Concurs internațional de traduceri Juvenes translatores.

COORDONATOR: prof. Elena IERCOȘAN

Obiective.

  • să utilizeze achiziții anterioare de învățare a unei limbi străine;
  • să traducă diferite tipuri de texte pe diferite teme;
  • să exerseze capacitățile de comunicare ;
  • să-și exprime ideile prin utilizarea unor tehnici de traducere a textelor;
  • să formeze capacitatea de tehnoredactare computerizată a traducerilor.

Fiecare traducere va fi evaluată de către un comitet alcătuit din traducători și revizori din cadrul DG Traduceri. În urma evaluării, juriul, prezidat de directorul general al DG Traduceri, va alege cea mai bună traducere din fiecare stat membru.

Ceea ce aduce nou această activitate este provocarea lansată elevilor de a-și evalua propriile cunoștințe și de a experimenta strategii de transfer de informație din diferite domenii dintr-o limbă în alta.