Concursul Bebras Challenge România se desfășoară din 2016 până în prezent, anual, în luna noiembrie.
Coordonatori: Profesori TIC: Lungu Andreia, Timiș Ioana, Ciolte Daniela, Bencze Ramona, participanți: elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare din clasele IX – XII.

Are ca obiective: -introducerea elevilor de toate vârstele în domeniul gândirii algoritmice și computaționale, atragerea elevilor spre domeniul informatic, un domeniu cu potențial foarte mare.

Concurenții nu trebuie să dețină cunoștințe de informatică sau programare pentru a rezolva cerințele, însă trebuie să demonstreze o gândire structurată, bazată pe utilizarea conceptelor algoritmice și logice. Întrebările din cadrul competiției sunt axate pe gândirea logică și computațională. -Completarea de teste interactive online în limba română sau limba engleză, sub supravegherea unui profesor.
Acest concurs testează abilitățile logice și de calcul prin intermediul diferitelor tipuri de probleme, amuzante și provocatoare în același timp. Problemele se succed pe 3 niveluri de dificultate: A, B și C. Elevii vor trebui să se axeze pe o gândire cât computațională, atunci când vor răspunde la cele 15 întrebări ale concursului. Timpul acordat este de 45 de minute.

Gândirea computațională reprezintă un proces de rezolvare a unei probleme ce include o serie de caracteristici, precum ordonarea logică, analizarea datelor, crearea de soluții pe baza unor algoritmi, recunoașterea unor șabloane, abstractizarea, înțelegerea conexiunilor între informații. Acest mod de gândire este esențial în dezvoltarea aplicațiilor software, însă poate fi folosit în procesul de rezolvare a problemelor dintr-o multitudine de domenii, precum matematica, științele sau materiile umaniste. Elevii care învață să folosească acest tip de gândire vor înțelege modul de relaționare a materiilor predate în școală și, de asemenea, vor înțelege aplicabilitatea acestor noțiuni în viața de zi cu zi.