BACALAUREAT – Sesiunea iunie-iulie 2022

Rezultate competente BAC 2022 pdf

Competențe lingvistice și digitale

14-16 iunie 2022 Proba C – Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională

— 14 iunie 2022 – Limba engleză oral (începând cu ora 9 în ordinea repartizării)

14 iunie Limba engleza repartizarea candiaților

– 15 iunie – proba scrisă – Probele încep la ora 12 , candidații intră în săli la 11:30

15 iunie scris repartizarea candidaților

– 16 iunie – Limba franceză, spaniolă, germană, italiană oral (începând cu ora 9 în ordinea repartizării)

16 iunie repartizarea candidaților

8, 9, 10 iuie 2022 – Proba D – Evaluarea competențelor digitale

 • MIERCURI – 08.06.2022 – conform planificării
 • JOI – 09.06.2022- conform planificării
 • VINERI – 10.06.2022- conform planificăriiSOSIREA CANDIDAŢILOR LA ORA 12:00, INTRAREA CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI LA ORA 12.30 

SOSIREA CANDIDAŢILOR LA ORA 12:00,

Programare candidati TIC

6 iunie 2022 – Proba A –   Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română 

Repartizare candidați cls.XII  A , XII F

Repartizare candidați cls.  XII B, XII D

Repartizare candidați cls. XII C, XII G

Repartizare candidați cls. XII E, XII H si Henri C

Candidații să aibă asupra lor  BULETINELE DE IDENTITATE, PIX SAU STILOU DE CULOARE ALBASTRĂ

şi să se prezinte la școală cu cel puţin 30 de minute înainte de ora planificată

BACALAUREAT 2022

OME nr. 5609/19.11.2021, pentru modificarea anexei nr. 2 la OMECTS nr. 5219/2010, privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat: 2021-11-19-5609-ome-modif-anexa-2-la-omects-5219-2010.docx 

Modele subiecte: 2021-11-06-modele-subiecte.zip 

OME nr. 5151/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022: 2021-08-30-5151-ome-org-&-desf-bac-2022.docx 

Alte ordine de interes:  2010-08-31-4799-omec-org-&-desf-bac-2011.docx, 2010-09-09-5219-omects-recun-&-echiv-rezult-competente.docx (actualizat)

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).

ORDIN nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022

 Calendarul primei sesiuni de BAC 2022 (iunie – iulie 2022)

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 9 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor orele 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2021

NOU! Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

– OMECTS nr. 5219/09.09.2010, privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat (actualizat): 2010-09-09-5219-omects-recunoast-&-echiv-rezult-examen-internat.docx