Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educatiei, in calitate de beneficiar, implementeaza, in parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, in conformitate cu precizarile din Contractul de finan?are nr. 32811/31.03.2021.
Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata intregii cariere didactice, in sistemul de invatamant preuniversitar, prin crearea unui sistem national coerent si fiabil de formare profesionala si de dezvoltare a competentei didactice, ca formare psihopedagogica, necesare ocuparii si exercitarii unei functii didactice precum si obtinerii performantei pedagogice in invatamantul preuniversitar din Romania, in activitatea de predare/formare si in activitatea de management educational, in contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educatie.

Detalii proiect 

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/
Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF
Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Bistrița-Năsăud: https://www.ccdbn.ro/

ORDIN nr. 3654 din 12 aprilie 2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică

Norme aplicare Ordin 4223 / 06.07.2022