimitere G. Călinescu), s-au realizat peste o sută de întrupări în piatră, în gips, în bronz ale marelui romantic, unele chiar și dincolo de granițele țării: la Viena, München, Paris, Odessa, Budapesta, în Voivodina și, firește, în Basarabia.

Albumul îşi deschide paginile cu municipiul Botoşani – locul naşterii lui Mihai Eminescu, unde există mai multe monumente şi instituţii care-l omagiază pe marele poet, începând cu prima statuie, a lui Ion Georgescu, din 1890, acum amplasată în Parcul ”Mihai Eminescu”, urmând să ne poarte pe traseele pe care Eminescu însuși le-a parcurs.

   

În numele tuturor elevilor și personalului Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, vă mulțumim, domnule director, pentru ocazia pe care ne-o dați de a răsfoi acest volum de excepție !

  Citește! Mult! Cât de mult poți!

Nu pentru că trebuie, ci pentru  că cititul este cea mai bună formă de evadare, este posibilitatea trăirii mai multor vieți într-una singură!

                  Pentru a facilita accesul la resursele bibliotecii chiar și înafara ei, venim în întâmpinarea dumneavoastră și vă punem la dispoziție catalogul electronic. Este o bază de date, care prezintă conținutul fizic (material) al bibliotecii iar alcătuirea lui este dată de cele mai importante informaţii pe care le poate oferi o publicație (titluri, edituri, autori, colecţii, etc.),  înlocuind lădițele, bine cunoscute multor bibliofili, precum și catalogul alfabetic, sau cel sistematic.

                Adresa web a catalogului electronic a bibliotecii Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare este http://mihaieminescu-mm.ebibliophil.ro/. Vă invit aici să vizualizați  publicațiile existente în cadrul bibliotecii, numărul de exemplare existente precum și numărul de exemplare disponibile.

                Aici veți regăsi , pe lângă operele studiate în programa școlară, dicționare, ghiduri, auxiliare, enciclopedii, și publicații specifice tipului și profilului unității de învățământ precum : științe ale naturii, științe exacte și  științe sociale.

                Prin crearea unui cont cu adresa de e-mail, (pe care ulterior mi-l puteți face cunoscut  pe adresa de mail a bibliotecii: biblioteca_eminescubm@yahoo.com, pentru a vă asocia contul dumneavoastră cu contul bibliotecii), vă va oferi pe lângă vizualizarea colecțiilor și posibilitatea rezervării unei publicații și ulterior împrumutul acesteia în cadrul bibliotecii.

pentru consultanță cu privire la ce anume să citiți, veniți la mine! 

Bibliotecar, Ionela Hojda

Ziua culturii naționale: 15 Ianuarie 

In memoriam: Mihai Eminescu

Școala este singurul loc în care cunoștințele de înaltă calitate se îmbină cu competența pedagogică ,cu tehnologia modernă ,cu instruirea diferențiată și cu dezvoltarea creativității.

Un Centru de documentare si informare este un centru de resurse pluridisciplinare  care pune la îndemâna elevilor, cadrelor didactice si a comunității informații pe  suporturi diferite ( cărți,reviste, casete audio si video, calculatoare conectate la Internet).Centrul de documentare și informare ,  ca instrument integrat și integrator al procesului educațional, este o școală a auto-formației, o școală a responsabilizării și a autonomiei în planul individualului și a grupului, o formă de afirmare a muncii în echipă. Ca element adecvat spațiului și acțiunii educative, Centrul de documentare și informare este o alternativă modernă, directă și funcțională care îl pune pe elev într-o nouă postură de învățare, este o alternativă metodologică ce se constituie într-o fereastră deschisă spre lume. Astfel, Centrul de Documentare și Informare nu este doar un instrument didactic, ci o pedagogie activă, eficientă, modernă, care îl face pe elev actor și creator al propriei sale activități de învățare, prin cercetare și documentare.

MISIUNILE Centrului de documentare și informare:

  • Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoașteri și a propriilor deprinderi;
  • Facilitează învățarea prin inițierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară;
  • Furnizează informații referitoare la unitatea școlară și relaționarea cu potențiali parteneri exteriori sistemului educativ;
  • Incită la inovație pedagogică și stimulare intelectuală;
  • Formează și dezvoltă simțul civic.

Punând accent pe capacitatea de gândire, comunicare și relaționare a elevului pe promovarea alternativelor pedagogice, Centrul de documentare devine un element pozitiv de susținere și realizare a reformei sistemului educațional  romanesc  .Noile practici pedagogice ,centrate pe elev,trebuie sa tina seama de realitatea obiectiva a lumii de mâine. Elevul de azi trebuie să îsi construiască propriul sistem de cunoaștere ,să-și formeze capacitatea de cercetare ,analiza ,exploatare a informației si comunicației ,lucru ce duce la adevărata lui libertate ,la dobândirea autonomiei reale,intr-o lume din ce in ce mai complexa.

Elevii trebuie sa plece din școală pregătiți pentru viața profesională si îndreptați spre o corectă percepție a lumii in  care trăiesc ,posedând abilități complexe în  a  căuta ,a găsi și a integra cantitățile mari de informații cu care vor veni in contact pe tot parcursul vieții.      Dacă se dorește accesul la informație ,trebuie ca toți actorii implicați in procesul instructiv-educativ să posede cheia sistemelor de informare. Informația de calitate nu e neapărat fructul unei tehnologii avansate ,ci sistemul informativ trebuie să fie gândit în funcție de nevoile și activitătile  utilizatorilor. Instrumentul de lucru care-l ajuta pe elev să achiziționeze necesarul de noi tipuri de competente este reprezentat ,în unitățile de învățământ unde a fost implementat ,de centrul de documentare și informare.

6 ETAPE ALE UNUI PROIECT DE CERCETARE DOCUMENTARĂ

– un demers complet de cercetare a informaţiei –

1.     Căutarea subiectului

 

(Ce ? Cine ? Unde ? Cum ? De ce ?)

– analizarea subiectului

– mobilizarea cunoştinţelor

– realizarea unei vederi de ansamblu asupra subiectului

– investigarea subiectului, stabilirea pistelor de tratare şi căutarea cuvintelor cheie

– schiţarea unui plan provizoriu şi a unui plan de lucru

– organizarea temporală

2. Căutarea surselor de informaţie

– identificarea tipurilor de documente necesare

– localizarea documentelor

– căutarea informaţiilor cu ajutorul cuvintelor cheie

3. Selectarea documentelor

– alegerea documentelor necesare în funcţie de subiect şi de termenul de restituire

– notarea referinţelor

– clasarea şi selectarea informaţiei găsite

– identificarea conţinuturilor necesare

4. Culegerea informaţiilor

– citirea rapidă a documentelor

– selecţionarea acestora

– citirea atentă şi luarea de notiţe

– clasarea notiţelor şi revizuirea planului provizoriu

5. Tratarea informaţiilor

– analiza informaţiilor reţinute

– vedere de ansamblu asupra lucrării

– analizarea informaţiei în cazul mai multor tipuri de documente

6. Comunicarea informaţiilor

– redactarea lucrării

– respectarea sarcinilor

– citarea surselor

– verificarea lucrării

– confruntarea demersului şi a rezultatului cu criteriile de reuşită