Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”

  Activitatea/proiectul Festivalul naţional de muzică francofonă pentru tineri „Chans, sons sur scène”
1. Perioada în care s-a derulat 2002 – prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi și studenți cu virste cuprinse intre 13 și 25 de ani
3. Coordonator Nicolae Weisz
4. Obiective ● dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul cântecului francofon contemporan;

● apropierea de universul muzicii franceze şi francofone contemporane prin cunoaşterea unor cântăreţi şi trupe mai puţin cunoscute publicului larg;

● autocunoaştere şi autoevaluare optime;

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Premiile I sunt concretizate în stagii în Franţa oferite de Ambasada Franţei şi participări la festivaluri similare în Croaţia, Serbia şi Ungaria.

Festivalul e gǎzduit în fiecare an de Teatrul Municipal din Baia Mare, cu sprijinul Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Francezǎ, secţiunea regionalǎ Maramureş (ARPF), ca organizator, iar co-organizatori sunt: Institutul Francez Cluj-Napoca şi Ambasada Franţei. Partenerii sunt Inspectoratrul Şcolar al Judeţului Maramureş, Consiliul Local Baia Mare, Teatrul Municipal Baia Mare, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, TV5 Monde, CAVILAM, Institutul Cultural Român, Agenţia Universitară Francofonă, Delegaţia Wallonie-Bruxelles.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale şi la Radio France Internationale, Radio România Cultural.

– articole în presa locală şi centrală.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator Acest festival este unic în România şi a fost unic în Europa până când a motivat profesori din alte ţări să organizeze festivaluri similare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Institutul Francez Cluj, Ambasada Franţei, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, precum şi de TV5 Monde.

TV5 Monde a realizat clipuri de promovare a festivalului (2014, 2015 şi 2016), care au fost sau urmează să fie difuzat de televiziunea realizatoare pe parcursul unei luni.   

Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii

  Activitatea/proiectul Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii
1. Perioada în care s-a derulat 2013-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional Mihai Eminescu Baia Mare

Profesori de limba franceză din Colegiul Naţonal Mihai Eminescu Baia Mare

3. Coordonator Asociaţia Olimpicii Cunoașterii / Prof. Ciumău Maria, Făzăcaş Aneta, Mureşanu Delia
4. Obiective Motivarea elevilor pentru o pregătire foarte bună,pentru o educaţie completă

Asigurarea unei evaluări cât mai complexe și obiective

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Diplome și diverse rechizite utile elevilor

Elevii au obtinut rezultate bune şi foarte bune la etapa judeţeană şi la cea naţională

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Formularele de concurs
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Sporirea interesului elevilor pentru studiul limbii franceze, creșterea motivaţiei de a participa la diferite concursuri și de a obţine rezultate cât mai bune

Creșterea interesului părinţilor și atragerea atenţiei comunităţii locale asupra varietăţii de activităţi desfășurate în liceul nostru.

9. Caracterul inovator Constituie o modalitate de evaluare diferită faţă de cele de la clasă și permite elevilor să-și facă o imagine mai completă ȋn ceea ce privește propria pregătire, propriul nivel de cunoștinţe

Pentru profesori , constituie un ajutor important în verificarea propriilor

metode de evaluare și a rezultatelor acestora

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este susţinut de Ministerul Educaţiei, Asociaţia Olimpicii Cunoașterii