Colegiul Naţional Mihai Eminescu

„Școală Europeană”

      Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019 va avea loc LUNI 10 septembrie, ora 9:00, în curtea colegiului.

Clasele a IX-a an școlar 2018- 2019

Planificare corigenţe an școlar 2017 – 2018

Viziunea

Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu” se constituie într-o organizaţie educaţională europeană, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi de instruire accesibile, la standarde europene.

ARGUMENT
Dorinţa cadrelor didactice, a întregului personal al şcolii, a elevilor, a comunităţii locale, de a exista în Baia Mare o şcoală modernă europeană în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm , atunci trebuie să îi predăm în felul în care el poate învăţa.

Ivar Lovaas

Misiunea

Misiunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoarea creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim.

Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare este o componentă europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

  • A învăţa să ştii
  • A învăţa să faci
  • A învăţa să aplici
  • A învăţa să fii

„Nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă învăţăm”  („Non scholae, sed vitae discimus”)

Seneca