Picnic Poetic – Haikunoi

  Activitatea/proiectul Picnic Poetic – Haikunoi
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015,2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019,
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator Catedra de limba franceză
4. Obiective

Promovarea, prin intermediul creaţiilor poetice, a studiul și utilizării limbii franceze.

Un haïku este o scurtă poezie de șaptesprăzece silabe, care este compusă din trei versuri (respectiv din 5, 7 și 5 silabe); în general, haïku-ul evocă un peisaj sau o stare de spirit. Principiul picnicului poetic constă în conceperea poemelor în limba franceză, iar constrângerile de redactare variază în funcție de vârsta și cunoștiințele fiecărui participant. Tototdată, aceste reguli de stil nu trebuie să limiteze nicidecum libertatea de exprimare și alegerea temelor care vor fi abordate de către tinerii creatori.

Evenimentul s-a desfășurat în 54 de locații simultan, în intervalul orar 12.00 – 14.00, pentru a sărbători Luna Francofoniei, acest eveniment de mare amploare își propune promovarea limbii franceze și a multilingvismului într-o atmosferă de convivialitate la care au luat parte tinerii francofoni, corpul didactic, dar și personalități marcante din lumea diplomației, cea instituțională şi din sfera afacerilor. Pe lângă faptul că este un moment prielnic pentru a împărtăși creații poetice în franceză pe reţelele sociale, această întâlnire își propune să aducă împreună reprezentanți ai francofoniei din România.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, instituţiei. Pentru a lua parte la eveniment, pentru a regăsi lista completă a locațiilor și a participanților, precum şi pentru a vizualiza creaţiile poetice ale elevilor, pot fi accesate pagina de Facebook https://www.facebook.com/events/229882140684778/ sau pagina Twitter https://twitter.com/InstitutFrancez
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional
Creşterea interesului elevilor în ceea ce priveşte studierea limbii franceze
Exprimarea în limba franceză
9. Caracterul inovator
  • activează cunoştinţele de limbă, civilizaţie şi cultură generală ale elevilor;
  • pune în valoare creativitatea elevilor;
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul „Picnic Poetic –  este organizat de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România, cu sprijinul Grupului Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor Francofone (GADIF), a Lectoratelor franceze, a Alianțelor franceze, a Centrelor și Caselor francofone, a Liceelor francofone, a Bibliotecilor francofone și a Departamentelor de limbă franceză din cadrul universităților.