Teen Poetry

Activitatea/proiectul Teen Poetry
1. Perioada în care s-a derulat Martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Toţi elevii,  cadrele didactice implicate, precum  şi  comunitatea băimăreană
3. Coordonator Bibiloteca Județeană „Petre Dulfu”, secția American Corner
4. Obiective –       Să lucreze cu componentele esenţiale ale discursului poetic–       Să implice cititorul in experienţa de a produce şi transmite un mesaj al autorului.

–       Să se bucure de artă, unind pictura , desenul cu cuvântul, pentru a dezvălui pacea mondială.

–       Să ofere un omagiu poeţilor care au publicat in limba engleza.

–       Creşterea calitaţii în educaţie prin promovarea literaturii de bună calitate.

–       Utilizarea limbii  ( pentru lectură, redactarea de texte ) ca un instrument viu  de comunicare, o modalitate prin care putem să ne cunoaştem unii pe alţii , un vehicol pentru valorile umane şi culturale

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare într-o limbă străină, Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia –       Desene ale elevilor expuse într-o epozitie itinerantă–       Creațiile proprii ale elevilor au fost publicate în 1select11 revista

–        Fotografii

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite –       Numărul şi calitatea produselor finale realizate–       Numărul participanţilor la activitaţile proiectului

–       Discuţii şi dezbateri pe marginea temelor abordate

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea prestigiului instituției la nivel local și național
9. Caracterul inovator Proiectul a contribuit la o mai bună conștientizare a importanței lecturii și îndeosebi a poeziei, implicând activ elevii în procesul creației.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Doi dintre elevii din colegiu au fost  apreciați într-un mod aparte și li s-au acordat  premii speciale pentru talentul deosebit și stilului personal abordat în redactarea poeziilor. 

Asistenţi şi stagiari din Franţa

Activitatea/proiectul Asistenţi şi stagiari din Franţa
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului – Asistenţi şi stagiari francezi:1. Lycia Dobé, de la Universitatea Lumière, Lyon 2, Franţa

2. Noëllie Binggeli, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

3. Amélie Lambey, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

– Profesori şi elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

3. Coordonator Colaboratori : Ileana Vasilescu, director adjunct, mentor asistenţi şi stagiariCatedra de limba franceză
4. Obiective – dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul activităţilor specifice, conform proiectului comun– transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene

– dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform cu CECRL

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Articole în presa locală şi centralăArticole în revistele liceului (Eminesciana, Le Voyageur francophone)

Diverse produse specifice orelor de limba franceză, respectiv DNL (geografie)

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – chestionare;– întâlniri de lucru cu inspectorul de specialitate şi cu inspectorul pentru programe internaţional;

– monitorizare permanentă de către direcţiunea colegiului;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, inclusiv printre părinţii potenţialilor viitori elevi ai colegiului nostru, la nivel naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator În ultimii ani, am fost în repetate rânduri preferaţi de cei care au solicitat o şcoală gazdă pentru stagiile de formare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Agenţiile Socrates din România şi din Franţa, de MECTS şi ISJMM.  

Approches pédagogique de la chanson contemporaine/ stage de formation

Activitatea/proiectul Approches pédagogique de la chanson contemporaine/ stage de formation
1. Perioada în care s-a derulat 16-17 mai 2015 
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Maria Ciumău, Aneta Făzăcaş şi Ramona Astalâş de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”Profesori de limba franceză din ţară

 

3. Coordonator  Alliance Française, CAVILLAM, Vichy FranceFormator: Paulette Trombetta
4. Obiective a) actualizarea competenţelor de baz ă (pedagogice, de specialitate);b) însuşirea de noi competenţe;

d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare moderne şi atractive;

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Fişe pedagogice realizate pornind de la exploatarea unui cântec, Phobies, interpretat de trupa franceză Délinquante, fişe ce pot fi consultate pe site-ul http://www.leplaisirdapprendre.com/jai-peur-de-toutAceste fişe pedagogice constituie un bogat material pedagogic care poate fi utilizat în clasă indiferent de nivelul elevilor.
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea participanţilor 
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) – Folosirea de către profesorii participanţi a unor metode şi mijloace moderne de predare, incluzând cântece în activităţi, ceea ce face lecţiile mai atractive pentru elevi, fapt ce îi motivează în învăţarea limbii franceze.– Creșterea calității actului instructiv-educativ

– Creșterea motivației intrinsece de învățare elevilor

– Creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Explorarea unui cântec contemporan şi descoperirea muzicii contemporane  franceze; descoperirea unor metode de abordare a unui cântec în funcţie de nivelul elevilor şi de obiectivele propuse
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Prin însuşirea metodelor de predare învăţare folosind ca şi suport cântecul Phobies, profesorii participanţi pot realiza alte astfel de fişe prin exploaterea altor cântece contemporane fapt ce va contribui la motivaţia elevilor în ceea ce priveşte studiul limbii franceze

Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”

Activitatea/proiectul Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”
1. Perioada în care s-a derulat 2-18 martie 2015 cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală (Albania,  Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova şi România)
3. Coordonator Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi OrientalăProf. Maria Ciumău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare
4. Obiective – celebrarea şi promovarea limbii franceze ca limbă de comunicare europeană şi nu numai;– dezvoltarea creativităţii elevilor;

– mobilizarea tineretului francofon pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Redactarea de haikuri în limba franceză care au putut ulterior să fie folosite în clasă ca material didactic
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor;Diplome
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) -utilizarea eficientă a instrumentelot digitale;– crearea spiritului de emulaţie în rândul elevilor;

– dezvoltarea interesului elevilor în ceea ce priveşte studiul limbilor străine, în speţa a limbii franceze

– creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Concursul s-a desfăşurat on line. Internauţii au desemnat câştigătorii, votând cele mai reuşite poeme. Au participat 594 de elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este iniţiat şi aplicat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală care organizează an de an activităţi de promovare a francofoniei în rândul elevilor europeni.

Stagiu pentru profesorii de științe și Limba Franceză-limbă străină Tema cursului: Enseigner une matière scolaire en français – Disciplines non linguistique

Activitatea/proiectul Stagiu pentru profesorii de științe și Limba Franceză-limbă străinăTema cursului: Enseigner une matière scolaire en français – Disciplines non linguistique
1. Perioada în care s-a derulat 16.06. 2015 – 18.07. 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Beneficiar : Ileana Vasilescu, profesor de Geografie și Geografie DNL, director adjunct la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,,
3. Coordonator Cavilam Alliance Francaise et Universite „Blaise Pascal” Clermont-Farrand II
4. Obiective
 • Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de predare a unei discipline în Limba Franceză ;
 • Ameliorarea/Îmbogățirea limbajului de specialitate, în Limba Franceză, în corelație cu domeniul/disciplina de predare ;
 • Cunoașterea practicilor din domeniul EMILE și identificarea pregătirii prealabile a profesorului care predă anumite discipline în Limba Franceză ;
 • Definirea bilingvismului și a învățământului bilingv ;
 • Identificarea așteptărilor participanților, a transferului posibil în domeniul educațional și mutualizarea experiențelor ;
 • Coordonarea discursului în predarea unei discipline în Limba Franceză;
 • Activarea cunoștințelor prealabile ale elevilor ;
 • Formularea corectă și concretă a obiectivelor pentru disciplină și pentru limba străină în care se predă disciplina;
 • Analiza cerințelor și formularea corectă și relevantă a acestora ;
 • Exploatarea principiilor cheie ale unei discipline non-lingvistice pentru elaborarea direcțiilor de exploatare3 pedagogică;
 • Însișirea metodelor, strategiilor și tehnicilor specifice predării unei discipline în Limba Franceză;
 • Comunicarea în clasa bilingvă și și animarea acesteia;
 • Favorizarea producțiilor orale și scrise ale elevilor;
 • Favorizarea interacțiunilor în timpul lecțiilor și activităților;
 • Stabilirea unei tipologii de activități specific claselor bilingve, cu predarea unor discipline în Limba Franceză ;
 • Dezvoltarea și implementarea poroiectelor interdisciplinare ;
 • Identificarea celor mai eficiente modalități de evaluare la disciplinele non lingvistice ;
 • Proiectarea unei secvențe de lecție și crearea unei activități pedagogice plecând de la un document autentic ;
 • Animarea/Stimularea unei activități dintr-o secvență pedagogică elaborată de participanți ;
 • Elaborarea unui bilanț, prin realizarea unui vade-mecum a învățământului bilingv: noțiuni cheie
5. Ariile curriculare implicate Om și Societate
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale : fișe de lucru, fișe pedagogice, lecții proiectate pentru predarea Geografiei în Limba Franceză, chestionare completate pentru identificarea diferențelor dintre sistemele educaționalespecifice țărilor participante (România, Spania, Bulgaria, Macedonia, Franța) ; secvențe de lecție proiectate, vade-mecum al învățământului bilingv și diferite documente legate de proiectare și evaluare – postate pe symbaloo https://www.symbaloo.com/
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Diseminare : la nivelul colegiului în catedra de Limbi romanice și în catedra Om și Societate au avut loc dezbateri pe tema strategiilor de predare a unei discipline școlare în Limba Franceză ;Publicarea unui articol în revista Eminesciana de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare ;

Diseminarea conținutului stagiului și a rezultatelor obținute, în Consiliul Profesoral din data de 07.10.2015.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul:

 1. Instituție: creșterea atractivității filierei franco-române, cu bacalaureat francofon prin formarea unei echipe de profesori care pot face transferul de practici educaționale din alte țări europene; creșterea prestigiului colegiului prin implicarea elevilor în activități de performanță (ex. Concursul internațional COP 2, organizat de Institutul Francez din România în luna mai 2015, în contextul Conferinței părților din Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Paris în luna decembrie 2015);
 2. Elevi: atragerea elevilor înspre performanță europeană; motivarea acestora pentru implicarea în activități de cercetare interdisciplinară; promovarea în rândul elevilor a bacalaureatului francofon în vederea accederii facile a acestora înspre filierele universitare francofone
 3. Implicarea părințílor în activități specifice filierei franco-române,
 4. Formarea unor tineri care au încrederea în propriul lor potențial și care doresc să se implice activ în viața comunității prin activități de mediu, activități de voluntariat, activități artistice, activități științifice.
9. Caracterul inovator Ameliorarea strategiei de lucru în clasele cu predare a unor discipline în Limba Francezăprin transferal de modele specific sistemului bilingv European; Crearea unor deschideri pentru implicarea elevilor în activități educaționale cu caracter European (ex. Modulul interdisciplinar); Crearea unor oportunități de studiu în Limba Franceză în Universități din diferite țări europene și din România (linii de studiu în Limba Franceză).
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Stagiile de pregătire a profesorilor care predau în liceele cu filiere franco-romîne, partenere în proiectul De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone, inițiat în anul 2010 este susținut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice șiAmbasada Franţei în România.

Sprachaufenthalt în Baden – Württemberg Tabăra internațională de limba germană

  Activitatea/proiectul Sprachaufenthalt în Baden- Württemberg Tabăra internațională de limba germană
1. Perioada în care s-a derulat 16.06. 2015 – 18.07. 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi care au împlinit 16 ani din mai multe țări europeneo elevă din Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator „Schwaben Internațional”, Donauschwabische Kulturstiftung des Landes Baden- Württembergprof. Gabriela Pop
4. Obiective Aprofundarea cunostințelor de limbă și civilizație germană.Cunoașterea de către elevi a stilului de viață german, prin plasarea în familii gazdă.

Imbogățirea cunostințelor de Limbă Germană ,elevii participă obligatoriu la ore într-o școală din Germania.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicareLimbă și civilizație
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Vizita la uzina ,,Mercedes” din Stuttgart și alte obiective turistice.Workshopuri la diferite teme precum democrația, conflicte, prejudecăți.

Multe locuri turistice vizitate.

Diplome de participare pentru toți elevii.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Frecventarea școlii gazdă și activități cu elevii școlii gazdă și cu familia gazdă.Ateliere de lucru.

Chestionar la finalul activității.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea numărului de elevi care doresc să susțină examenele DSD, în special elevi ai claselor cu profil bilingv.Prin această tabără elevii își completează cunoștințele, dezvoltă abilități și competențe care duc la o comunicare mai bună în limba germană.
9. Caracterul inovator Elevii se simt tot mai motivați în vederea susținerii examenelor DSD.Multe activități cu familiile gazdă (excursii, picnicuri, vizitarea locului de muncă a familiei gazdă etc.)
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Tabăra este organizată de Schwaben Internațional în colaborare cu ZFA-Agenția Centrală a școlilor din străinătate.

Elevii sunt motivați să cunoască și alte culturi și stiluri de viață.

Elevii pot să-și verifice competențele de comunicare și de cultură generală în limba germană.