Starea învățământului în  Colegiul Național ”Mihai Eminescu”,  Baia Mare  – în anul școlar 2022– 2023

Cap. 1. Contextul normativ instituțional și reformator cu conexiuni în domeniul educației.
Cap. 2. Diagnoza activității de management.
Cap. 3. Olimpiade școlare, concursuri naționale
Cap. 4. Raportul activităților desfășurate în cadrul catedrelor.
Cap. 5. Raportul Comisiei CEAC.
Cap. 6. Raportul Comisiei  de Control intern Managerial.
Cap. 7. Raport de activitate al CDI, Fondul de carte al bibliotecii, împrumuturi, alte activități.
Cap. 8. Facilități acordate elevilor – burse școlare, bani de liceu, decontare transport elevi.
Cap. 9. Reducerea absenteismului școlar și realizarea unui sistem educațional echitabil, eficient și relevant (statistici).

Cap. 10. Resurse umane. Grade didactice. Perfecționarea personalului didactic/nedidactic. Populație școlară.

Cap. 11. Examenul național de Bacalaureat (simulare, sesiunea iunie-iulie, august 2023). Analize comparative. Elevi cu nota 10 la o disciplină de BAC.
Cap. 12.  Admiterea în liceu.
Cap. 13. Activitatea Asociației de Părinți a colegiului.
Cap. 14. Proiecte locale, județene, naționale, derulate în anul școlar 2022-2023.
Cap. 15. Integrare europeană și dezvoltare instituțională prin programe, parteneriate și proiecte europene.
Cap. 16. Activitățile secției francofone.
Cap. 17. Munca educativă, activități extrașcolare. Școala altfel. Școala verde.
Cap. 18. Filiera vocațională, profil pedagogic.
Cap. 19. Implementarea catalogului electronic

Cap. 20. Promovarea imaginii colegiului.