Activitatea/proiectul Asistenţi şi stagiari din Franţa
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului – Asistenţi şi stagiari francezi:1. Lycia Dobé, de la Universitatea Lumière, Lyon 2, Franţa

2. Noëllie Binggeli, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

3. Amélie Lambey, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

– Profesori şi elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

3. Coordonator Colaboratori : Ileana Vasilescu, director adjunct, mentor asistenţi şi stagiariCatedra de limba franceză
4. Obiective – dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul activităţilor specifice, conform proiectului comun– transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene

– dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform cu CECRL

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Articole în presa locală şi centralăArticole în revistele liceului (Eminesciana, Le Voyageur francophone)

Diverse produse specifice orelor de limba franceză, respectiv DNL (geografie)

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – chestionare;– întâlniri de lucru cu inspectorul de specialitate şi cu inspectorul pentru programe internaţional;

– monitorizare permanentă de către direcţiunea colegiului;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, inclusiv printre părinţii potenţialilor viitori elevi ai colegiului nostru, la nivel naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator În ultimii ani, am fost în repetate rânduri preferaţi de cei care au solicitat o şcoală gazdă pentru stagiile de formare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Agenţiile Socrates din România şi din Franţa, de MECTS şi ISJMM.