Approches pédagogique de la chanson contemporaine/ stage de formation

Activitatea/proiectul Approches pédagogique de la chanson contemporaine/ stage de formation
1. Perioada în care s-a derulat 16-17 mai 2015 
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Maria Ciumău, Aneta Făzăcaş şi Ramona Astalâş de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”Profesori de limba franceză din ţară

 

3. Coordonator  Alliance Française, CAVILLAM, Vichy FranceFormator: Paulette Trombetta
4. Obiective a) actualizarea competenţelor de baz ă (pedagogice, de specialitate);b) însuşirea de noi competenţe;

d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare moderne şi atractive;

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Fişe pedagogice realizate pornind de la exploatarea unui cântec, Phobies, interpretat de trupa franceză Délinquante, fişe ce pot fi consultate pe site-ul http://www.leplaisirdapprendre.com/jai-peur-de-toutAceste fişe pedagogice constituie un bogat material pedagogic care poate fi utilizat în clasă indiferent de nivelul elevilor.
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea participanţilor 
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) – Folosirea de către profesorii participanţi a unor metode şi mijloace moderne de predare, incluzând cântece în activităţi, ceea ce face lecţiile mai atractive pentru elevi, fapt ce îi motivează în învăţarea limbii franceze.– Creșterea calității actului instructiv-educativ

– Creșterea motivației intrinsece de învățare elevilor

– Creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Explorarea unui cântec contemporan şi descoperirea muzicii contemporane  franceze; descoperirea unor metode de abordare a unui cântec în funcţie de nivelul elevilor şi de obiectivele propuse
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Prin însuşirea metodelor de predare învăţare folosind ca şi suport cântecul Phobies, profesorii participanţi pot realiza alte astfel de fişe prin exploaterea altor cântece contemporane fapt ce va contribui la motivaţia elevilor în ceea ce priveşte studiul limbii franceze