Activitatea/proiectul Cetățean român – cetățean european. Drepturi, obligații și oportunități
1. Perioada în care s-a derulat 10 decembrie 2013 cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturile Omului
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 65 de elevi din clasele a XI-a de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Baia Mare

 

3. Coordonator Prof. Maria Ciumău, prof. Maria Bolchiş

Centrul de Informare EUROPE DIRECT MARAMUREŞ, coordonator Margareta Căpâlnean

4. Obiective
  1. Dobândirea de cunoştinţe referitoare la drepturile omului
  2. Înţelegerea caracterului universal şi de interdependenţă al drepturilor omului
  3. Cunoaşterea de către elevi a drepturilor noastre în calitate de cetățeni europeni, care includ drepturile fundametale ale omului și drepturi ce decurg din cetățenia europeană
  4. Cunoaşterea de către elevi a oportunităţilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni dar şi a responsabilităţilor care le revin
  5. Încurajarea dreptului la opinie, acceptarea dialogului constructiv
5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare; Om şi societate; Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Eseuri inspirate din tema proiectului;

O exposiţie cu desene pe aceeşi temă;

Prezentări power-point şi prezi.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor

Chestionare

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale) Conştientizarea de către elevi a importanţei cunoaşterii drepturilor pe care le au în calitate de cetăţeni europeni, a importanţei exercitării acestor drepturi, lucru benefic atât pentru economia şi societatea europeană dar și pentru ei înșiși
9. Caracterul inovator Prin acest proiect s-a dorit promovarea educaţiei pentru cetăţenie, considerată, pe plan european, ca prioritate a reformelor educaţionale, ca instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile si responsabilităţile cetăţenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se poate spune că educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia socială, bunăstarea, solidaritatea.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este o primă etapă din colaborarea cu Centrul Europe Direct, pe teme legate de drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor europeni, colaborare care va fi periodică, la dorinţa ambelor părţi implicate.