Activitatea/proiectul Teen Poetry
1. Perioada în care s-a derulat Martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Toţi elevii,  cadrele didactice implicate, precum  şi  comunitatea băimăreană
3. Coordonator Bibiloteca Județeană „Petre Dulfu”, secția American Corner
4. Obiective –       Să lucreze cu componentele esenţiale ale discursului poetic–       Să implice cititorul in experienţa de a produce şi transmite un mesaj al autorului.

–       Să se bucure de artă, unind pictura , desenul cu cuvântul, pentru a dezvălui pacea mondială.

–       Să ofere un omagiu poeţilor care au publicat in limba engleza.

–       Creşterea calitaţii în educaţie prin promovarea literaturii de bună calitate.

–       Utilizarea limbii  ( pentru lectură, redactarea de texte ) ca un instrument viu  de comunicare, o modalitate prin care putem să ne cunoaştem unii pe alţii , un vehicol pentru valorile umane şi culturale

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare într-o limbă străină, Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia –       Desene ale elevilor expuse într-o epozitie itinerantă–       Creațiile proprii ale elevilor au fost publicate în 1select11 revista

–        Fotografii

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite –       Numărul şi calitatea produselor finale realizate–       Numărul participanţilor la activitaţile proiectului

–       Discuţii şi dezbateri pe marginea temelor abordate

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea prestigiului instituției la nivel local și național
9. Caracterul inovator Proiectul a contribuit la o mai bună conștientizare a importanței lecturii și îndeosebi a poeziei, implicând activ elevii în procesul creației.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Doi dintre elevii din colegiu au fost  apreciați într-un mod aparte și li s-au acordat  premii speciale pentru talentul deosebit și stilului personal abordat în redactarea poeziilor.