Comisia C.E.A.C.- an şcolar 2021-2022

Coordonator -prof. Astalâș Ramona Daniela

Reprezentanții consiliului profesoral:

prof. Ciobotaru Ana

prof. Costin Alina

prof. Bencze Ramona Laura

Reprezentantul părinților – Vasile Daniela

Reprezentantul  comunității locale – Horvath-Marc Andrei

Reprezentantul sindicatului- contabil șef – Păcurar Ligia Alina

Reprezentantul elevilor–Chelba Antonio,clasa XIIF