Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii

  Activitatea/proiectul Proiectul Naţional Olimpiadele Cunoașterii
1. Perioada în care s-a derulat 2013-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional Mihai Eminescu Baia Mare

Profesori de limba franceză din Colegiul Naţonal Mihai Eminescu Baia Mare

3. Coordonator Asociaţia Olimpicii Cunoașterii / Prof. Ciumău Maria, Făzăcaş Aneta, Mureşanu Delia
4. Obiective Motivarea elevilor pentru o pregătire foarte bună,pentru o educaţie completă

Asigurarea unei evaluări cât mai complexe și obiective

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  Diplome și diverse rechizite utile elevilor

Elevii au obtinut rezultate bune şi foarte bune la etapa judeţeană şi la cea naţională

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Formularele de concurs
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Sporirea interesului elevilor pentru studiul limbii franceze, creșterea motivaţiei de a participa la diferite concursuri și de a obţine rezultate cât mai bune

Creșterea interesului părinţilor și atragerea atenţiei comunităţii locale asupra varietăţii de activităţi desfășurate în liceul nostru.

9. Caracterul inovator Constituie o modalitate de evaluare diferită faţă de cele de la clasă și permite elevilor să-și facă o imagine mai completă ȋn ceea ce privește propria pregătire, propriul nivel de cunoștinţe

Pentru profesori , constituie un ajutor important în verificarea propriilor

metode de evaluare și a rezultatelor acestora

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este susţinut de Ministerul Educaţiei, Asociaţia Olimpicii Cunoașterii

Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”

Activitatea/proiectul Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”
1. Perioada în care s-a derulat 2-18 martie 2015 cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală (Albania,  Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova şi România)
3. Coordonator Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi OrientalăProf. Maria Ciumău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare
4. Obiective – celebrarea şi promovarea limbii franceze ca limbă de comunicare europeană şi nu numai;– dezvoltarea creativităţii elevilor;

– mobilizarea tineretului francofon pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Redactarea de haikuri în limba franceză care au putut ulterior să fie folosite în clasă ca material didactic
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor;Diplome
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) -utilizarea eficientă a instrumentelot digitale;– crearea spiritului de emulaţie în rândul elevilor;

– dezvoltarea interesului elevilor în ceea ce priveşte studiul limbilor străine, în speţa a limbii franceze

– creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Concursul s-a desfăşurat on line. Internauţii au desemnat câştigătorii, votând cele mai reuşite poeme. Au participat 594 de elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este iniţiat şi aplicat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală care organizează an de an activităţi de promovare a francofoniei în rândul elevilor europeni.