Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”

Activitatea/proiectul Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”
1. Perioada în care s-a derulat 2-18 martie 2015 cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală (Albania,  Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova şi România)
3. Coordonator Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi OrientalăProf. Maria Ciumău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare
4. Obiective – celebrarea şi promovarea limbii franceze ca limbă de comunicare europeană şi nu numai;– dezvoltarea creativităţii elevilor;

– mobilizarea tineretului francofon pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Redactarea de haikuri în limba franceză care au putut ulterior să fie folosite în clasă ca material didactic
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor;Diplome
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) -utilizarea eficientă a instrumentelot digitale;– crearea spiritului de emulaţie în rândul elevilor;

– dezvoltarea interesului elevilor în ceea ce priveşte studiul limbilor străine, în speţa a limbii franceze

– creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Concursul s-a desfăşurat on line. Internauţii au desemnat câştigătorii, votând cele mai reuşite poeme. Au participat 594 de elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este iniţiat şi aplicat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală care organizează an de an activităţi de promovare a francofoniei în rândul elevilor europeni.