Activitatea/proiectul Stagiu pentru profesorii de științe și Limba Franceză-limbă străinăTema cursului: Enseigner une matière scolaire en français – Disciplines non linguistique
1. Perioada în care s-a derulat 16.06. 2015 – 18.07. 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Beneficiar : Ileana Vasilescu, profesor de Geografie și Geografie DNL, director adjunct la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,,
3. Coordonator Cavilam Alliance Francaise et Universite „Blaise Pascal” Clermont-Farrand II
4. Obiective
 • Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de predare a unei discipline în Limba Franceză ;
 • Ameliorarea/Îmbogățirea limbajului de specialitate, în Limba Franceză, în corelație cu domeniul/disciplina de predare ;
 • Cunoașterea practicilor din domeniul EMILE și identificarea pregătirii prealabile a profesorului care predă anumite discipline în Limba Franceză ;
 • Definirea bilingvismului și a învățământului bilingv ;
 • Identificarea așteptărilor participanților, a transferului posibil în domeniul educațional și mutualizarea experiențelor ;
 • Coordonarea discursului în predarea unei discipline în Limba Franceză;
 • Activarea cunoștințelor prealabile ale elevilor ;
 • Formularea corectă și concretă a obiectivelor pentru disciplină și pentru limba străină în care se predă disciplina;
 • Analiza cerințelor și formularea corectă și relevantă a acestora ;
 • Exploatarea principiilor cheie ale unei discipline non-lingvistice pentru elaborarea direcțiilor de exploatare3 pedagogică;
 • Însișirea metodelor, strategiilor și tehnicilor specifice predării unei discipline în Limba Franceză;
 • Comunicarea în clasa bilingvă și și animarea acesteia;
 • Favorizarea producțiilor orale și scrise ale elevilor;
 • Favorizarea interacțiunilor în timpul lecțiilor și activităților;
 • Stabilirea unei tipologii de activități specific claselor bilingve, cu predarea unor discipline în Limba Franceză ;
 • Dezvoltarea și implementarea poroiectelor interdisciplinare ;
 • Identificarea celor mai eficiente modalități de evaluare la disciplinele non lingvistice ;
 • Proiectarea unei secvențe de lecție și crearea unei activități pedagogice plecând de la un document autentic ;
 • Animarea/Stimularea unei activități dintr-o secvență pedagogică elaborată de participanți ;
 • Elaborarea unui bilanț, prin realizarea unui vade-mecum a învățământului bilingv: noțiuni cheie
5. Ariile curriculare implicate Om și Societate
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale : fișe de lucru, fișe pedagogice, lecții proiectate pentru predarea Geografiei în Limba Franceză, chestionare completate pentru identificarea diferențelor dintre sistemele educaționalespecifice țărilor participante (România, Spania, Bulgaria, Macedonia, Franța) ; secvențe de lecție proiectate, vade-mecum al învățământului bilingv și diferite documente legate de proiectare și evaluare – postate pe symbaloo https://www.symbaloo.com/
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Diseminare : la nivelul colegiului în catedra de Limbi romanice și în catedra Om și Societate au avut loc dezbateri pe tema strategiilor de predare a unei discipline școlare în Limba Franceză ;Publicarea unui articol în revista Eminesciana de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare ;

Diseminarea conținutului stagiului și a rezultatelor obținute, în Consiliul Profesoral din data de 07.10.2015.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul:

 1. Instituție: creșterea atractivității filierei franco-române, cu bacalaureat francofon prin formarea unei echipe de profesori care pot face transferul de practici educaționale din alte țări europene; creșterea prestigiului colegiului prin implicarea elevilor în activități de performanță (ex. Concursul internațional COP 2, organizat de Institutul Francez din România în luna mai 2015, în contextul Conferinței părților din Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Paris în luna decembrie 2015);
 2. Elevi: atragerea elevilor înspre performanță europeană; motivarea acestora pentru implicarea în activități de cercetare interdisciplinară; promovarea în rândul elevilor a bacalaureatului francofon în vederea accederii facile a acestora înspre filierele universitare francofone
 3. Implicarea părințílor în activități specifice filierei franco-române,
 4. Formarea unor tineri care au încrederea în propriul lor potențial și care doresc să se implice activ în viața comunității prin activități de mediu, activități de voluntariat, activități artistice, activități științifice.
9. Caracterul inovator Ameliorarea strategiei de lucru în clasele cu predare a unor discipline în Limba Francezăprin transferal de modele specific sistemului bilingv European; Crearea unor deschideri pentru implicarea elevilor în activități educaționale cu caracter European (ex. Modulul interdisciplinar); Crearea unor oportunități de studiu în Limba Franceză în Universități din diferite țări europene și din România (linii de studiu în Limba Franceză).
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Stagiile de pregătire a profesorilor care predau în liceele cu filiere franco-romîne, partenere în proiectul De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone, inițiat în anul 2010 este susținut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice șiAmbasada Franţei în România.