Consiliul Școlar al Elevilor, Colegiul National Mihai Eminescu

Consiliul scolar al elevilor este o structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele elevilor din colegiu la nivelul unității de  învățământ.

Acest consiliu este format dintr-un presedinte, doi vicepresedinti, un secretar si din reprezentantul elevilor in consiliul de administratie. Acest consiliu este in permanenta legatura cu ideile, gandurile si propunerile colegilor de liceu, fiecare clasa avand un reprezentant care participa la sedintele organizate regulat.

 

Efectele şi rezultatele consiliului

Un consiliu care funcţionează bine are rezultate şi efecte importante! Dacă rolul reprezentativ are succes în aşa măsură încât o iniţiativă a consiliului să aibă impact major asupra deciziilor luate de conducerea şcolii, atunci elevii îşi vor însuşi cunoştinţele necesare referitoare la procesele importante ale democraţiei din propriile lor experienţe, cunoştinţe care vor fi utile în viaţa lor matură iar prestigiul Consiliului ca și organizație se consolideaza foarte mult. Participând la evenimentele consiliului, elevii vor obţine informaţiile care îi vor ajuta în viaţa profesională şi se vor integra în societate cu usurinţă. Impactul este cel mai mare în rândul elevilor care au luat parte activ în organizare, şi au dobândit nu numai cunoştinţe şi competenţe ce pot fi aplicate în orice domeniu profesional, ci şi competenţe apreciate de coordonatorii de lucru. Consiliul elevilor îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.

SCOPUL Consiliului Elevilor este dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educational democratic şi de calitate