Starea învățământului în Colegiul Național ”Mihai Eminescu”,  Baia Mare în anul școlar 2020– 2021

 1.  Cap. 1. Contextul normativ instituțional și reformator cu conexiuni în domeniul educației.
 2. Cap. 2. Diagnoza activității de management.
 3. Cap. 3. Implementarea unor proiecte cu fonduri europene în vederea reabilitării corpului vechi al colegiului și a sălii de sport
 4. Cap. 4. Raportul activităților desfășurate în cadrul catedrelor/comisiilor de specialitate.
 5. Cap. 5. Raportul comisiei CEAC.
 6. Cap. 6. Control intern managerial.
 7. Cap. 7. Raport de activitate al CDI/ bibliotecii școlare.
 8. Cap. 8. Perfecționarea personalului didactic și nedidactic.
 9. Cap. 9. Reducerea absenteismului școlar și realizarea unui sistem educațional echitabil, eficient și relevant.
 10. Cap. 10. Resurse umane. Populație școlară – situații statistice la sfârșit de an școlar, facilități acordate elevilor.
 11. Cap. 11. Examenul național de Bacalaureat. Analize comparative. Admiterea în liceu.
 12. Cap. 12. Munca educativă, activități extrașcolare, parteneriate educative, proiecte locale și naționale.
 13. Cap. 13. Activitatea ”Asociației de părinți” din Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare.
 14. Cap. 14. Raport de activitate al săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun”.
 15. Cap. 15. Integrare europeană și dezvoltare instituțională prin programe, parteneriate și proiecte europene.
 16. Cap. 16. Activitățile secției francofone.
 17. Cap. 17. Olimpiade școlare, concursuri naționale.
 18. Cap. 18. Filiera vocațională, profil pedagogic.
 19. Cap. 19. Aspecte financiare și de patrimoniu.
 20. Cap. 20. Promovarea imaginii colegiului.