Simularea examenului de bacalaureat 2021

CALENDARUL simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – anul școlar 2020-2021

22 martie 2021                      »»»»    Limba și literatura română – proba E.a) –  proba scrisă –    repartizarea candidaților pdf

23 martie 2021                      »»»»    Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă – repartizarea candidaților pdf

24 martie 2021                      »»»»    Proba la alegere a profilului și specializării – proba E. d)  – proba scrisă

25 martie 2021                       »»»»    Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă

31 martie 2021           »»»»    Afişarea rezultatelor

Bacalaureat 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

 Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

NOU! Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

– OMECTS nr. 5219/09.09.2010, privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat (actualizat): 2010-09-09-5219-omects-recunoast-&-echiv-rezult-examen-internat.docx 

Bacalaureat 2020

Statistici bacalaureat 2020