Cap. 14. PROGRAME EDUCATIVE DE INTERES LOCAL/JUDEŢEAN/NAŢIONAL

PARTENERIATE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Nr.crt. Denumirea Acţiunii/ Instituţiile partenere Scopul şi descrierea activităţilor derulate Locul desfăşurării activităţii/lor Echipa de proiect Data/Peri

oada

Grup ţintă
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

« Voluntar urban-Lucrătorul de Tineret un sprijin în dezvoltarea comunităţii »-parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere-D.E.I.S. Scopul parteneriatului este susţinerea desfăşurării unei camapnii de informare şi promovare a voluntariatului ; participarea elevilor la ateliere de lucru din diverse domenii în cadrul unei acţiuni de educaţie non formală şi de a beneficia de servicii de consiliere şi dezvoltare personală. Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Centrul de Tineret Baia Mare

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria CiumăuConsilier Educativ

 

Dirginţi

 

Reprezentanţi ai partenerului

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii din clasele a IX-a şi a X-a
2. Parteneriat cu Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă Proiectul a avut ca scop stimularea interesului elevilor pentru alegerea carierei potrivite, conştientizarea importanţei utilizării informaţiilor referitoare la domeniul ocupării şi formării forţei de muncă, facilitarea întâlnirii elevilor cu reprezentanţii AJOFM pentru achiziţionarea unor cunoştinţe de actualitate în ceea ce priveşte piaţa muncii şi promovarea imaginii instituţiilor partenere Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

Sediul AJOFM

Dir. Prof. Marius Crăciun

 

Prof. Maria CiumăuConsilier Educativ

Diriginţii claselor IX-XII

1 septembrie2015-1 iunie 2016 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
3. Ziua porţilor deschise în centrele sociale din Municipiul Baia Mare-parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare Scopul comun care a stat la baza protocolului de colaborare a fost protecţia prin informare şi educare a copiilor cu privire la drepturile pe care le au precum şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în acţiuni de diseminare a serviciilor sociale pe care le pot accesa în cadrul comunităţii locale Centrul Social Tranzit Dir. Prof. Marius Crăciun

Prof. Anca Gavra

Prof. Gizella Sarkozi

25 septembrie 2015 30 de elevi din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
4. « Bullying-what can we do »– parteneriat cu Asociaţia Team for Youth Baia Mare Parteneriatul a avut scopul de a oferi elevilor şansa de a participa la schimbul de tineret organizat de As. Team for Youth în parteneriat cu Tahe Noorteklubi Tartu din Estonia. Activităţile s-au derulat în limba englezăsub forma de jocuri, ateliere, concursuri, piese de teatru, etc. pe tema violenţei şcolare şi a dreptului la siguranţă în mediul şcolar Dir. Prof. Marius Crăciun

 

Prof. Anca Gavra

 

18 octombrie 2015-24 octombrie 2015 4 elevi selectaţi pentru a participa în proiect

 

Indirect: 30 de elevi

5. ”Educaţia, o necesitate universală. Rolul dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii de elevi”-proiect educaţional derulat cu ocazia Zilei Educaţiei

 

Scopul proiectului a fost promovarea rolului si imaginii pozitive a cadrelor didactice; promovarea rolului educaţiei ca notă definitorie a unui popor, achiziţia de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul civic, formarea de abilitàţi şi instrumente pentru înţelegerea şi promovarea rolului  educaţiei si a educatorilor;

 

 

 

Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria Ciumău

prof. Pop Steliana

Prof. Bolchiş Maria

Prof. doc. Fonai Ramona

Prof. Gavra Anca

Prof. Mureşan Codruţa

Prof. Nan Lavinia

Prof. Rettegi Cristina

Prof. Sarkozi Gizella

Prof. Szebeni Laura

Prof. Stark Andreea

5 octombrie 2016 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
 

 

6.

“NORD UNIVERSITAR”-parteneriat cu Asociaţia Liga Studenţilor “Pintea Viteazul, Baia Mare Acţiunea a constat în organizarea de dezbateri pe tema orientării şcolare şi profesionale a elevilor. De asemenea s-au organizat sesiuni de informare cu privire la specilalizările oferite de Centrul Universitar Nord, Baia Mare precum şi sesiuni de sondare a elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a cu privire la continuarea studiilor universitare duipă liceu  

 

Sala Festivă a Colegiului Naţional “Mihai Eminescu;

 

 

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria CiumăuConsilier Educativ

 

 

octombrie 2015

 

 

Elevii din clasele a XI-A şi a XII-a

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

“BIBLIOTECA, PRIETENA MEA”-parteneriat cu Biblioteca Judeţeană”Petre Dulfu” şi Grădiniţa nr.27

 

 

Activităţile derulate au vizat stimularea interesului pentru lectură în vederea atenuării unora din cauzele care pot genera eşecul şcolar.

Dintre activittile derulate:audiţii, concursuri, prezentări de carte pentru copii, montaje literare, expoziţii.

 

 

 

Biblioteca Judeţeană”Petre Dulfu”

 

Grădiniţa nr.27

 

 

Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Naţional”Mihai Eminescu”

 

 

Dir. Prof. Marius Crăciun

Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria Ciumău,

Prof.doc. Ramona Fonai Bibliotecar Maria Vişovan

 

 

 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016

 

 

 

150 de elevi

 

 

8.

 

« Arta între tradiţie şi contemporaneitate »-

parteneriat cu Ansamblul Naţional Transilvania, Baia Mare

 

Activităţile derulate au vizat dezvoltarea personalităţii elevilor şi cultivarea sensibiltăţii faţă de tradiţii, educaţia pentru artă precum şi adoptarea unui stil de viaţă în armonie cu valorile şi tradiţia Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

 

 

Dir. Prof. Marius Crăciun

 

Prof. Lavinia Nan

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevi din Colegiu interesaţi de descoperirea artei şi a tradiţiilor
9. Trăieşte-ţi viaţa! Nu o fuma!-proiect educaţional desfăşurat cu sprijinul C.P.E.C.A Maramureş Flash-mob cu scopul marcării Zilei  Naţionale  Fără Tutun  desfăşurată sub sloganul „Ajută-mă să cresc!” , zi sărbătorită în fiecare an în a 3-a zi de joi a lunii noiembrie. S-au citit mesaje antitutun, mesaje din partea elevilor fumători, pentru a putea identifica ce i-a determinat să fumeze şi ce i-ar putea determina să renunţe, s-au distribuit fluturaşi cu mesaje antitutun, s-a realizat o expoziţie de desene sugestive. Scopul activităţii a fost acela de a atrage atenţia  asupra riscurilor expunerii la fumul de ţigară, a dreptului fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos, sensibilizarea si informarea populaţiei şcolare cu privire la pericolul fumatului pentru sănătate, dezvoltarea sentimentului de responsabilitate pentru propriile decizii şi alegerea unui stil de viaţă sănătos Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria Ciumău

Prof.. Sarkozi Gizella

Prof. Stark Andreea

Prof. Gavra Anca

Prof. Cristina Rettegi

19 noiembrie 2015 Beneficiari direcţi: 60 de elevi din  Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

 

Indirect: toţi elevii şi cadrele didactice din Colegiu

10. Study Abroad Day-parteneriat cu Fundaţia Study Abroad Advising Centre, Bucureşti Scopul parteneriatului a fost participarea gratuită a elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a la evenimentul Study Abroad Day, unde li s-au prezntat elevilor ofertele educaţionale ale universităţilor din Marea Britanie, eveniment care a vizat de asemenea oreintarea în carierà a acestora. Baia Mare Dir. Prof. Marius Crăciun

Diriginţi ai claselor a XI-a şi a XII-a

10 noiembrie 2016 Elevii din clasele a XI-A şi a XII-a
11. Edmundo-parteneriat cu Grupul Educativa Bucureşti Scopul parteneriatului este oferirea de de Informare, Consiliere şi Asistenţă pentru admiterea elevilor la colegii şi universităţi din străinătate Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu, Prof. Maria Ciumău

 

Diriginţii claselor a XI-a şi a XII-a

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii din clasele a XI-A şi a XII-a
12. “Via­ţa are prioritate!”-proiect interjudeţean desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Tehnic Al. Papiu Ilarian Zalău, jud. Sălaj Activităţile derulate au avut ca scop prevenirea şi combaterea violenţei şi a consumului de droguri prin promovarea comunicării asertivei şi a toleranţei, precum şi prin cunoaşterea de către tineri a riscurilor la care se expun. Printre activităţile desfăşurate s-a numărat şi conucursul “Să exmatriculăm violenţa şi drogurile din jurul nostru!’

 

Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

 

Colegiul Tehnic Al. Papiu Ilarian Zalău, jud. Sălaj

Prof. Maria Ciumău

Prof. Anca Gavra

Prof. Mihaela Popan

Prof. Mihaela Tarţa

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Beneficiari direcţi: 60 de elevi din  Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

 

Indirect: toţi elevii şi cadrele didactice din Colegiu

13. Şcoala ++, un pas spre une mediu curat-un copil, o floare!- !”-parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş Activităţile desfăşurate au avut ca scop sensibilizarea elevilor cu privire la problemele de mediu, însuşirea de către elevi a unor norme de comportament ecologic, încurajarea acestora referitor la participarea la acţiuni de voluntariat pentru curăţenia oraşului şi un numai. Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Zona Districtului 14 Chiuzoşa, Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş

Dir. Prof. Marius Crăciun

Prof.Andreea Lungu

Prof. Anca Gavra

Prof. Gizella Sarkozi

Adm. Claudia Mărieş

 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii claselor a IX-a B şi a XI-a C
14. Parteneriat cu Palatul Copiilor Baia Mare Scopul parteneriatului a fost susţinerea reciprocă în derularea activităţilor extraşcolare organizate, coordonate şi desfăşurate de cele două unităţi şcolare partenere Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

Palatul Copiilor Baia Mare

Dir. Prof. Marius Crăciun

 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”
15. Parteneriat cu Universitatea Româno-Americană Bucureşti Scopul parteneriatului:orientarea şi consilierea în alegerea traseului educaţional universitar al elevilor de de liceu, organizarea unor concursuri, workshopuri şi a unor manifestări ştiinţifice pe teme de actualitate Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun

Prof. Maria Ciumău

 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii claselor XI-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
16. Şanse Egale- parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Şimleul Silvaniei”, Structura “Speranţa” Zalău Scopul parteneriatului:realizarea în común a unor activităţi din cadrul proiectului educativ regional” Şanse Egale” Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun

Membrii Catedrei de limbă şi comunicare

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016 Elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu
17. “Gate to Education for all!”-parteneriat cu Asociaţia American International School of Transylvania Scopul activităţilor derulate a foat stimularea multiculturalităţii şi implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii, facilitarea unei gândiri şi a valorilor europene. (Activităţi: Să facem vocile noastre să răsune!, Drogurile schimbă tot!, Ziua Europei, Săptămâna naţională a voluntariatului Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Spaţiul public din Baia Mare

Dir. Prof. Marius CRĂCIUN

 

Prof. Simona Dicu

Ianuarie 2016-iunie 2016 Elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”
18. „Civil Service”-parteneriat cu Asociaţia Team for Youth Baia Mare Scopul parteneriatului a fost acela de a oferi elevilor şansa de a intra în contact cu o voluntară din Franţa, găzduită de Team for Youth Association. Pe parcursul stagiului de voluntariat ea a oferit suport la orele de limba franceză şi a împărtăşit din cultura şi din civilizaţia ţării din care vine, având ca principal obiectiv consolidarea procesului de învăţare interculturală a elevilor Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius CRĂCIUN

Prof. Maria Ciumău

Prof. Rodica Mone

Decembrie 2015-ianuarie 2016 Elevii din clasele de bilingv franceză din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
19. „Alimentaţie şi sănătate”-proiect educaţional desfăşurat în colaborare cu Centrul Universitar Nord Baia Mare şi ISJMM prin intermediul prof.drd. Camelia Duţă, Inspector de biologie şi Carmen Ulici Inspector de chimie-fizică Proiectul a avut ca scop creşterea gradului de conştientizare în adoptarea unui stil de viaţă sănătos în vederea prevenirii problemelor de sănătate şi responsabilizarea elevilor faţă de impactul pe care îl are comportamentul alimentar asupra sănătăţii Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius CRĂCIUN, Dir. Adj.prof.dr. Ileana VASILESCU

Prof. Anca Beşleagă

Prof. Lăcrămioara Rad

Prof. Daniela Ciolte

Prof. Andreea Lungu

Prof. Ioana Văsuţ

Prof. Ioan Trifoi

Prof. Valer Gherghel

 

11 ianuarie 2016-5 februarie 2016

 

70 de elevi

20. „Toleranţa:Recunoaşterea şi acceptarea celuilat”-parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia Hope &Homes for Children Baia mare Scopul proiectului a fost promovarea unor valori şi atitudini precum respectul faţă de demnitatea şi drepturile omului, dialogul intercultural, spiritul civic, toleranţa şi înţelegerea. Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui atelier de lucru pe tema „Toleranța: Recunoașterea și acceptarea Celuilaltocazie cu care care elevii au fost invitaţi să-şi expună părerile şi să dezbată despre importanta autoaprecierii corecte, a valorizării proprii, alegerea unor modele potrivite, acceptarea diferenţelor individuale şi stabilirea unor scopuri realizabile, despre toleranţă şi asertivitate, etc. plecând de la analizarea unor studii de caz, simularea unor situaţii concrete de viaţă sau de la descoperirea unor povestiri psihologice. Animatoarele activităţii: Oana Nașcu, Trainer Psychologist, HHC Baia Mare şi Cosmina Fratu, Social Worker HHC Baia Mare.

 

Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius CRĂCIUN, Dir. Adj.prof.dr. Ileana VASILESCU

Prof. Maria Cium­ău

Prof. Anca Gavra

Prof. Steliana Pop

Prof. Cristina Rettegi

Prof. Gizella Sarkozi

16 noiembrie 2015 30 de elevi din clasa a XI-a
21. “Crăciunul pentru mici şi mari” (Weihnachten fur gross und klein)– parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Dr. Victor Babeş” Scopul parteneriatului: atragerea copiilor spre studiul limbii germane prin activităţi de promovare a valorilor culturale germane şi a tradiţiilor de Crăciun din ţările germanofone Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

Şcoala Gimnazială “Dr. Victor Babeş”

Prof. Romina Ficher

Prof. Pop Gabriela

Prof. Doris Hafner

Decembrie 2015 60 de elevi din clasele VII-XII
22. “Zusammen zu Weihnachten” parteneriat cu Colegiul Naional “Vasile Lucaciu”, Şcoala Gimnazială “Dr. Victor Babeş”, Colegiul Economic”Nicolae Titulescu”, Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Şcoala cu clasele I-VIII” Nichita Stănescu”, Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Scopul parteneriatului: atragerea copiilor spre studiul limbii germane prin activităţi de promovare a valorilor culturale germane şi a tradiţiilor de Crăciun din ţările germanofone Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Prof. Romina Ficher

Prof. Pop Gabriela

Prof. Doris Hafner

 

1-16 decembrie 2015 Elevi din din instituţiile partenere
23. Creştini, Crăciunul a sosit!-parteneriat cu Grădiniţa cu P.P.”Otilia Cazimir”, Grădiniţa “Gabi” Scopul parteneriatului: însuşirea de către preşcolari şi de către elevi a unor cunoştinţe despre sărbătorile de iarnă şi obiceiuri întalnite în zona noastră, sărbătorirea într-un mod deosebit a evenimentelor specifice lunii decembrie, păstrarea unor tradiţii şi obiceiuri de sărbători Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

Grădiniţa cu P.P.”Otilia Cazimir”, Grădiniţa “Gabi”

Prof. Anca Gavra

Prof. Gizella Sarkozi

Prof.Şpan Adriana

Decembrie 2015 Preşcolari, elevi, părinţi, cadre didactice
24. “E vremea colindelor”-proiect educaţional interdisciplinar Proiect ce a urmărit implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce transcend timpul şi spaţiul  cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, prin diferite forme artistice ce se regăsesc în tradiţiile populare, în colinde, cunoaşterea  semnificaţiei Crăciunului, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre. Dintre principalele momente ale activităţii amintim: concert de colinde tradiţionale româneşti; concert de colinde specifice altor ţări europene; interpretarea unei scenete specifice Crăciunului în limba engleză; recitarea de poezii şi urări specifice Crăciunului;expoziţie de desene şi felicitări de Crăciun Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun,

Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu

prof. Maria Ciumău

prof. Codruţa Mureşan

prof. Cristina Rettegi

Profesorii de limbi străine

Profesorii de muzică şi religie

 

17 decembrie 2015 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
25. „Bunele maniere ieri şi azi”, ediţia a V-a „Telefonul-un flagel sau o binefacere?”-parteneriat cu Asociaţia „Comunicaţi prin noi” plus alte 12 instituţii di oraş Proiectul a avut ca scop promovarea comunicării eficiente, educarea limbajului, formarea unor atitudini şi deprinderi  comportamentale respectând normele codului de manifestare adecvată, promaovarea imaginii personale şi descoperirea propriei personalităţi Prof. Mone Rodica

Prof. Mihaela Popan

Profesori din instituţiile partenere

Ianuarie 2016 Elevii claselor IX-XII din instituţiile partenere
26. Colectarea selectivă a hârtiei-parteneriat cu S.C. Drusal S.A. Baia Mare Prezentul parteneriat s-a încheiat cu scopul implementării proiectelor educaţionale pe tema Protecţia mediului înconjurător, Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile  în special a hârtiei, Implicarea activă in educarea tinerilor cu privire la curăţenia oraşului şi a mediului înconjurător, proiecte care vizează derularea unor serii de activităţi cu scop informativ, educativ şi practic Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, prof. Maria Ciumău

Prof. Anca Beşleagă

Prof. Anca Gavra

 

Februarie 2016-decembrie 2016 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
27. „Nevoia de necuvinte ca un puzzle nichitian” parteneriat cu Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare, Colegiul Economic „Pintea Viteazul”, Cavnic, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Scopul proiectului:crearea unei deschideri cultural-literare pentru elevii şi profesorii de liceu, dincolo de tiparul rigid al programei şcolare, evocarea personalităţii poetului Nichita Stănescu, conştientizarea rolului poetic în relaţie cu muzica, desenul, cu arta fotografică. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Prof. Cândea Monica,

Prof. Anca Gavra

Prof. Codruţa Mureşan

Prof. Mihaela Popan

Prof. Mărioara Donca

Martie 2016 Elevi şi cadre didactice interesate de descoperirea unei personalităţi poetice romaneşti
28. De la ABC la TBC-parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, Filiala Maramureş Scopul proiectului a fost acela de a oferi elevilor posibilitatea dezvoltării personalităţii, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica urmărită, în spiritul creşterii respectului de sine; educaţie pentru sănătate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu

prof. Maria Ciumău

Diriginţi

 

Martie 2016 Elevi din clasele IX-XI de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
29. „Învăţăm unii de la alţii”- parteneriat cu Penitenciarul Baia Mare Proiectul şi-a  propus să intervină în activitatea de prevenţie primară a delincvenţei şi infracţionalităţii din randul tinerilor prin expunerea unor poveşti de viaţă a unor persoane private de libertate cu accent pe consecinţele săvârşirii unor infracţiuni Penitenciarul Baia Mare Dir. Prof. Marius Crăciun

Prof. Mihaela Popan

Prof. Cristina Barna

20 aprilie 2016 Elevi din clasele IX-X de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
30. Arc peste timp/ Azi şcolar mâine licenţiat-proiect interjudeţean în parteneriat cu Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Colegiul Economic „ Iulian Pop”, Cluj, Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, Baia Mare, Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”, Baia Mare Scoipul parteneriatului: studiul evoluţiei opţiunilor profesionale, pornind de la fantezia privind cariera şi până la decizia asumată bazată pe autocunoaştere şi autoacceptare Instituţiile partenere

 

Sediul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. Mihaela Popan

Profesori din instituţiile partenere

17 aprilie-3 iunie 2016 Elevi din instituţiile partenere

(de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, elevii clasei a X-a B)

31. Promovarea imaginii instituţionale- parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Baia Mare Obiectivele parteneriatului sunt studierea ofertei educaţionale liceale, evaluarea opţiunilor pentru admiterea în liceu  şi pormovarea imaginii Colegiului Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun, Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu

 

1 aprile 2016-30 aprilie 2016 Elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”

 

32. Tu cui dai accept?-proiect de parteneriat educaţional cu ISJMM Acest proiect a avut drept scop creşterea gradului de informare a unor grupuri ţintă (copii, părinţi, profesori) cu privire la riscurile ce pot apărea pe Internet î modalităţile de prevenire ale acestora Colegiul Naţional « Mihai Eminescu »

 

Dir. Prof. Marius Crăciun

Prof.Andreea Lungu

Prof.Daniela Ciolte

Prof. Anca Beşleagă

Prof. Anca Gavra

Prof. Gizella Sarkozi

Adm. Claudia Mărieş

Prof. Ioana Văsuţ

18-22 aprilie 2016 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
33. AVENTURE LINGUISTIQUE ,,A LA CARTE”-tabără lingvistică Eurolangues Belgia  Proiectul şi-a propus: Cultivarea interesului

pentru cunoaştere;Crearea oportuniăţilor pentru dezvoltarea competenţelor de limba franceză ;

Dezvoltarea competenţelor sociale şi culturale

care să contribuie la dezvoltarea lor personală ;

Formarea deprinderilor de a se comporta

empatic în cadrul unui grup ;

Dezvoltarea abilităţii de a opera cu mijloacele multimedia;

Înţelegerea rolului comunicării în demersul de cunoaştere şi autocunoaştere;

Conştientizarea tinerilor cu privire la calitatea

lor de viitori cetăţeni europeni ;

Întelegerea diferenţelor dintre ţările europene

şi a rolului pe care îl are constituirea Uniunii Europene;

Abilitarea elevilor cu metode şi tehnici care

să le permită accederea la instituţii de învăţământ din diferite ţări europene, sau la universităţi din România unde se studiază în limba franceză ;

Rochefort Belgia Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu

Prof. Maria Ciumău

Prof. Cristina Rettegi

1 februarie-8 februarie 2016 17 elevi
34. “Palabra en el Mundo- Cuvânt în lume”-parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Baia Mare, Cenaclul Scriitorilor din Maramureş, Asociaţia „Team for Youth”, CCD Maramureş Proiectul a vizat sensibilizarea elevilor cu

privire la mesajul transmis prin artă, poezie în mod particular. Demersul a avut ca

scop omagierea unor poeţi locali şi

promovarea creaţiilor proprii ale

elevilor colegiului, totul făcându-se într-un cadru mai puţin convenţional.

Activităţi: creaţie poezii diverse limbi (română, franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, maghiară, italiană); expoziţie de desene, spectacol de cântece şi poezii în limbile română, franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, maghiară, italiană, recital poeţi consacraţi, membri ai Cenaclului Scriitorilor din Maramureş, discuţii pe tema importanţei cuvântului scris în lume, crearea ediţiei nr.5 a Antologiei de creaţie literară şi artistică „ Cuvânt în lume”.

 

Colegiul Naţional”Mihai Eminescu”, Baia Mare.

 

Şuior

prof. Mihaela Popan

prof. Dr. Mihaela Tarţa prof. Cristina Rettegi, Profesorii de limba română şi limbi străine de la Colegiul Naţional”Mihai Eminescu”, Baia Mare.

 

Martie 2016-iunie 2016 Elevii claselor IX-XII din Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
35. Incluziunea socială a copiilor prin acces la educaţieproiect derulat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială, Asociaţia Hope &Homes for Children Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Baia Mare Scopul proiectului este promovarea incluziunii

sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc(copii

cu părinţi plecaţi în străinătate)

prin îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, creşterea

situaţiei la învăţătură, dezvoltare personală,

oferirea de altenative de petrecere a timpului

liber.

Serviciile oferite sunt activităţi educative de tip remedial, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, consiliere socială şi psihologică, facilitare acces la programe educative a unor

elevi cu talent deosebit, educaţie pentru mediu.

Crearea unui Centru de Voluntariat

Colegiul Naţional”Mihai Eminescu”, Baia Mare.

 

Asociaţia Hope &Homes for Children

 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

 

Spaţiul public din Baia Mare şi împrejurimi

Dir. Prof. Marius Crăciun,

Dir. Adj.prof.dr. Ileana Vasilescu

Prof. Maria Ciumău

Prof.Anca Gavra

Prof. Gizella Sarkozi

Prof. Lavinia Nan

Prof. Steliana Pop

Prof. Florentina Baciu

Mai 2014-octombrie 2016 43 de elevi dintre care 10 de tenie romă

 

16 elevi voluntari

 

 

Întocmit de prof. Maria Ciumău,

Consilier Educativ