Activitatea/proiectul Sprachaufenthalt în Baden- Württemberg Tabăra internațională de limba germană
1. Perioada în care s-a derulat 16.06. 2015 – 18.07. 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi care au împlinit 16 ani din mai multe țări europeneo elevă din Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator „Schwaben Internațional”, Donauschwabische Kulturstiftung des Landes Baden- Württembergprof. Gabriela Pop
4. Obiective Aprofundarea cunostințelor de limbă și civilizație germană.Cunoașterea de către elevi a stilului de viață german, prin plasarea în familii gazdă.

Imbogățirea cunostințelor de Limbă Germană ,elevii participă obligatoriu la ore într-o școală din Germania.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicareLimbă și civilizație
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Vizita la uzina ,,Mercedes” din Stuttgart și alte obiective turistice.Workshopuri la diferite teme precum democrația, conflicte, prejudecăți.

Multe locuri turistice vizitate.

Diplome de participare pentru toți elevii.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Frecventarea școlii gazdă și activități cu elevii școlii gazdă și cu familia gazdă.Ateliere de lucru.

Chestionar la finalul activității.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea numărului de elevi care doresc să susțină examenele DSD, în special elevi ai claselor cu profil bilingv.Prin această tabără elevii își completează cunoștințele, dezvoltă abilități și competențe care duc la o comunicare mai bună în limba germană.
9. Caracterul inovator Elevii se simt tot mai motivați în vederea susținerii examenelor DSD.Multe activități cu familiile gazdă (excursii, picnicuri, vizitarea locului de muncă a familiei gazdă etc.)
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Tabăra este organizată de Schwaben Internațional în colaborare cu ZFA-Agenția Centrală a școlilor din străinătate.

Elevii sunt motivați să cunoască și alte culturi și stiluri de viață.

Elevii pot să-și verifice competențele de comunicare și de cultură generală în limba germană.