Activitatea/proiectul  Concursul Naţional  A LA UNE
1. Perioada în care s-a derulat  6 martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  Elevi ai liceului nostru, în special din clasele bilingve francofone

Profesori de limba franceză

3. Coordonator  Institutul Francez Timișoara ISJ TIMIŞ Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timișoara

Profesori Mureșanu Delia , Ciumău Maria

4. Obiective  Implicarea elevilor în activităţi cât mai diverse utilizând limba franceza ca mijloc de comunicare și exprimare

Creșterea motivaţiei tinerilor pentru a studia limba franceză

5. Ariile curriculare implicate  Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Prima pagină a unui ziar în limba franceză, care să prezinte realităţi locale

Diplome pentru participanţi

Creaţiile premiate au fost publicate intr-o revistă

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite  Prima pagină a unui ziar realizată de elevii concurenţi

Revista conţinând toate producţiile premiate

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)  Creșterea interesului elevilor faţă de studiul limbii franceze

Creșterea popularităţii liceului nostru în cadrul comunităţii locale, în rândul elevilor și al părinţilor

9. Caracterul inovator  Elevii au avut posibilitatea de a se exprima prin intermediul presei, în limba franceză și de a concura cu alţi tineri de vârsta lor.

Constituie o modalitate de evaluare nouă pentru elevi

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Concursul a fost realizat de Institutul Francez Timişoara, ISJ Timiş şi Liceul Teoretic Lean Louis Calderon Timişoara, cu ajutorul Centrului de Cultură şi ArtăTimiş