Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”

  Activitatea/proiectul Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”
1. Perioada în care s-a derulat 2002 – prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi și studenți cu virste cuprinse intre 13 și 25 de ani
3. Coordonator Nicolae Weisz
4. Obiective ● dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul cântecului francofon contemporan;

● apropierea de universul muzicii franceze şi francofone contemporane prin cunoaşterea unor cântăreţi şi trupe mai puţin cunoscute publicului larg;

● autocunoaştere şi autoevaluare optime;

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Premiile I sunt concretizate în stagii în Franţa oferite de Ambasada Franţei şi participări la festivaluri similare în Croaţia, Serbia şi Ungaria.

Festivalul e gǎzduit în fiecare an de Teatrul Municipal din Baia Mare, cu sprijinul Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Francezǎ, secţiunea regionalǎ Maramureş (ARPF), ca organizator, iar co-organizatori sunt: Institutul Francez Cluj-Napoca şi Ambasada Franţei. Partenerii sunt Inspectoratrul Şcolar al Judeţului Maramureş, Consiliul Local Baia Mare, Teatrul Municipal Baia Mare, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, TV5 Monde, CAVILAM, Institutul Cultural Român, Agenţia Universitară Francofonă, Delegaţia Wallonie-Bruxelles.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale şi la Radio France Internationale, Radio România Cultural.

– articole în presa locală şi centrală.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator Acest festival este unic în România şi a fost unic în Europa până când a motivat profesori din alte ţări să organizeze festivaluri similare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Institutul Francez Cluj, Ambasada Franţei, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, precum şi de TV5 Monde.

TV5 Monde a realizat clipuri de promovare a festivalului (2014, 2015 şi 2016), care au fost sau urmează să fie difuzat de televiziunea realizatoare pe parcursul unei luni.   

Concursul Naţional A LA UNE

  Activitatea/proiectul  Concursul Naţional  A LA UNE
1. Perioada în care s-a derulat  6 martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului  Elevi ai liceului nostru, în special din clasele bilingve francofone

Profesori de limba franceză

3. Coordonator  Institutul Francez Timișoara ISJ TIMIŞ Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timișoara

Profesori Mureșanu Delia , Ciumău Maria

4. Obiective  Implicarea elevilor în activităţi cât mai diverse utilizând limba franceza ca mijloc de comunicare și exprimare

Creșterea motivaţiei tinerilor pentru a studia limba franceză

5. Ariile curriculare implicate  Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Prima pagină a unui ziar în limba franceză, care să prezinte realităţi locale

Diplome pentru participanţi

Creaţiile premiate au fost publicate intr-o revistă

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite  Prima pagină a unui ziar realizată de elevii concurenţi

Revista conţinând toate producţiile premiate

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)  Creșterea interesului elevilor faţă de studiul limbii franceze

Creșterea popularităţii liceului nostru în cadrul comunităţii locale, în rândul elevilor și al părinţilor

9. Caracterul inovator  Elevii au avut posibilitatea de a se exprima prin intermediul presei, în limba franceză și de a concura cu alţi tineri de vârsta lor.

Constituie o modalitate de evaluare nouă pentru elevi

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Concursul a fost realizat de Institutul Francez Timişoara, ISJ Timiş şi Liceul Teoretic Lean Louis Calderon Timişoara, cu ajutorul Centrului de Cultură şi ArtăTimiş

Asistenţi şi stagiari din Franţa

Activitatea/proiectul Asistenţi şi stagiari din Franţa
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului – Asistenţi şi stagiari francezi:1. Lycia Dobé, de la Universitatea Lumière, Lyon 2, Franţa

2. Noëllie Binggeli, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

3. Amélie Lambey, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

– Profesori şi elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

3. Coordonator Colaboratori : Ileana Vasilescu, director adjunct, mentor asistenţi şi stagiariCatedra de limba franceză
4. Obiective – dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul activităţilor specifice, conform proiectului comun– transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene

– dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform cu CECRL

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Articole în presa locală şi centralăArticole în revistele liceului (Eminesciana, Le Voyageur francophone)

Diverse produse specifice orelor de limba franceză, respectiv DNL (geografie)

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – chestionare;– întâlniri de lucru cu inspectorul de specialitate şi cu inspectorul pentru programe internaţional;

– monitorizare permanentă de către direcţiunea colegiului;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, inclusiv printre părinţii potenţialilor viitori elevi ai colegiului nostru, la nivel naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator În ultimii ani, am fost în repetate rânduri preferaţi de cei care au solicitat o şcoală gazdă pentru stagiile de formare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Agenţiile Socrates din România şi din Franţa, de MECTS şi ISJMM.