Aplicarea prevederilor noului cadru normativ conform OME nr. 4224 din 06.07.2022
Anexa 2 – Procedură echivalare – recunoaștere programe pentru dezvoltarea profesională continuă complementare.
Anexa 3 – Procedură echivalare – programe pentru dezvoltarea personală și abilitare funcțională .
Observație la Anexa 3: activitățile asimilate categoriei programelor pentru abilitare funcțională se echivalează pentru anul școlar anterior, în fiecare an școlar, astfel încât la finalul tranșei cadrele didactice vor atașa și această adeverință.

 Adresa ME conversie profesională- informatică și tehnologia informației

 Universitatea din Oradea – anunț înscriere postuniversitară

https://www.ccdmaramures.ro/