Colegiul Naţional Mihai Eminescu

„Școală Europeană”

IMPORTANT! 

Înscrierea elevilor în clasa a IX-a la specializarea Educator-Puericultor, se va face pe baza adeverinței cu media de admitere eliberată de către școala gimnazială de proveniență, în următoarele  zile:

LUNI               25.06.2018 între orele 1430-18

MARȚI            26.06.2018 între orele 13-18

MIERCURI     27.06.2018 între orele 1430-1630

            AFIȘAREA  REZULTATELOR  SE  VA  FACE

                           MIERCURI  DUPĂ  ORA 17.

            Joi 28.06.2018 între orele 8,30 – 15,30 se vor ridica fișele de înscriere de către candidații care nu au fost admiși.

Viziunea

Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu” se constituie într-o organizaţie educaţională europeană, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi de instruire accesibile, la standarde europene.

ARGUMENT
Dorinţa cadrelor didactice, a întregului personal al şcolii, a elevilor, a comunităţii locale, de a exista în Baia Mare o şcoală modernă europeană în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm , atunci trebuie să îi predăm în felul în care el poate învăţa.

Ivar Lovaas

Misiunea

Misiunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare este promovarea excelenţei în educaţie, exprimată în termeni de valoare adăugată şi valoarea creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim.

Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare este o componentă europeană a şcolii româneşti. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă. Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

  • A învăţa să ştii
  • A învăţa să faci
  • A învăţa să aplici
  • A învăţa să fii

„Nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă învăţăm”  („Non scholae, sed vitae discimus”)

Seneca