Cerințe minimale pentru redactarea şi editarea lucrării de atestat profesional la limba engleză
1. dimensiunea lucrării de atestat nu trebuie să depășească 12 pagini standard (15 cu bibliografia inclusă) – o pagină standard, după convenţiile tipografice internaţionale, are 2500 de caractere cu spaţii
2. corpul de literă şi dimensiunea acestuia – Times New Roman 12
3. pagina de titlu/colofonul lucrării (care conţine numele liceului – Colegiul Național „Mihai Eminescu”, titlul lucrării, autor, coordonator ştiinţific, sesiunea în care se susţine lucrarea ca informaţii obligatorii) nu se numerotează
4. eventualele pagini de ilustraţii se numerotează numai dacă textul lucrării trimite explicit la ilustraţiile respective, reproduse acolo; dacă ilustraţiile au un scop exclusiv decorativ, paginile nu se numerotează
5. Spațierea textului se va face la 2 rînduri, în afara citatelor a căror redactare se va supune unor reguli precise: dacă citatul este mai lung de 3 rînduri, el se va pagina într-un paragraf separat de textul tezei, ca block-text, cu caracter de o dimensiune mai mic decât textul tezei (de ex, dacă teza este scrisă cu caractere de corp 12, citatele block-text vor fi scrise cu corp10)
6. fiecare lucrare are un aparat critic realizat după standardele domeniului – filologie (note de subsol – Footnotes, în Word, Bibliografie finală a tuturor referinţelor utilizate, imprimate sau electronice)
7. Notele se vor redacta cu font Times New Roman, corp de 10. Numerotarea notelor va fi automată, cu cifre arabe, începută de la nota 1.
8. Se recomandă imprimarea atestatului exclusiv pe fața paginii A4, nu și pe verso-ul acesteia

Coperta atestatului

Coperta va cuprinde, în principiu următoarele informații:
– numele instituției la care este înmatriculat elevul;
– tipul lucrarii – „Lucrare pentru obținerea atestatului profesional la limba engleză”; prenumele și numele autorului;
– numele și prenumele conducătorului de atestat
– anul susținerii

Pagina de titlu (Pagina de gardă) a atestatului

Pagina de titlu a atestatului va cuprinde
– numele instituției la care este înmatriculat elevul;
– titlul lucrării
– prenumele și numele autorului;
– numele și prenumele conducătorului de atestat
– anul suținerii
Tabla de materii (denumită și Sumar sau Cuprins)
Tabla de materii se va prezenta, de preferință, la începutul documentului, după pagina de titlu. Lista anexelor tezei se va da întotdeauna la sfârșitul Tablei de materii.

PREZENTAREA BIBLIOGRAFIEI

Prezentare generală
Prezentarea referințelor variază în funcție de tipurile de documente utilizate în atestat(documente imprimate sau electronice – CD-Rom-uri, baze de date, adrese Internet).

Bibliografia poate fi divizată în:

Sursele (sau Bibliografia) primare sau sursele de primă mână (corpusul de texte, arhive etc.) la care se face referire în atestat
Sursele (sau Bibliografia) secundare: surse bibliografice suplimentare enumerate în Bibliografie.

Sistemul de citare și redactare a bibliografiei
– Se va folosi sistemul MLA care poate fi consultat la https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_quotations.html (pentru citate)

– https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_quotations.html (pentru surse bibliografice de pe internet)

– https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_works_cited_page_books.html (pentru cărți)

– https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_works_cited_periodicals.html (pentru articole din ziare, reviste etc.