”De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone”.

Coordonatori: Ministerul Educaţiei Naţionale

Ambasada Franţei în România

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

Profesor coordonator la nivelul colegiului: Mone Rodica, responsabil filiera francofonă

Echipa de profesori: Mone Rodica, Ciumău Maria, Weisz Nicolae, Mureșanu Delia, Astalâș Ramona, Făzăcaș Aneta, Vasilescu Ileana, Bolchiș Maria, Szebeni Laura

Produse finale: Evaluarea modulului interdisciplinar prin proba anticipată de bacalaureat (la sfârșitul clasei a XI-a) și prin proba specifică (la sfârșitul clasei a XII-a);

Diseminarea produselor în săptămâna ”Bilingue en fête”;

Evaluarea competențelor lingvistice (nivel B2 din CECRL);

Monitorizarea de către reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai Ambasadei Franței;

Articole în presa locală, națională și internațională

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)

Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional;

Sporirea atractivității filierei francofone prin calitatea echipei de profesori și prin activitățile, parteneriatele și proiectele internaționale propuse de aceștia;

Dezvoltarea unui învățământ modern, atractiv și eficient bazat pe elaborarea și utilizarea materialelor pedagogice multimedia și a mijloacelor TIC;

Facilitarea pentru absolvenții care au obținut pe diploma lor de bacalaureat „mențiune bilingvă francofonă” de accedere la unități de învățământ superior din Franța și cele în limba franceză din România;

Constituirea la elevi și profesori a unui sistem de valori europene: toleranța, respectul, egalitatea de șanse, empatia s.a