Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”

  Activitatea/proiectul Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”
1. Perioada în care s-a derulat 2002 – prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi și studenți cu virste cuprinse intre 13 și 25 de ani
3. Coordonator Nicolae Weisz
4. Obiective ● dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul cântecului francofon contemporan;

● apropierea de universul muzicii franceze şi francofone contemporane prin cunoaşterea unor cântăreţi şi trupe mai puţin cunoscute publicului larg;

● autocunoaştere şi autoevaluare optime;

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Premiile I sunt concretizate în stagii în Franţa oferite de Ambasada Franţei şi participări la festivaluri similare în Croaţia, Serbia şi Ungaria.

Festivalul e gǎzduit în fiecare an de Teatrul Municipal din Baia Mare, cu sprijinul Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Francezǎ, secţiunea regionalǎ Maramureş (ARPF), ca organizator, iar co-organizatori sunt: Institutul Francez Cluj-Napoca şi Ambasada Franţei. Partenerii sunt Inspectoratrul Şcolar al Judeţului Maramureş, Consiliul Local Baia Mare, Teatrul Municipal Baia Mare, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, TV5 Monde, CAVILAM, Institutul Cultural Român, Agenţia Universitară Francofonă, Delegaţia Wallonie-Bruxelles.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale şi la Radio France Internationale, Radio România Cultural.

– articole în presa locală şi centrală.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator Acest festival este unic în România şi a fost unic în Europa până când a motivat profesori din alte ţări să organizeze festivaluri similare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Institutul Francez Cluj, Ambasada Franţei, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, precum şi de TV5 Monde.

TV5 Monde a realizat clipuri de promovare a festivalului (2014, 2015 şi 2016), care au fost sau urmează să fie difuzat de televiziunea realizatoare pe parcursul unei luni.   

Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii

  Activitatea/proiectul Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii
1. Perioada în care s-a derulat 2013-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional Mihai Eminescu Baia Mare

Profesori de limba franceză din Colegiul Naţonal Mihai Eminescu Baia Mare

3. Coordonator Asociaţia Olimpicii Cunoașterii / Prof. Ciumău Maria, Făzăcaş Aneta, Mureşanu Delia
4. Obiective Motivarea elevilor pentru o pregătire foarte bună,pentru o educaţie completă

Asigurarea unei evaluări cât mai complexe și obiective

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Diplome și diverse rechizite utile elevilor

Elevii au obtinut rezultate bune şi foarte bune la etapa judeţeană şi la cea naţională

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Formularele de concurs
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Sporirea interesului elevilor pentru studiul limbii franceze, creșterea motivaţiei de a participa la diferite concursuri și de a obţine rezultate cât mai bune

Creșterea interesului părinţilor și atragerea atenţiei comunităţii locale asupra varietăţii de activităţi desfășurate în liceul nostru.

9. Caracterul inovator Constituie o modalitate de evaluare diferită faţă de cele de la clasă și permite elevilor să-și facă o imagine mai completă ȋn ceea ce privește propria pregătire, propriul nivel de cunoștinţe

Pentru profesori , constituie un ajutor important în verificarea propriilor

metode de evaluare și a rezultatelor acestora

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este susţinut de Ministerul Educaţiei, Asociaţia Olimpicii Cunoașterii

Cetățean român – cetățean european. Drepturi, obligații și oportunități

  Activitatea/proiectul Cetățean român – cetățean european. Drepturi, obligații și oportunități
1. Perioada în care s-a derulat 10 decembrie 2013 cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturile Omului
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 65 de elevi din clasele a XI-a de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Baia Mare

 

3. Coordonator Prof. Maria Ciumău, prof. Maria Bolchiş

Centrul de Informare EUROPE DIRECT MARAMUREŞ, coordonator Margareta Căpâlnean

4. Obiective
  1. Dobândirea de cunoştinţe referitoare la drepturile omului
  2. Înţelegerea caracterului universal şi de interdependenţă al drepturilor omului
  3. Cunoaşterea de către elevi a drepturilor noastre în calitate de cetățeni europeni, care includ drepturile fundametale ale omului și drepturi ce decurg din cetățenia europeană
  4. Cunoaşterea de către elevi a oportunităţilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni dar şi a responsabilităţilor care le revin
  5. Încurajarea dreptului la opinie, acceptarea dialogului constructiv
5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare; Om şi societate; Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Eseuri inspirate din tema proiectului;

O exposiţie cu desene pe aceeşi temă;

Prezentări power-point şi prezi.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor

Chestionare

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale) Conştientizarea de către elevi a importanţei cunoaşterii drepturilor pe care le au în calitate de cetăţeni europeni, a importanţei exercitării acestor drepturi, lucru benefic atât pentru economia şi societatea europeană dar și pentru ei înșiși
9. Caracterul inovator Prin acest proiect s-a dorit promovarea educaţiei pentru cetăţenie, considerată, pe plan european, ca prioritate a reformelor educaţionale, ca instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile si responsabilităţile cetăţenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se poate spune că educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia socială, bunăstarea, solidaritatea.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este o primă etapă din colaborarea cu Centrul Europe Direct, pe teme legate de drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni, colaborare care va fi periodică, la dorinţa ambelor părţi implicate.

Utilizarea instrumentelor on-line în educație

  Activitatea/proiectul Utilizarea instrumentelor on-line în educație
1. Perioada în care s-a derulat Anul școlar 2014-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Profesori de toate specialitățile din instituțiile educaționale ale României
3. Coordonator Junior Achievement, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, protocol nr. 10184,/12.05.2003
4. Obiective Ø  formarea profesorilor în folosirea instrumentelor on-line pentru optimizarea procesului instructiv-educativ

Ø  utilizarea instrumentelor on-line în procesul instructiv-educativ

5. Ariile curriculare implicate TIC
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Ø  utilizarea încrezătoare a uneltelor Google

Ø  crearea de materiale folosind uneltele Google puse la dispoziție

Ø  crearea de ore care să integreze instrumentele on-line Google la clasă

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Ø  Crearea de produse didactice care utilizează instrumentele on-line Google

Ø  Crearea de planuri de lecție care să integreze instrumentele on-line Google

Ø  Diseminare în cadrul grupului destinat și închis Google for Education

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Ø  Creșterea calității instructiv-educative ale orelor prin integrarea uneltelor electronice puse la dispoziție de Google pentru o mai mare motivație pentru învățare a elevilor.

Ø  Eficientizarea creării și susținerii de ore la clasă

Ø  Eficientizarea procesului de predare-învățare

9. Caracterul inovator Integrarea instrumentelor on-line în educație și atragerea elevilor pentru învățare
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Programul este susținut de Junior Achievement, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în baza protocolului nr. 10184/12.05.2003

Skills for Jobs

  Activitatea/proiectul Skills for Jobs
1. Perioada în care s-a derulat 06.06.2014-08.12.2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Grupul țintă îl constituie elevii claselor a IX-a și a X-a
3. Coordonator Duță Camelia
4. Obiective Dezvoltarea abilităților privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor învățării cu cerințele de pe piață muncii, pentru 20.000 de elevi incluși în sistemul de învățământ preuniversitar

 

Creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori interesați în asigurarea unui proces eficient de tranziție de la școală la viață activă.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comnicare

TIC (Tehnologii)

Om și societate

Consiliere și orientare scolara

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia •            Chestionarului de interese vocaționale Jackson – JVIS-Completarea acestui chestionar oferă fiecărui elev din grupul țintă oportunitatea de autocunoaștere a intereselor sale profesionale. Astfel, fiecare elev beneficiază de un raport complex, autocunoașterea intereselor profesionale fiind una dintre componentele fundamentale ale cunoașterii vocaționale.

•            Realizarea de analize și rapoarte privind activitatea de consiliere

•            Concursul cu premii destinat elevilor din grupul țintă, intitulat „Autocunoasterea, fundamentul unei cariere de succes”

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite •            Asigurarea unei informații ample asupra lumii profesiunilor și sprijinirea elevilor în planificarea studiului individual în raport cu viitorul lor proiect profesional.

•            Informarea detaliată și completă a elevilor asupra profesiunilor individuale și a ariilor profesionale spre care se pot îndreptă, precum și asupra realităților sociale, economice și culturale;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Atât elevii cât și părinții acestora au apreciat modalitatea de evaluare a intereselor profesionale și suportul oferit de către experți pentru ghidarea în cadrul procesului de dezvoltare a carierei profesionale și a abilităților de decizie. Elevii au declarat că participarea  la activitățile din cadrul proiectului i-a ajutat să își contureze traseul profesional pe care ar dori să îl urmeze și le-a sporit încrederea în sine și în capacitățile și abilitățile proprii.
9. Caracterul inovator Activitatea urmărește să asigure următoarele beneficii reale elevilor din grupul țintă:

• Dezvoltarea capacității elevilor de a efectua alegerea studiilor academice și, implicit, a carierei în raport cu propriile lor competențe și aspirații;

• Stimularea elevilor capabili de performanțe superioare să îmbrățișeze domenii profesionale adecvate aptitudinilor speciale de care dispun;

• Sprijinirea elevilor în delimitarea și concretizarea propriilor interese pentru a putea efectua alegeri profesionale realiste și satisfăcătoare;

Participarea la seminarii inovative, pe diferite teme de interes pentru grupul țintă, cu scopul dezvoltării unor competențe specifice și susținerii elevilor în procesul de identificare și alegere a unei posibile cariere pentru momentul intrării pe piața muncii, după absolvirea studiilor.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Beneficiile directe asupra grupului țintă implică orientarea carierei cu cele două componete: orientare școlară (asigurarea accesului elevului spre acele instituții de studii superioare care sunt potrivite cu aspirațiile și posibilitățile lor și sunt în concordanță cu cariera profesională dorită după terminarea școlii) și orientarea profesională (care urmărește dezvoltarea carierei într-o direcție care să îi permită elevului dezvoltarea deplină a abilităților personale și asigurarea satisfacției personale precum și compatibilizarea aspirațiilor personale cu contextul social).

De asemenea se  vor asigura:

• beneficii reale și pe termen lung pentru grupul țintă implicat, prin aplicarea de măsuri specifice și personalizate cu scopul dezvoltării aptitudinilor de muncă în condiții de tehnologie avansată;

• îmbunătățirea șanselor la ocupare;

• creșterea gradului de integrare și menținere pe piața muncii;

• facilitarea accesului pe piața muncii.

Picnic Poetic – Haikunoi

  Activitatea/proiectul Picnic Poetic – Haikunoi
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015,2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019,
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator Catedra de limba franceză
4. Obiective

Promovarea, prin intermediul creaţiilor poetice, a studiul și utilizării limbii franceze.

Un haïku este o scurtă poezie de șaptesprăzece silabe, care este compusă din trei versuri (respectiv din 5, 7 și 5 silabe); în general, haïku-ul evocă un peisaj sau o stare de spirit. Principiul picnicului poetic constă în conceperea poemelor în limba franceză, iar constrângerile de redactare variază în funcție de vârsta și cunoștiințele fiecărui participant. Tototdată, aceste reguli de stil nu trebuie să limiteze nicidecum libertatea de exprimare și alegerea temelor care vor fi abordate de către tinerii creatori.

Evenimentul s-a desfășurat în 54 de locații simultan, în intervalul orar 12.00 – 14.00, pentru a sărbători Luna Francofoniei, acest eveniment de mare amploare își propune promovarea limbii franceze și a multilingvismului într-o atmosferă de convivialitate la care au luat parte tinerii francofoni, corpul didactic, dar și personalități marcante din lumea diplomației, cea instituțională şi din sfera afacerilor. Pe lângă faptul că este un moment prielnic pentru a împărtăși creații poetice în franceză pe reţelele sociale, această întâlnire își propune să aducă împreună reprezentanți ai francofoniei din România.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, instituţiei. Pentru a lua parte la eveniment, pentru a regăsi lista completă a locațiilor și a participanților, precum şi pentru a vizualiza creaţiile poetice ale elevilor, pot fi accesate pagina de Facebook https://www.facebook.com/events/229882140684778/ sau pagina Twitter https://twitter.com/InstitutFrancez
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional
Creşterea interesului elevilor în ceea ce priveşte studierea limbii franceze
Exprimarea în limba franceză
9. Caracterul inovator
  • activează cunoştinţele de limbă, civilizaţie şi cultură generală ale elevilor;
  • pune în valoare creativitatea elevilor;
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul „Picnic Poetic –  este organizat de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România, cu sprijinul Grupului Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor Francofone (GADIF), a Lectoratelor franceze, a Alianțelor franceze, a Centrelor și Caselor francofone, a Liceelor francofone, a Bibliotecilor francofone și a Departamentelor de limbă franceză din cadrul universităților.

Concursul Naţional A LA UNE

  Activitatea/proiectul  Concursul Naţional  A LA UNE
1. Perioada în care s-a derulat  6 martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  Elevi ai liceului nostru, în special din clasele bilingve francofone

Profesori de limba franceză

3. Coordonator  Institutul Francez Timișoara ISJ TIMIŞ Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timișoara

Profesori Mureșanu Delia , Ciumău Maria

4. Obiective  Implicarea elevilor în activităţi cât mai diverse utilizând limba franceza ca mijloc de comunicare și exprimare

Creșterea motivaţiei tinerilor pentru a studia limba franceză

5. Ariile curriculare implicate  Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Prima pagină a unui ziar în limba franceză, care să prezinte realităţi locale

Diplome pentru participanţi

Creaţiile premiate au fost publicate intr-o revistă

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite  Prima pagină a unui ziar realizată de elevii concurenţi

Revista conţinând toate producţiile premiate

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)  Creșterea interesului elevilor faţă de studiul limbii franceze

Creșterea popularităţii liceului nostru în cadrul comunităţii locale, în rândul elevilor și al părinţilor

9. Caracterul inovator  Elevii au avut posibilitatea de a se exprima prin intermediul presei, în limba franceză și de a concura cu alţi tineri de vârsta lor.

Constituie o modalitate de evaluare nouă pentru elevi

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Concursul a fost realizat de Institutul Francez Timişoara, ISJ Timiş şi Liceul Teoretic Lean Louis Calderon Timişoara, cu ajutorul Centrului de Cultură şi ArtăTimiş

Incluziunea Socială a Copiilor prin Acces la Educație

  Activitatea/proiectul Incluziunea Socială a Copiilor prin Acces la Educație
1. Perioada în care s-a derulat Februarie 2015-mai 2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 230 copii în situații de risc cu vârstă cuprinsă între (3-15 ani)

130 de părinti (inclusiv părinti adoptivi sau de substituție-care au copii în plasament) și tutori sau alți membri ai familiilor copiilor care fac parte din grupul tintă principal împărțiți astfel: părinți 105 și asistenți maternali și familii de plasament 25.

120 de profesioniști/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii și tineri care fac parte din grupurile țintă principale (ex: profesori și educatori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenți sociali, psihologi etc.)

3. Coordonator Promotorul proiectului este Serviciul Public Asistență Sociala Baia Mare

Coordonator pentru activitatea de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare: Marius Crăciun

Echipa de profesori de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare: Anca Gavra, Ileana Vasilescu, Maria Ciumău, Laura Teșileanu, Gisella Sarkozi, Lavinia Nan

4. Obiective Promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc prin imbunătățirea frecvenței școlare, înființarea unor servicii inovatoare integrate și o mai bună pregătire a profesioniștilor implicați în aceste activități.

 Ob. specific1. Facilitarea accesului la servicii sociale integrate a copiilor și părinților acestora aflați în situație de risc social, prin crearea infrastructurii rețelei de servicii comunitare pentru copii aflați în situații de risc și familiile acestora la nivelul municipiului Baia Mare, reprezentate de Centrul de Educație „Sanse Egale” și Centrul de reabilitare socială pentru copii în situații de risc.

Ob. Specific 2. Creșterea calității vieții și bunăstării copiilor aflați în situație de risc și a familiilor acestora prin abordarea integrată a nevoilor acestora și furnizarea programelor de educație informală și nonformală, educație pentru sănătate , evaluare și monitorizare a stării de sănătate, programe remediale și de susținere a copiilor aflați în situație de risc și cu talente deosebite, precum și imbunătătirea capacitătii și abilităților parentale pentru integrarea socială a copiilor.

Ob.specific.3. Creșterea gradului de consitientizare a reprezentanților legali ai copiilor în situație de risc privind rolul și importantă educației și a capacitătii specialiștilor care sunt implicați în gestionarea și implementarea activitătilor destinate copiilor în situații de risc de a furniza servicii integrate și adaptate nevoilor grupului țintă și îmbunătățirea politicilor locale pentru copil și familie prin formarea profesională și dezvoltarea competențelor de lobby și advocacy.

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare; Matematică şi ştiinţe; Arte; Consiliere şi orientare

 

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Prin înființarea a 3 Centre cu elemente specifice adapatate nevoilor grupului țintă și specificității zonei se creează infrastructura socială necesară furnizării unor servicii sociale integrate (servicii sociale, educaționale, de incluziune socială, de facilitare acces la servicii de sănătate și acces pe piață muncii și însușire a unor competențe noi (deprinderi de viață independența, abilitare manuală, protecția mediului, competențe parentale etc.) pentru un număr de minim 230 copii, 130 părinți/tutori/reprezentanți legali). Prin indicatorii stabiliți în cadrul proiectului contribuim la obictivele programului prin imbunătătirea situației copiilor aflați în situații de risc ( inclusiv copiii de etnie romă – 52 % din GT) prin implicarea activă în evoluția lor a părintilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii sociale și educative, a comunitătii în general, precum și inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale ( rețea socială de Centre Sociale integrate cu o abordare interinstituțională). La obiectivele specifice ale programului participă prin : a) Implementarea de măsuri integrate, efective și eficiente, adresate grupurilor de copii vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, (servicii sociale, educaționale, de sănătate, de facilitare a accesului la servicii pe piață muncii) și b) dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitătile sociale și excluziunea socială și economică, prin măsuri inițiate, în colaborare, de către autorităti locale (Serviciul Public Asistentă Socială Baia Mare) unități de învățământ primar, gimanzial și liceal (Școală Gimnaziala Nicolae Bălcescu și Colegiul Național Mihai Eminescu) și actori din  mediul societătii civile. La rezultatele așteptate ale programului proiectul contribuie prin crearea infrastructurii sociale, reabilitarea și dotarea a 3 Centre ce ofere asistentă integrată pentru un număr de 230 copii, reprezentând 3,28 % din indicatorul de program, și 6 % în ceea ce privește copiii de etnie romă, 7.000 de copii și tineri aflați în situații, unui număr de 130 părinți / reprezentanți legali ai copiilor le vor fi furnizate servicii de suport specifice nevoilor identificate, reprezentând 1,62 % din indicatorii de program și 2,33 % pentru cei de etnie romă, iar un număr de 120 specialiști vor fi instruiți ceea ce reprezintă 40 % din indicatorul de program. Toate serviciile listate în cadrul cererii de finanțare contribuie la imbunătătirea frecvenței școlare, rândul copiilor aflați în situații de  risc . Prin planul de acțiune elaborat în cadrul proiectului se asigură participarea la dezvoltarea de politici și măsuri adecvate la nivel local pentru incluziunea socială prin cooperarea între părtile locale și societatea civilă.

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Proiectul își propune să intervină în trei pungi ale sărăciei de la nivelul municipiului Baia Mare (cartier Vasile Alecsandri/Hotvon, cartier Craica și cartier Ferneziu) caracterizate prin sărăcie extremă, abandon școlar ridicat și pericol crescut de separare a copiilor de părinții lor, prin realizarea unei rețele sociale de sprijin reprezentate de 3 Centre (Centrul de Reabilitare Socială pentru copii aflați în situație de risc, Centrul de Educație Șanse Egale și Centrul de Incluziune a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și a celor cu talente deosebite) ce vizează furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educație informală inclusiv de petrecere a timpului liber ce să conducă la reducerea riscului de abandon școlar/părăsire a școlii, instruire profesională și asistentă pe piață muncii prin furnizarea de servicii de informare, consiliere și facilitare acces la servicii pe piață muncii, educarea părinților prin consiliere socială, psihologică și derularea modulelor de dezvoltare a abilităților parentale și facilitare acces la servicii de sănătate. Toate acestea conduc la incluziunea socială a grupului țintă reprezentat de un număr de 230 copii, 130 părinți/ reprezentanți legali ai copiilor. Pentru profesionalizarea serviciilor vor fi formați un număr de 120 specialiști ce activează în domeniile serviciilor sociale, de sănătate și educaționale.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Prin proiect sunt vizați copiii provenind din familii sărace aflate în risc de separare, copii din familii dezorganizate, copii aflați pe stradă, copii ce părăsesc în mod voluntar familia, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copii aflați în risc de abandon școlar și copii cu talente deosebite din familii aflate în situație de risc și reprezentnantii legali ai acestora. Prin Centrul de Voluntariat vor fi organizate 3 campanii de informare și conștientizare a rolului și importanței educației, la nivelul comunităților aflate în situație de risc precum și promovarea serviciilor sociale în rândul acestora. O activitate în cadrul proiectului este educația pentru un mediu curat ce vizează implicatrea tuturor beneficiarilor prin formare, drumeții, excursii, utilizarea de materiale reclicabile în activitățile din cadrul atelierelor vocaționale și desfășurarea a minim 3 activități de curățenie și amenajare a spațiului în proximitatea Centrelor, În structură P2 se va organiza un Centru de voluntariat în cadrul căruia vor activă minim 16 voluntari ce se vor implica în susținerea activităților educative. Aceștia vor fi avea formate deprinderi de a lucra cu grupurile vulnerabile. În cadrul proiectului va fi elaborat Planul de acțiune la nivelul municipiului Baia Mare printr-o abordare participativa ce va contura politică socială la nivelul APL pentru perioadă 2016-2020. În cadrul Conferinței finale vor fi invitați participanți din cadrul Corpului Specialiștilor în Servicii Sociale din structură Asociației Municipiilor din România din Care PP face parte, reprezenanti ai APL din Zona Metropolitană Baia Mare. P3 este afliat Federației Naționale a Organizațiilor în Protecția Copilului, iar P1 și P2 vor disemina la nivelul ISJ.

 

9. Caracterul inovator Prin crearea rețelei de Centre se creează premisele abordării integrate și de creștere a competențelor profesionale și personale de abordare a problematicii copiilor aflați în situație de risc. Resursele umane implicate în implementarea proiectului nu au o abordare statică ci se promovează mobilitatea acestora însușindu-și noi cunoștințe și deprinderi. Toate serviciile furnizate în cadrul proiectului se vor regăsi în componența de formare a specialiștilor iar toate rezultatele se vor regăsi în planul de acțiune al municipiului Baia Mare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Între cei trei trei parteneri ai proiectului ce dezvoltă servicii sociale se vor realiză interconexiuni prin promovarea mobilității personalului, în vederea însușirii de deprinderi și abilități practice privind activitatea cu categoriile aflate în situație de risc social. Evaluarea socială a nevoilor sociale a copiilor va fi realizată de o echipă multidisciplinară formată din experți de la nivelul fiecărui partener. Furnizarea de servicii se va realiză în parteneriat, astfel cadre didactice de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” vor furniza servicii educative și de consiliere psihologică  în cadrul Centrului de Reabilitare Socială. Un cadru didactic tot de la CN “Mihai Eminescu” va furniza educația de mediu la nivelul tuturor serviciilor. P3 prin expertiză deținută va furniza serviciile de formare a specialiștilor și de elaborare a setului de instrumente.

 

Crearea unui set de instrumente nou pentru evaluarea integrată a riscului de excluziune socială și a nevoilor educative pentru copil și familie va avea loc în lunile 5-16. Acesta va urmări gradul de risc al separării copilului de familie și al abandonului școlar. Aplicând aceste instrumente beneficiarilor promotorului de proiect (instituție specializată în asistarea socială a persoanelor aflate în situații de risc) se va realiză recrutarea și selecția cazurilor sociale identificate cu riscul cel mai crescut. Caracterul inovativ derivă din evaluarea multidisciplinară și integrată copil și familie/ aparținători a nevoilor grupului țintă. Evaluarea gradului de risc va ține cont de dimensiunea psihologică (mediu, ereditate), educativă (cunoștințe, frecvență școlară), socială (situație familială, venituri) și medicală (stare de sănătate). Un asistent social, un asistent medical și un psiholog vor elabora setul de instrumente, vor pilotă evaluarea inițială și vor selectă grupul țintă. Confom indicatorilor stabiliți din grupul țintă al proiectului 45 % vor aparține populației de etnie romă.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Prin înființarea Centrului dorim să contribuim la sustenabilitatea și durabilitatea proiectului pe termen lung prin implicarea elevilor cu rezultate școlare bune în activități de voluntariat. În acest fel  se creează premise înțelegerii nevoilor sociale ale grupurilor țintă vizate în proiect și a dezvoltării de competențe și cunoștințe necesare implicării în rețeaua socială de sprijin. La nivelul CN “Mihai Eminescu” în prezent se creează prima generație de educatori puericultori. Voluntarii vor derula activitățile în cele două Centre dezvoltate în cadrul proiectului sub formă unor programe de mentorat școlar și tutorat. Voluntarii din cadrul Centrului vor gestiona elaborarea și implementarea a trei campanii de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației în incluziunea socială. Campaniile vor viză pungile de sărăcie socială de la nivelul municipiului Baia Mare. Cei 16 voluntari selectați vor fi implicați în activitățile centrului după cum urmează: 10 la Centrul de Reabilitare și 6 la Centrul de Educație. În selecția tinerilor voluntari va fi implicată și Asociația Young Romă, o organizație cu care Promotorul de Proiect are o bună colaborare. Această organizație este una formată din tineri romi ce promovează activitățile educative. în acest context minim 4 voluntari selectați implicați în activitățile proiectului vor fi de etnie romă.

 

Promotorul de proiect, furnizor de servicii sociale acreditat la nivelul municipiului Baia Mare își asumă prin Hotărârea Consiliului Local de a menține destinația și funcționalitatea serviciului realizat. Conform poliții și strategiei sociale la nivelul municipiului, se dorește apropierea serviciilor în proximitatea beneficiarilor pentru un acces cât mai facil a beneficiarilor și a rapunde în mod integrat nevoilor acestora. Toate serviciile sociale pentru care s-a obținut finanțare sunt funcționale și au obținut acreditările că și furnizori de servicii sociale. În perspectivă, Centrul poate să își dezvolte noi activități pe componenta de formare profesională, acreditându-se în acest sens. Serviciul Public Asistență Socială este acreditat și că și furnizor de servicii pe piață muncii (informare și consiliere profesională) la AJOFM Maramureș. Pentru celelalte două Centre înființate, Consiliul Local Baia Mare prin aparatul executiv, va asigură funcționalitatea acestora. În perspectivă, Centrul de Educație Șanse Egale poate să devină locul de desfășurare a practicii de specialitate pentru elevii Colegiului Național “Mihai Eminescu”, care este singură instituție de învățământ liceal din Maramureș ce are autorizate clase pentru educator puericultor. Colegiul Național “Mihai Eminescu” pe lângă serviciile furnizate în cadrul unității de învățământ va fi promotorului conceptului de responsabilitate socială educațională, ce poate fi diseminat la nivelul tuturor unităților de învățământ și inclusiv în cadrul altor proiecte cu parteneri naționali și internaționali.