Utilizarea instrumentelor on-line în educație

  Activitatea/proiectul Utilizarea instrumentelor on-line în educație
1. Perioada în care s-a derulat Anul școlar 2014-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Profesori de toate specialitățile din instituțiile educaționale ale României
3. Coordonator Junior Achievement, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, protocol nr. 10184,/12.05.2003
4. Obiective Ø  formarea profesorilor în folosirea instrumentelor on-line pentru optimizarea procesului instructiv-educativ

Ø  utilizarea instrumentelor on-line în procesul instructiv-educativ

5. Ariile curriculare implicate TIC
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Ø  utilizarea încrezătoare a uneltelor Google

Ø  crearea de materiale folosind uneltele Google puse la dispoziție

Ø  crearea de ore care să integreze instrumentele on-line Google la clasă

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Ø  Crearea de produse didactice care utilizează instrumentele on-line Google

Ø  Crearea de planuri de lecție care să integreze instrumentele on-line Google

Ø  Diseminare în cadrul grupului destinat și închis Google for Education

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Ø  Creșterea calității instructiv-educative ale orelor prin integrarea uneltelor electronice puse la dispoziție de Google pentru o mai mare motivație pentru învățare a elevilor.

Ø  Eficientizarea creării și susținerii de ore la clasă

Ø  Eficientizarea procesului de predare-învățare

9. Caracterul inovator Integrarea instrumentelor on-line în educație și atragerea elevilor pentru învățare
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Programul este susținut de Junior Achievement, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în baza protocolului nr. 10184/12.05.2003