SCURT ISTORIC

 

„Istoria este un poem ciclic, scris de către timp, despre memoriile Omului.” (P.B.Shelley)

                        Poemul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” începe cu a fost odată, în 1969, când a fost înfiinţat în Baia Mare Liceul Pedagogic de Educatoare.

                        Următoarele versuri ale poemului au fost scrise de-a lungul timpului, marcând câteva metamorfozări, etape intermediare în devenirea unei instituţii emblematice a învăţământului maramureşean.

                     Astfel, în 1982, după ce profilul pedagogic fusese mutat la Sighet, liceul e denumit, impersonal, Liceul Industrial nr. 9. Cu toate acestea, corpul profesoral de excepţie şi elevi merituoşi au menţinut standardele înalte pe care instituţia şi le-a impus.

                  Anul 1990 aduce o inspirată schimbare, prin alegerea geniului eminescian ca patron spiritual al singurului Liceu Teoretic cu profil umanist din judeţ.  Nouă ani mai târziu, în 1999, valorile promovate de colegiul nostru sunt recunoscute oficial prin conferirea statutului de Colegiu Naţional.

                 Secolul XXI impune un alt ritm poemului devenirii noastre şi, ca încununare a întregii activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, Colegiul primeşte în 2004 certificatul de Școală Europeană, titlu menţinut de atunci prin demersurile profesorilor şi ale elevilor.

                Începând cu 2012, poemul devine ciclic prin revenirea – firească – a profilului Pedagogic, specializarea Educator-puericultor.

Și, pentru că istoria se scrie în prezent, nu putem pune punct, ci doar o virgulă şi, eventual, un va urma…

…la fel cum fluturele parcurge o metamorfoză completă în patru stadii, de la ou la adult, tot astfel şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” a cunoscut o transformare în timp, de la înfiinţarea unei noi instituţii de învăţământ, la ceea ce reprezintă azi colegiul nostru. Însă acest fluture nu este unul oarecare, iar evoluţia sa va continua, cu siguranţă, dincolo de stadiile convenţionale de metamorfoză…

„Şcoala Europeană”

Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+  și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Colegiul National Mihai Eminescua deține certificatul de “Școala Europeană” începând din 2004 până în prezent.