Activitatea/proiectul Skills for Jobs
1. Perioada în care s-a derulat 06.06.2014-08.12.2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Grupul țintă îl constituie elevii claselor a IX-a și a X-a
3. Coordonator Duță Camelia
4. Obiective Dezvoltarea abilităților privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor învățării cu cerințele de pe piață muncii, pentru 20.000 de elevi incluși în sistemul de învățământ preuniversitar

 

Creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori interesați în asigurarea unui proces eficient de tranziție de la școală la viață activă.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comnicare

TIC (Tehnologii)

Om și societate

Consiliere și orientare scolara

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia •            Chestionarului de interese vocaționale Jackson – JVIS-Completarea acestui chestionar oferă fiecărui elev din grupul țintă oportunitatea de autocunoaștere a intereselor sale profesionale. Astfel, fiecare elev beneficiază de un raport complex, autocunoașterea intereselor profesionale fiind una dintre componentele fundamentale ale cunoașterii vocaționale.

•            Realizarea de analize și rapoarte privind activitatea de consiliere

•            Concursul cu premii destinat elevilor din grupul țintă, intitulat „Autocunoasterea, fundamentul unei cariere de succes”

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite •            Asigurarea unei informații ample asupra lumii profesiunilor și sprijinirea elevilor în planificarea studiului individual în raport cu viitorul lor proiect profesional.

•            Informarea detaliată și completă a elevilor asupra profesiunilor individuale și a ariilor profesionale spre care se pot îndreptă, precum și asupra realităților sociale, economice și culturale;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Atât elevii cât și părinții acestora au apreciat modalitatea de evaluare a intereselor profesionale și suportul oferit de către experți pentru ghidarea în cadrul procesului de dezvoltare a carierei profesionale și a abilităților de decizie. Elevii au declarat că participarea  la activitățile din cadrul proiectului i-a ajutat să își contureze traseul profesional pe care ar dori să îl urmeze și le-a sporit încrederea în sine și în capacitățile și abilitățile proprii.
9. Caracterul inovator Activitatea urmărește să asigure următoarele beneficii reale elevilor din grupul țintă:

• Dezvoltarea capacității elevilor de a efectua alegerea studiilor academice și, implicit, a carierei în raport cu propriile lor competențe și aspirații;

• Stimularea elevilor capabili de performanțe superioare să îmbrățișeze domenii profesionale adecvate aptitudinilor speciale de care dispun;

• Sprijinirea elevilor în delimitarea și concretizarea propriilor interese pentru a putea efectua alegeri profesionale realiste și satisfăcătoare;

Participarea la seminarii inovative, pe diferite teme de interes pentru grupul țintă, cu scopul dezvoltării unor competențe specifice și susținerii elevilor în procesul de identificare și alegere a unei posibile cariere pentru momentul intrării pe piața muncii, după absolvirea studiilor.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Beneficiile directe asupra grupului țintă implică orientarea carierei cu cele două componete: orientare școlară (asigurarea accesului elevului spre acele instituții de studii superioare care sunt potrivite cu aspirațiile și posibilitățile lor și sunt în concordanță cu cariera profesională dorită după terminarea școlii) și orientarea profesională (care urmărește dezvoltarea carierei într-o direcție care să îi permită elevului dezvoltarea deplină a abilităților personale și asigurarea satisfacției personale precum și compatibilizarea aspirațiilor personale cu contextul social).

De asemenea se  vor asigura:

• beneficii reale și pe termen lung pentru grupul țintă implicat, prin aplicarea de măsuri specifice și personalizate cu scopul dezvoltării aptitudinilor de muncă în condiții de tehnologie avansată;

• îmbunătățirea șanselor la ocupare;

• creșterea gradului de integrare și menținere pe piața muncii;

• facilitarea accesului pe piața muncii.