Activitatea/proiectul Sprachaufenthalt în Baden- Württemberg

Tabăra internațională de limba germană

1. Perioada în care s-a derulat 16.06. 2015 – 18.07. 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi care au împlinit 16 ani din mai multe țări europene

o elevă din Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare

3. Coordonator „Schwaben Internațional”, Donauschwabische Kulturstiftung des Landes Baden- Württemberg

prof. Gabriela Pop

4. Obiective Aprofundarea cunostințelor de limbă și civilizație germană.

Cunoașterea de către elevi a stilului de viață german, prin plasarea în familii gazdă.

Imbogățirea cunostințelor de Limbă Germană ,elevii participă obligatoriu la ore într-o școală din Germania.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare

Limbă și civilizație

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Vizita la uzina ,,Mercedes” din Stuttgart și alte obiective turistice.

Workshopuri la diferite teme precum democrația, conflicte, prejudecăți.

Multe locuri turistice vizitate.

Diplome de participare pentru toți elevii.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Frecventarea școlii gazdă și activități cu elevii școlii gazdă și cu familia gazdă.

Ateliere de lucru.

Chestionar la finalul activității.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea numărului de elevi care doresc să susțină examenele DSD, în special elevi ai claselor cu profil bilingv.

Prin această tabără elevii își completează cunoștințele, dezvoltă abilități și competențe care duc la o comunicare mai bună în limba germană.

9. Caracterul inovator Elevii se simt tot mai motivați în vederea susținerii examenelor DSD.

Multe activități cu familiile gazdă (excursii, picnicuri, vizitarea locului de muncă a familiei gazdă etc.)

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Tabăra este organizată de Schwaben Internațional în colaborare cu ZFA-

Agenția Centrală a școlilor din străinătate.

Elevii sunt motivați să cunoască și alte culturi și stiluri de viață.

Elevii pot să-și verifice competențele de comunicare și de cultură generală în limba germană.

 

  Activitatea/proiectul Stagiu pentru profesorii de științe și Limba Franceză-limbă străină

Tema cursului: Enseigner une matière scolaire en français – Disciplines non linguistique

1. Perioada în care s-a derulat 06.07.2015 – 17.07.2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Beneficiar : Ileana Vasilescu, profesor de Geografie și Geografie DNL, director adjunct la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,,
3. Coordonator Cavilam Alliance Francaise et Universite „Blaise Pascal” Clermont-Farrand II
4. Obiective
 • Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de predare a unei discipline în Limba Franceză ;
 • Ameliorarea/Îmbogățirea limbajului de specialitate, în Limba Franceză, în corelație cu domeniul/disciplina de predare ;
 • Cunoașterea practicilor din domeniul EMILE și identificarea pregătirii prealabile a profesorului care predă anumite discipline în Limba Franceză ;
 • Definirea bilingvismului și a învățământului bilingv ;
 • Identificarea așteptărilor participanților, a transferului posibil în domeniul educațional și mutualizarea experiențelor ;
 • Coordonarea discursului în predarea unei discipline în Limba Franceză;
 • Activarea cunoștințelor prealabile ale elevilor ;
 • Formularea corectă și concretă a obiectivelor pentru disciplină și pentru limba străină în care se predă disciplina;
 • Analiza cerințelor și formularea corectă și relevantă a acestora ;
 • Exploatarea principiilor cheie ale unei discipline non-lingvistice pentru elaborarea direcțiilor de exploatare3 pedagogică;
 • Însișirea metodelor, strategiilor și tehnicilor specifice predării unei discipline în Limba Franceză;
 • Comunicarea în clasa bilingvă și și animarea acesteia;
 • Favorizarea producțiilor orale și scrise ale elevilor;
 • Favorizarea interacțiunilor în timpul lecțiilor și activităților;
 • Stabilirea unei tipologii de activități specific claselor bilingve, cu predarea unor discipline în Limba Franceză ;
 • Dezvoltarea și implementarea poroiectelor interdisciplinare ;
 • Identificarea celor mai eficiente modalități de evaluare la disciplinele non lingvistice ;
 • Proiectarea unei secvențe de lecție și crearea unei activități pedagogice plecând de la un document autentic ;
 • Animarea/Stimularea unei activități dintr-o secvență pedagogică elaborată de participanți ;
 • Elaborarea unui bilanț, prin realizarea unui vade-mecum a învățământului bilingv: noțiuni cheie
5. Ariile curriculare implicate Om și Societate
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produse finale : fișe de lucru, fișe pedagogice, lecții proiectate pentru predarea Geografiei în Limba Franceză, chestionare completate pentru identificarea diferențelor dintre sistemele educaționalespecifice țărilor participante (România, Spania, Bulgaria, Macedonia, Franța) ; secvențe de lecție proiectate, vade-mecum al învățământului bilingv și diferite documente legate de proiectare și evaluare – postate pe symbaloo https://www.symbaloo.com/
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Diseminare : la nivelul colegiului în catedra de Limbi romanice și în catedra Om și Societate au avut loc dezbateri pe tema strategiilor de predare a unei discipline școlare în Limba Franceză ;

Publicarea unui articol în revista Eminesciana de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare ;

Diseminarea conținutului stagiului și a rezultatelor obținute, în Consiliul Profesoral din data de 07.10.2015.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Impactul:

 1. Instituție: creșterea atractivității filierei franco-române, cu bacalaureat francofon prin formarea unei echipe de profesori care pot face transferul de practici educaționale din alte țări europene; creșterea prestigiului colegiului prin implicarea elevilor în activități de performanță (ex. Concursul internațional COP 2, organizat de Institutul Francez din România în luna mai 2015, în contextul Conferinței părților din Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Paris în luna decembrie 2015);
 2. Elevi: atragerea elevilor înspre performanță europeană; motivarea acestora pentru implicarea în activități de cercetare interdisciplinară; promovarea în rândul elevilor a bacalaureatului francofon în vederea accederii facile a acestora înspre filierele universitare francofone
 3. Implicarea părințílor în activități specifice filierei franco-române,
 4. Formarea unor tineri care au încrederea în propriul lor potențial și care doresc să se implice activ în viața comunității prin activități de mediu, activități de voluntariat, activități artistice, activități științifice.
9. Caracterul inovator Ameliorarea strategiei de lucru în clasele cu predare a unor discipline în Limba Francezăprin transferal de modele specific sistemului bilingv European; Crearea unor deschideri pentru implicarea elevilor în activități educaționale cu caracter European (ex. Modulul interdisciplinar); Crearea unor oportunități de studiu în Limba Franceză în Universități din diferite țări europene și din România (linii de studiu în Limba Franceză).
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Stagiile de pregătire a profesorilor care predau în liceele cu filiere franco-romîne, partenere în proiectul De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone, inițiat în anul 2010 este susținut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice și

Ambasada Franţei în România.

 

 

 

  Activitatea/proiectul Concursul de haiku on line, „J’ai à cœur ma planète”
1. Perioada în care s-a derulat 2-18 martie 2015 cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei

 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală (Albania,  Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova şi România)
3. Coordonator Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală

Prof. Maria Ciumău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare

4. Obiective – celebrarea şi promovarea limbii franceze ca limbă de comunicare europeană şi nu numai;

– dezvoltarea creativităţii elevilor;

– mobilizarea tineretului francofon pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Redactarea de haikuri în limba franceză care au putut ulterior să fie folosite în clasă ca material didactic
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea elevilor;

Diplome

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) -utilizarea eficientă a instrumentelot digitale;

– crearea spiritului de emulaţie în rândul elevilor;

– dezvoltarea interesului elevilor în ceea ce priveşte studiul limbilor străine, în speţa a limbii franceze

– creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Concursul s-a desfăşurat on line. Internauţii au desemnat câştigătorii, votând cele mai reuşite poeme. Au participat 594 de elevi francofoni din cele şase ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este iniţiat şi aplicat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei din Europa Centrală şi Orientală care organizează an de an activităţi de promovare a francofoniei în rândul elevilor europeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Approches pédagogique de la chanson contemporaine/ stage de formation
1. Perioada în care s-a derulat 16-17 mai 2015

 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Maria Ciumău, Aneta Făzăcaş şi Ramona Astalâş de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Profesori de limba franceză din ţară

 

3. Coordonator  Alliance Française, CAVILLAM, Vichy France

Formator: Paulette Trombetta

4. Obiective a) actualizarea competenţelor de baz ă (pedagogice, de specialitate);

b) însuşirea de noi competenţe;

d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare moderne şi atractive;

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare/Limbi romanice
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Fişe pedagogice realizate pornind de la exploatarea unui cântec, Phobies, interpretat de trupa franceză Délinquante, fişe ce pot fi consultate pe site-ul http://www.leplaisirdapprendre.com/jai-peur-de-tout

Aceste fişe pedagogice constituie un bogat material pedagogic care poate fi utilizat în clasă indiferent de nivelul elevilor.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Feed-back din partea participanţilor

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) – Folosirea de către profesorii participanţi a unor metode şi mijloace moderne de predare, incluzând cântece în activităţi, ceea ce face lecţiile mai atractive pentru elevi, fapt ce îi motivează în învăţarea limbii franceze.

– Creșterea calității actului instructiv-educativ

– Creșterea motivației intrinsece de învățare elevilor

– Creșterea vizibilității și prestigiului instituției la nivel local, regional, național și internațional

9. Caracterul inovator Explorarea unui cântec contemporan şi descoperirea muzicii contemporane  franceze; descoperirea unor metode de abordare a unui cântec în funcţie de nivelul elevilor şi de obiectivele propuse
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Prin însuşirea metodelor de predare învăţare folosind ca şi suport cântecul Phobies, profesorii participanţi pot realiza alte astfel de fişe prin exploaterea altor cântece contemporane fapt ce va contribui la motivaţia elevilor în ceea ce priveşte studiul limbii franceze

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Asistenţi şi stagiari din Franţa
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului – Asistenţi şi stagiari francezi:

1. Lycia Dobé, de la Universitatea Lumière, Lyon 2, Franţa

2. Noëllie Binggeli, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

3. Amélie Lambey, de la Universitatea din Bourgogne, Franţa

– Profesori şi elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

3. Coordonator Colaboratori : Ileana Vasilescu, director adjunct, mentor asistenţi şi stagiari

Catedra de limba franceză

4. Obiective – dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul activităţilor specifice, conform proiectului comun

– transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene

– dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform cu CECRL

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Articole în presa locală şi centrală

Articole în revistele liceului (Eminesciana, Le Voyageur francophone)

Diverse produse specifice orelor de limba franceză, respectiv DNL (geografie)

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – chestionare;

– întâlniri de lucru cu inspectorul de specialitate şi cu inspectorul pentru programe internaţional;

– monitorizare permanentă de către direcţiunea colegiului;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, inclusiv printre părinţii potenţialilor viitori elevi ai colegiului nostru, la nivel naţional şi internaţional
9. Caracterul inovator În ultimii ani, am fost în repetate rânduri preferaţi de cei care au solicitat o şcoală gazdă pentru stagiile de formare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Agenţiile Socrates din România şi din Franţa, de MECTS şi ISJMM.  

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Teen Poetry
1. Perioada în care s-a derulat Martie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Toţi elevii,  cadrele didactice implicate, precum  şi  comunitatea băimăreană
3. Coordonator Bibiloteca Județeană „Petre Dulfu”, secția American Corner
4. Obiective –       Să lucreze cu componentele esenţiale ale discursului poetic

–       Să implice cititorul in experienţa de a produce şi transmite un mesaj al autorului.

–       Să se bucure de artă, unind pictura , desenul cu cuvântul, pentru a dezvălui pacea mondială.

–       Să ofere un omagiu poeţilor care au publicat in limba engleza.

–       Creşterea calitaţii în educaţie prin promovarea literaturii de bună calitate.

–       Utilizarea limbii  ( pentru lectură, redactarea de texte ) ca un instrument viu  de comunicare, o modalitate prin care putem să ne cunoaştem unii pe alţii , un vehicol pentru valorile umane şi culturale

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare într-o limbă străină, Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia –       Desene ale elevilor expuse într-o epozitie itinerantă

–       Creațiile proprii ale elevilor au fost publicate în 1select11 revista

–        Fotografii

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite –       Numărul şi calitatea produselor finale realizate

–       Numărul participanţilor la activitaţile proiectului

–       Discuţii şi dezbateri pe marginea temelor abordate

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea prestigiului instituției la nivel local și național
9. Caracterul inovator Proiectul a contribuit la o mai bună conștientizare a importanței lecturii și îndeosebi a poeziei, implicând activ elevii în procesul creației.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Doi dintre elevii din colegiu au fost  apreciați într-un mod aparte și li s-au acordat  premii speciale pentru talentul deosebit și stilului personal abordat în redactarea poeziilor.

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Vizita de studiu CEDEFOP
1. Perioada în care s-a derulat 05/05/2014 – 09/05/2014
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii și profesorii de la filiera francofonă a Colegiului National „Mihai Eminescu”

 

3. Coordonator Prof.dr. Ileana Vasilescu
4. Obiective 1. Facilitarea de a descoperi, în contextul  unor strategii, metode si tehnici specifice predării științelor (Geoghrafie DNL) și unei limbi străine (Limba Franceză):

 • atitudini și reacții ale elevilor în fața unui demers creativ;
 • mecanisme ale dezvoltării adaptabilității în contexte noi;
 • tehnici creative de învățare-predare, facilitate de folosirea tehnologiilor TIC (realizarea împreună cu participanții a materialelor pedagogice multimedia, de tipul: emisiuni radio cu ajutorul aplicaței Audacity, video-uri cu ajutorul aplicației moovie maker, articol vikidia);
 • modalități de dezvoltarea creativității elevilor, prin jocuri teatrale, cântec și texte literare științifice;
 • avantajele caracterului interdisciplinar în cadrul demersului didactic interdisciplinar:

 

2. Participarea la dezbateri și mese rotunde pe diverse teme educaționale, în instituții din Baia Mare și Sighetul Marmației: CCD Baia Mare, Sindicatul liber din învățământ, Liceul „Regele Ferdinand” Sighet, C. N. ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare.

3. Cunoașterea activităților educaționale cu caracter non-formal desfășurate de profesorii și elevii de la C. N. ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare (revista ,,Le voyageur francophone”, teatru, festivaluri ș.a.)

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare

Om și societate

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Chestionare de evaluare a participanților

Fișe de lucru pentru activitățile desfășurate

Portofoliul participanților

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Evaluarea vizitei de studiu a avut loc prin aplicarea chestionarelor primite de la Agenția Națională pentru Programme Comunitare (ANPCDEFP) ;

Impresiile celor patru participanți se găsesc în Cartea de onoare a colegiului.

 

 

Diseminarea rezultatelor obținute în proiect are loc prin următoarele metode:

– pagina web a colegiului;

revista colegiului ,,Le voyageur francophone”;

– Consiliu profesoral (15 octombrie 2014);

– Consiliu de  Administrație;

– televiunea locală (eMM);

– presa locală;

– Jurnalul sindical nr. 88/89, Mai-Iunie 2014.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Elevi

– încurajarea învățării limbii franceze;

-formarea unei percepții reale asupra avantajelor bacalaureatului bilingv franco-român și asupra oportunităților pentru absolvenții filierei francofone;

– cultivarea interesului pentru a stuydia limba franceză prin activități cucaracter non-formal;

-relaționarea directă cu specialiști europeni din domeniul educațional;

 

Profesori

– susținerea unor activități din sfera non-formalului urmate de discuții constructive;

-oportunitatea de a cunoaște alte sisteme educaționale din Europa;

-creșterea stimei de sine prin realizarea unor activități didactice cu caracter interactiv, creativ, modern;

-oportunitatea de a prelua și aplica la clasă practici specifice sistemelor educaționale care au fost reprezentate la vizita de studiu;

 

Instituție

– creșterea vizibilității instituției la nivel local, european și internațional;

-promovarea filierei francofone din colegiu;

-creșterea atractivității în rândul elevilor buni și foarte buni din școlile gimnaziale;

-motivarea profesorilor de la filiera francofonă pentru a inova demersul didactic (creșterea calității profesorilor).

9. Caracterul inovator Promovarea integrării activităților cu caracter non-formal cu scopul creșterii atractivității orelor de curs și pentru motivarea elevilor în ceea ce privește învățarea limbilor străine.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Continuarea cooperării cu cei patru participanți în vederea depunerii unui proiect Erasmus+ de mobilitate și a unui parteneriat strategic, în anul 2015 (facilitarea unor stagii de formare pentru profesori și personal didactic auxiliar);

Menținerea unei legături on-line cu participanții, în vederea continuării schimburilor de bună practică și în vederea accesului la informații.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Proiect Cultural –Festival Internațional de Poezie „Palabra en el mundo”
1. Perioada în care s-a derulat Mai 2014

Mai 2015

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Toţi elevii, cadrele didactice,  scriitorii, precum şi întreaga comunitate băimăreană
3. Coordonator Ed. VIII: prof. Loredana Molnar, prof. Liliana Feder, prof. Mihaela Tarța, prof. Rettegi Cristina

Ed. IX: prof. Liliana Feder, prof. Loredana Molnar, prof. Mihaela Tarța, prof. Rettegi Cristina

4. Obiective
 • Să lucreze cu componentele esenţiale ale discursului poetic
 • Să implice cititorul în experienţa de a produce şi transmite un mesaj al autorului
 • Să exprime în scris calităţile sufletului uman, deschizând drumuri pentru alţii şi împărtăşind misterul persoanei creatoare de valoare
 • Să promoveze participarea elevilor, profesorilor, poeţilor locali la activităţile prevăzute
 • Să se bucure de artă, unind pictura, desenul cu cuvântul, pentru a dezvălui pacea mondială.
 • Să ofere un omagiu poeţilor locali şi universali
 • Creşterea calitaţii în educaţie prin promovarea literaturii de bună calitate.
 • Utilizarea limbii (pentru lectură, redactarea de texte) ca un instrument viu de comunicare, o modalitate prin care putem să ne cunoaştem unii pe alţii, un vehicul pentru valorile umane şi culturale
 • Ducerea la îndeplinire a sarcinilor proiectului  prin respectarea termenelor  şi prin aportul constructiv la activităţile de grup, a clasei, a persoanelor implicate ( propria şcoală şi partenerii în proiect)
5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare, Limbă şi comunicare într-o limbă străină, Om şi societate,  Arte
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia
 • Desene ale elevilor expuse într-o epoziţie itinerantă
 • Volumul de poezie Palabra en el mundo – Cuvânt în lume (în format  electronic şi pe hartie)
 • Fotografii
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite
 • Numărul şi calitatea produselor finale realizate
 • Numărul participanţilor la activităţile proiectului
 • Feedback-uri în scris publicate în media locală
 • Discuţii şi dezbateri pe marginea temelor abordate
 • Participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale:
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional

Elevii şi părinţii au mărturisit că sunt încântaţi de cele două antologii de creaţie

Autoritaţile locale au fost prezente la activităţile din cadrul proiectului şi au exprimat aprecieri pozitive faţă de activităţile promovate de instituţia noastră în cadrul proiectelor europene

9. Caracterul inovator Proiectul a ameliorat modalitatea de abordare a relaţiilor dintre şcoală şi comunitate. Activităţile de lectură urbană s-au desfăşurat în ambiente mai puţin formale, lăsând loc bucuriei de a citi și a expune din partea elevilor și adulților parteneri în   proiect.

Elevii au început să înţeleagă necesitatea comunicării dintre şcoală şi comunitate.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Relaţia şcoală-familie-comunitate constituie o preocupare nu numai la nivelul şcolii noastre, ci o preocupare la nivel naţional şi european. Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au sensibilizat nu numai elevii şi părinţii, ci mai ales cadrele didactice din şcoală. Astfel s-a schimbat atitudinea acestora în legătură cu necesitatea  colaborării mai strânse cu întreaga comunitate băimăreană

Mulţi elevi care au publicat în antologiile festivalului au devenit membri constanţi ai Cenaclului Scriitorilor Maramureş. De asemenea, instituţiile partenere au reuşit să „explice” mult mai clar poziţia lor faţă de comunitate. Dar, mai cu seamă, elevii au înţeles în ce anume constă forţa magică a cuvântului.

Considerăm că acest proiect a venit în sprijinul activităţii diriginţilor în spiritul creşterii calităţii actului educaţional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Examenele  DSD
1. Perioada în care s-a derulat 2014 – prezent

Școala noastră a obținut titlul de ,,Școala PASCH” din anul 2014 și este acreditată pentru a oferi examenul DSD I, nivelul european B1, participând la acest examen în fiecare an școlar.

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii din C.N.,,Mihai Eminescu”, în special elevi ai claselor cu profil bilingv și elevi aparținând altor licee din Baia Mare.
3. Coordonator Statul german, ZFA -Agenția Centrală a școlilor din străinătate

Profesori participanți: Gabriela Pop, Romina Fischer, Doris Hafner

4. Obiective Un obiectiv principal este cel lingvistic, limba germană fiind limba de comunicare, astfel elevii conștientizează importanța limbii germane ca instrument de comunicare la nivel internațional.

Examenele DSD I și DSD II , atât nivelul B1, cât și B2-C1, sunt utile celor care au nevoie de limba germană pentru studiu în Germania,  Austria, Elveția sau România sau pentru angajare.

Aceste examene sunt acceptate de universități de stat și particulare ca substitut al testului de competență lingvistică necesar admiterii.

Prin susținerea examenului DSD I și/sau DSD II , elevii își dezvoltă competențele lingvistice care le asigură succesul în studiu și cariera.

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Simulări pentru examenele DSD I și DSD II.

Încurajarea elevilor, în special elevii claselor cu profil bilingv, în susținerea examenelor DSD.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Examenul a fost promovat la nivelul școlii, în special la clasele cu profil bilingv , dar a fost mediatizat și la nivel de alte școli și la nivel local.

Consultații la nivelul școlii în vederea pregătirii elevilor pentru susținerea acestor examene.

Simularea elevilor în vederea obținerii unui certificat internațional la limba germană.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale) Conștientizarea importanței unui certificat DSD I și/sau DSD II .

Dezvoltarea spiritului de competiție.

Creșterea numărului de elevi care doresc să susțină aceste examene.

9. Caracterul inovator Elevii încep să conștientizeze importanța unui astfel de certificat și sunt tot mai motivați în susținerea unui astfel de examen.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Examenele DSD sunt recunoscute și de Ministerul Educației din România.

Profesorii de limba germană sunt interesați în a participa la astfel de cursuri de perfecționare, mai ales că sunt gratuite.

Aceste examene sunt, de asemenea, gratuite, și menite să trezească interesul elevilor pentru Germania și țările germanofone și pentru limba germană.

Certificatul DSD I și DSD II obținut în România  oferă elevilor scutirea de proba de competență lingvistică la examenul de Bacalaureat.

 

 

  Activitatea/proiectul Let’s Put a Face to Europe
1. Perioada în care s-a derulat 9 mai 2014 (ediția a II-a), 8 mai 2015 (ediția a III-a)
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii și profesorii coordonatori ai echipajelor participante la concurs din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” (Ardelean Andrea, Costin Flavia, Dicu Simona, Iercoșan Elena)
3. Coordonator Organizatia American International School of Transylvania

 

4. Obiective –          Formarea unei gândiri europene în rândul elevilor de liceu;

–          Favorizarea lucrului în echipă;

–          Dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba engleză;

5. Ariile curriculare implicate Limba si comunicare, om si societate
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Prezentarea unor scenete pe teme de cultură și civilizație a țărilor membre ale Unuinii Europene
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite –          Chestionare pe teme de cultură și civilizație, geografie și plurilingvism

–          Traduceri

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Elevii participanți și comunitatea locală care a luat parte la eveniment au conștientizat faptul că Europa nu reprezintă doar un areal geografic, ci ea aduce sub același nume o moștenire culturală bogată și diversă impărtăsită de oameni ale căror identităti naționale tind spre o cetătenie europeană
9. Caracterul inovator Prin acest concurs elevii au avut șansa de a-și exersa cunoștintele de limbă străină într-un context european( prin participarea unui numar de 6 voluntari din cadrul AIST prin programul european EVS), bazat pe valori și standarde europene, lărgindu-și astfel orizontul viitorului;
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Dezvoltarea competenţelor lingvistice este favorizată şi facilitată prin schimburile directe, prin punerea elevilor în situaţii reale de comunicare.

Prin diversitatea şi complexitatea activităţilor realizate, evenimentul asigură interdisciplinaritatea, interculturalitatea, precum şi plurilingvismul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Cursuri de perfecționare realizate prin British Council (IELTS, Cambridge Advanced, Cambridge First Certificate, YLE Exams), precum și Cambridge English Language Assessment
1. Perioada în care s-a derulat 2013-prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Profesorii de limba engleză ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”

Andrea Ardelean

Monica Lazăr

Simona Dicu

Elena Iercoșan

Flavia Costin

Cristina Barna

Luminița Faur

3. Coordonator Consiliul Britanic Cluj-Napoca

Cambridge English Language Assessment prin implicarea editurilor partenere

4. Obiective IELTS este International English Language Testing System (Sistemul internațional de testare a limbii engleze). Este un test folosit pentru a evalua capacitatea de comunicare în engleză, pentru toate cele patru abilități lingvistice-ascultare, citire, scriere și vorbire-pentru cei care intenționează să studieze sau să lucreze acolo unde engleza este folosită ca limbă de comunicare.

CAE (Cambridge English Advanced)

-Certificate in Advanced English-Nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de Referință pentru Limbi a Consiliului Europei.

CAE este un examen la nivel avansat, util celor care au nevoie de limba engleză pentru angajare sau pentru studiu. Este recunoscut de majoritatea universităților din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Este cel mai popular examen Cambridge din România și este acceptat de universități de stat și particulare ca substitut al testului de competență lingvistică necesar admiterii

Certificarea FCE este deosebit de utilă celor ce intenționează să lucreze într-o țara anglofonă sau într-o organizație multinațională, celor ce vor să studieze în străinătate și de asemenea să folosească limba engleză ca pe un mod de viață.

În scala lingvistică europeană: Cadru Comun European de Referință pentru Limbi a Consiliului Europei, examinarea Cambridge în limba engleză FCE este corespondența nivelui B2 din categoria Independent User.

http://www.britishcouncil.org/

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Încurajarea elevilor în susținerea examenelor de tip IELTS, FCE, PET și CAE.

Simulări la nivelul școlii.

Organizarea examenului FCE și CAE în cadrul școlii noastre.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Ateliere de lucru.

Consultații la nivelul școlii în vederea pregătirii elevilor  pentru susținerea acestor examene.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creșterea numărului de elevi care au susținut și doresc să susțină examenele FCE, CAE și IELTS, în special elevi ai claselor cu profil bilingv.
9. Caracterul inovator Elevii sunt tot mai motivați și se simt din ce în ce mai pregătiți în vederea susținerii unui examen FCE, CAE sau IELTS.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Profesorii sunt interesați în a participa la astfel de cursuri, având în vedere că manualele folosite urmăresc structura acestor examene , iar elevii sunt motivați în a  obține un cetificat internațional la limba engleză.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Ziua Limbilor Europene
1. Perioada în care s-a derulat 26 septembrie 2013, 2014, 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii claselor colegiului nostru și profesorii implicați în activitate
3. Coordonator Catedra de limba engleză
4. Obiective –          Sensibilizarea elevior față de plurilingvism în Europa,

–          Cultivarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine de către toți europenii, la școală sau în afara acesteia.

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă si comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Realizarea de postere reprezentative pentru țările membre ale Uniunii Europene, pe teme de cultură și civilizație (capitală, limbă oficială, personalități, date geografice, gastronomie, curiozități) și plurilingvism (traducerea unor expresii uzuale în limba română) și realizarea unei expoziții în cadrul școlii.
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Chestionar de cultură generală
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) –          Implicarea elevilor într-o asemenea activitate are ca efecte benefice faptul că aceștia conștientizează importanța cunoașterii cât mai temeinice și a cât mai multor limbi străine, fapt ce le facilitează comunicarea inter-umană și inter-culturală;

–          Incurajarea celorlați elevi la implicare și participare la astfel de activitati;

–          Incurajarea manifestarii spiritului creativ si a muncii in echipa.

 

9. Caracterul inovator Pregătirea posterelor şi a prezentărilor a reunit o echipă formată din elevi şi cadre didactice.  Calitatea muncii s-a materializat în acordarea de premii si diplome pentru cele mai bune prezentari si postere.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Acest concurs are loc în fiecare an şi îi încurajăm pe elevi să participe la competiţii menite să le verifice competenţele de comunicare în limbi străine şi de cultură generală.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Parteneriate Team for Youth
1. Perioada în care s-a derulat Anii școlari 2013-2014, 2014-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii și profesorii de limbă engleză de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare, în colaborare cu Asociația Team For Youth Association
3. Coordonator Profesorii de limbă engleză de la CNME: prof. Luminița Faur și prof. Florentina Hanak

Voluntari vorbitori de limbă engleză de la Asociația Team For Youth Association

4. Obiective – oferirea elevilor șansa de a intra în contact cu voluntarii străini găzduiți de Team for Youth în cadrul programului Tineret în Acțiune

– consolidarea procesului de învățare interculturală a elevilor

– consolidarea procesului de învățare și achiziție a limbii engleze

– achiziția și dezvoltarea abilităților și competențelor de socializare, comunicare, creativitate, lucru în echipă

– organizarea evenimentelor de educație non-formală

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare

Om și societate

Tehnologii

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Participarea activă a elevilor la activități comunicative – conversație, jocuri de rol, jocuri didactice, dezbateri

Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Participarea activă a elevilor la activități comunicative – conversație, jocuri de rol, jocuri didactice, dezbateri, activități interactive, non-formale
8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Îmbunătățirea calității personale a elevilor

Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză

Creșterea calității procesului instructiv-educativ

Creșterea vizibilității Colegiului Național Mihai Eminescu la nivel național și internațional

9. Caracterul inovator Îmbinarea creativă și inedită a studiului și predării limbii engleze în echipă, cu roluri distincte ale instructorilor
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Activitățile sunt sprijinite de Asociația Team For Youth Association și sunt implementate de voluntarii acesteia

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Youth Against Gender Violence

Jovens contra a violência de género

(cooperation project DCI-NSAED/2012/304-689)

1. Perioada în care s-a derulat 1.03.2013-1.03.2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului -168 tineri europeni provenind din centrele de tineret şi din asociaţii locale de educaţie în şcoli;

-aproximativ 25 de elevi/clasă din 256 de clase de liceu europene: 6400 elevi; de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare: aproximativ 25 de elevi  din 3 clase: a XII-a B, a XII-a G, a XII-a E;

-directori de școli, administratori și profesori din 7 autorități locale europene; coordonatori pentru activitatea de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare: Marius Crăciun-director; Ileana Vasilescu-director adjunct.

Echipa de profesori de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare: Rodica Mone, Lavinia Nan,  Alexandru Lucian Voinea.

3. Coordonator Promotorul proiectului este Città di Torino, Servizio Cooperazione internazionale e Pace, Italia.

 

4. Obiective Proiectul Jovens contra o violência de gênero (Tinerii împotriva violenţei de gen) vrea să contribuie la reducerea violenţei de gen prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor grupurilor de tineri din Centre de tineret, licee şi grupuri active de tineret în teritoriu, pe teme legate de apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului (Obiectiv general).

Obiectivul general al proiectului este de a extinde gradul de conştientizare a societății civile asupra violenței de gen, pornind de la tineri, cu scopul de a nu retrograda dezbaterea privind instrumentele pentru lupta împotriva violenţei în grupuri mici, cu riscurile de a avea sisteme proprii de referință. Unul dintre obiectivele principale ale actualei propuneri este evitarea hegemoniei, generală sau parţială, şi extinderea dezbaterilor şi contribuţiilor pentru cele mai bune acţiuni de conştientizare împotriva violenței de gen. Un alt element fundamental este îmbunătăţirea competenţelor tinerilor, pentru a contribui şi spori implicarea acestora şi posibilităţile lor de a influenţa comunitatea.

În special, proiectul vrea să atinga două obiective specifice pentru a preveni violenţa:

§  creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor din şcoli şi din grupurile informale, prin educaţie de la egal la egal (educaţie între colegi) pe: modele de masculinitate, discriminare de gen, violenţa împotriva femeilor, violenţa împotriva populaţiei LGBT. Iniţiativa implică trei niveluri ulterioare: creşterea gradului de conştientizare, educaţie şi formare. Procesul va fi însoţit de alţi tineri care vor avea posibilitatea de a fi instruiţi ca “educatori împotriva violenţei de gen”; aceşti tineri vor fi primii multiplicatori şi vor disemina campaniile de conștientizare;

§  dezvoltarea de campanii de conștientizare a opiniei publice: activități practice de co-planificare comună/ participativă între parteneri şi tineri. Trei campanii specifice vor fi dezvoltate pe: masculinitatea pozitivă; combaterea violenţei împotriva femeilor; combaterea violenţei împotriva populaţiei LGBT. Campaniile (una pe an de proiect) vor fi concepute de tineri şi vor fi diseminate prin canalele de comunicare instituționala a partenerilor locali LAs. Campaniile vor fi răspândite în Italia, Spania și Romania; extinderea în ţările non-europene va fi o sarcină a partenerilor şi nu va afecta cheltuielile de proiect. În Brazilia, o ţară uriaşă, SESI va furniza sprijin instituţional pentru diseminarea campaniilor prin 3.000 de birouri locale.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare; Om  și societate; Arte; Consiliere şi orientare.
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Având în vedere numărul mare de parteneri incluși în proiect, un acord instituţional este util pentru a angaja LAs şi NSA partenere în activităţile proiectului de promovare a drepturilor omului. În primul rând, Città di Torino (partener coordonator) va semna acorduri bilaterale cu fiecare partener. Aceste acorduri vor avea rolul de a minimiza riscurile care ar putea fi cauzate de schimbările în administrarea autorităţilor locale, de exemplu după alegerile politice care ar putea apărea în teritoriile implicate în proiect.

Acordul operaţional va avea rolul de a defini organele de conducere a proiectului (Comitetul Director, compus din reprezentanți ai fiecărui partener LAs şi NSA European; Echipa Operativă, compusă din 4 persoane) şi organizaţiile participante, specificându-se responsabilităţile şi rolul tehnicienilor şi managerilor publici care vor fi implicați în proiect.

Rezultate: Echipa Operativa (EO) fondată, Comitetul de coordonare (CdP) fondat,  acordurile de cooperare semnate, planul operațional stabilit pentru primul an.

În atelierul de lansare va fi înființat Comitetul Director. Acesta va fi format dintr-un reprezentant din partea fiecarui partener, desemnat printr-un act de nominalizare specific. În acest act va fi indicată o persoană responsabilă cu administrarea cotei de buget gestionate de către partener

Prin internet, Comitetul Director va fi consultat pentru fiecare decizie importantă care  trebuie luată. Comitetul Director va fi prezidat de către responsabilul de proiect pentru Città di Torino.

În acelaşi timp va fi înfiinţată echipa operativă (OE). Acesta va fi formată din patru membri. Dacă nu va exista vreo dispoziţie contrară, echipa operativă va fi formată din:

–          responsabilul instituţional pentru proiect (Città di Torino – Servizio Cooperazione internazionale e Pace)

–          ofiţerul/ funcționarul public expert în proiecte europene de creștere a conștientizării (Città di Torino – Servizio Cooperazione internazionale e Pace)

–          coordonatorul proiectului (ISCOS)

–          expertul pentru coordonarea metodologiei de formare pentru tineri şi educatori de la egal la egal (Città di Torino – SFEP)

Echipa operativă va lucra în numele și sub controlul Comitetului Director.

Formarea a 168 tineri europeni provenind din centrele de tineret şi din asociaţii locale de educaţie în şcoli: masculinitatea pozitiva, lupta împotriva violenţei de gen, respectarea drepturilor populaţiei LGBT

Între lunile 4 şi 24 vor fi  organizate un training-uri și cursuri de formare pe temele: masculinitatea pozitivă, prevenirea violenţei împotriva femeilor şi vor avea aceeaşi structură ca cele anterioare. Vor fi implicate asociații active în lupta împotriva acestui fenomen (acuzaţii împotriva violenţei, adaposturi de femei, etc.) şi martori direcți care au suferit de violenţă. Între lunile 24-30, cursurile de instruire se concentrează pe lupta împotriva discriminării populaţiei LGBT. Chiar şi în acest caz, Asociaţia homosexualilor şi lesbienelor şi martorii direcți vor fi implicați.

Rezultate: tinerii instruiţi (8 tineri pe an în fiecare din cele 7 teritorii partenere: Torino, Collegno, Genova, Baia Mare, Bucureşti, Galicia, Andaluzia).

 

Site-ul oficial al proiectului: www.jcvg.eu

Pagini de facebook ale proiectului:

https://www.facebook.com/jcvg.baiamare?fref=ts

https://www.facebook.com/JCVG.Bucharest/?fref=ts

https://www.facebook.com/projectJCVG/?fref=ts

https://www.facebook.com/meplusromania/?fref=ts

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite       În proiect au fost prevăzute workshop-uri de evaluare, bazate pe experiență și dovezi empirice. Întâlnirea dintre grupul de lucru și tineri va avea rolul de a monitoriza evoluția workshop-urilor (autoevaluare) și de a indica posibile modalități de corectare. La finalul workshop-urilor susţinute în şcoli se va realiza o evaluare globală în termeni de eficienţă și eficacitate a metodologiei şi a instrumentelor aplicate. Evaluarea are în vedere și elaborarea unui ghid metodologic pentru fiecare regiune a proiectului (actualizat anual).

O platformă web, în afara rolului de a crește conștientizarea opiniei publice europene (și extra-europene) cu privire la lupta împotriva violenței de gen va crea instrumente de lucru pentru partenerii de proiect. E necesar de fapt, în special pentru tinerii formatori, să aibă posibilitatea de a împărtăși rezultatele și experiențele proiectului. Fiecare grup de lucru de la nivel local se va ocupa – împreună cu coordonatorul partenerului la nivel local- de o secțiune proprie a site-ului proiectului, completând-o cu propriile experiențe și instrumente. Coordonatorul activității de formare, împreună cu consultantul informatician și cu web designerul vor fi responsabili de compararea experiențelor.

Pe durata primului an de proiect va fi creat un website cu un domeniu propriu. Ulterior, acesta va fi actualizat și adaptat nevoilor. Principalele caracteristici ale acestuia: o platformă prietenoasă și atractivă (în special pentru tineri) și flexibilitate în ceea ce privește actualizările. Fiecare partener și grup de lucru va trebui să-și actualizeze propria secțiune cu activitățile din regiunea lor. Toate documentele legate de managementul proiectului (contracte, bugete, rapoarte, documente, etc.) vor fi puse la dispoziția partenerilor într-o secțiune specifică.

      Coordonatorul activității de formare va defini o secțiune pentru compararea experiențelor din diferite regiuni. Această comparație va fi susținută cu ajutorul documentelor elaborate în cadrul întâlnirilor planificate la sfârșitul fiecărui an între tinerii formatori și reprezentanții instituțiilor partenere .

Se vor organiza workshop-uri de conștientizare/ educare/ formare (SEF) în 252 de clase de liceu europene (aproximativ 25 de elevi/clasă).

Întâlnirile din cadrul școlilor reprezintă principala activitate, de care sunt legate aproape toate celelalte activități ale proiectului. Întâlnirile SEF (conștientizare/ educare/ formare) au mai multe obiective:

·         conștientizare: la început, scopul e acela de a crește conștientizarea în rândul elevilor; la final, scopul e conștientizarea publică, prin producerea de materiale promoționale conștientizare pentru campanii

·         educare: ca și mai sus, există două obiective: acela ca atât elevii cât și tinerii formatori să-și conștientizeze rolul activ și proactiv în comunitate

·         formare: elevii dobândesc instrumente cu privire la trei subiecte. Tinerii formatori dobândesc instrumente profesionale prin metoda ”înveți făcând”.

Workshop-uri de conștientizare/ informare/ comparare (SIC) cu grupuri de tineri din țările europene partenere (3000 de persoane).

Organizarea a trei schimburi de experiență internaționale între tinerii europeni (Italia, România, Spania) cu participarea tinerilor din Africa și Brazilia.

Workshop-uri și propuneri de diseminare a gradului de conștientizare (SCeP), cu grupuri de funcționari publici, operatori sociali și administratori publici ai orașelor partenere (630 adulți).

Definire comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile partenere.

Definire, lansare si diseminare a 3 campanii europene de conștientizare a opiniei publice: modele masculine; lupta împotriva violenței de gen; respect pentru drepturile populației LGBT.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)  

Proiectul este unul cu impact social major în rândul comunității locale, a personalului școlii, elevilor, părinților prin propuneri de îmbunătățire ale programelor și politicilor locale care vor fi elaborate, pentru început, în cadrul întâlnirilor SceP.  Aceste propuneri vor fi prezentate înspre aprobare organelor decizionale ale autorității publice (consilii locale).

După schițarea propunerilor politice și a programelor publice, există argumente pertinente pentru ca acestea să fie aprobate de organizațiile politice și instituționale respective. Propunerile vor sumariza câteva caracteristici pentru a facilita aprobarea lor de către diferite autorități locale:

a) ele vor constitui rezultatul unui proces internațional de elaborare și diseminare

b) vor rezulta din participarea tinerilor activi în cadrul grupurilor sociale teritoriale

c) elaborarea lor va fi un rezultat al cooperării cu serviciile de tineret municipale și departamentele de politici de gen

d) vor fi prezentate simultan celor 11 autorități locale partenere din Europa, Africa și America de Sud (Brazilia).

Tinerii vor fi implicați în construirea și structurarea workshop-urilor în școli încă din timpul propriei instruiri. Ulterior, tinerii vor propune și vor testa direct modele și metodologii în perioada workshop-urilor din școli. Alături de tineri, vor crea grupuri de lucru și formatori, coordonatori, funcţionari publici. Produsele create de elevi, precum filmulețe și afișe cu exemple de bună practică, ce cuprind scenarii în care ei înșiși sunt personajele negative și pozitive, vor  avea o contribuție majoră la realizarea unui impact social puternic.

 

La finalul fiecarei etape a proiectului, fiecare din cele 11 teritorii implicate vor produce un ghid metodologic, ca model de comparație, înăuntrul și în afara Europei.

9. Caracterul inovator Proiectul de față își propune o nouă modalitate de abordare a problematicii violenței de gen, având în vedere trei aspecte majore ale acesteia care se manifestă frecvent în societate: discriminarea de gen, violenţa împotriva femeilor, violenţa împotriva populaţiei LGBT.

Un alt element de noutate îl reprezintă numărul mare de parteneri de pe continente diferite: Europa, Africa și America de Sud (Brazilia).

Resursele umane implicate in implementarea proiectului nu au o abordare statica ci se promoveaza mobilitatea acestora, insusindu-si noi cunostinte si deprinderi. Toate serviciile furnizate in cadrul proiectului se vor regasi in componenta de formare a voluntarilor și funcționarilor publici, iar toate rezultatele se vor regasi in planul de actiune al municipiului Baia Mare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor femeilor și al populației LBGT. Intre cei 13 parteneri ai proiectului ce dezvolta activități sociale, cursuri de formare, workshp-uri, întâlniri cu elevii în școli se vor realiza interconexiuni prin promovarea mobilitatii personalului, in vederea insusirii de deprinderi si abilitati practice privind activitatea cu categoriile aflate in situatie de risc social.

Furnizarea de servicii se va realiza in parteneriat, astfel funcționari de la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare și cadre didactice de la Colegiul National “Mihai Eminescu” vor realiza activități didactice, de informare și de conștientizare asupra problematicii proiectului. Evaluarea gradului de risc va tine cont de dimensiunea psihologica (mediu, ereditate), educativa, sociala si medicala (stare de sanatate).

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului  

Toate activitățile în rețea și schimburile de experiență realizate pe parcursul implementării proiectului vor contribui la evaluarea acestuia. Workshop-ul final va da posibilitatea unei evaluări concluzive și a schițării unor strategii de durabilitate privind activitățile, serviciile, funcționarea autorităților locale partenere și reprezentanții celor 11 zone geografice implicate. Activitățile de definire a propunerilor de dezvoltare a programelor și politicilor publice, realizate pe durata workshop-urilor teritoriale, vor reprezenta instrumente de evaluare și de proiectare a strategiei. Workshop-ul a avut loc o data cu conferința din Torino, va avea loc pe durata unei zile de lucru și se va centra pe evaluarea activităților și pe concluziile raportului financiar și administrativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Concursul Internaţional „Cangurul lingvist”- secţiunea franceză-spaniolă
1. Perioada în care s-a derulat Anii şcolar 2013-2014, 2014-2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din CN „Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator Maria Ciumău

Delia Mureșanu

Loredana Molnar

Colaboratori : Catedra de limba franceză

4. Obiective Un proiect educaţional care promovează, prin intermediul concursurilor şcolare, studiul și utilizarea limbilor moderne: franceză, spaniolă

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Reviste cu subiecte care pot fi folosite ca material didactic auxiliar în orele de curs s-au de către elevi pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină

Diplome de participare pentru toţi elevii partcipanţi la concurs

Cărţi pentru elevii cu cele mai bune punctaje obţinute

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – articole în revistele şcolii şi în presa locală;

-publicarea rezultateolr pe situl colegiului

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional

Creşterea interesului elevilor în ceea ce priveşte studierea celor două limbi străine

9. Caracterul inovator -metoda modernă de evaluare

-antrenează cunoştinţele de limbă, civilizaţie şi cultură generală;
– pune în valoare perspicacitatea, viteza de reacţie, intuiţia, creativitatea;
– dezvoltă capacitatea de a selecta și de a lua decizii;
– subiectele sunt adaptate cunoştinţelor specifice vârstei fiecărui elev;
– testele conţin 50 de întrebări cu grade diferite de dificultate, elevii putând să-şi creeze propiul test în funcţie de cunoştinţe

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este organizat la nivel naţional şi internaţional de

Ministerul Educaţiei Naţionale

Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma
• Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie

 

 

 

  Activitatea/proiectul Parteneriat Multilateral Comenius

Walking in each other’s shoes – COM-13-PM-673-MM-DE

LLP Link 2013-1-DE3-COM06-36083 2

1. Perioada în care s-a derulat 1 august 2013 – 31 iulie 2015
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii și profesorii CNME,

Elevi și profesori ai învățământului secundar teoretic și vocațional din cele 15 țări partenere cuprinse în proiect

3. Coordonator La nivel institutional – prof. Elena Iercoșan

La nivelul parteneriatului – prof. Christian Altmann, Staatliche Fach- und Berufsoberschule Erlangen

4. Obiective Obiectivele și strategia proiectului

 

1. dezvoltarea empatiei (la nivel analitic, emoțional și practic)

2. încurajarea elevilor de a-și dezvolta competența de gândire superioară

3. conștientizarea elevilor asupra diferitelor posibilități care sunt și în continuă schimbare din viață

4. încurajarea elevilor de a-și dezvolta abilitățile de analiză și anticipare

5. împărtășirea metodelor inovative de predare

 

Reuniune inițială de organizare – 13-15 septembrie 2013, Guildford, Anglia

Obiectivele:

ü  Organizarea și reorganizarea parteneriatului în acord cu noile realități ale proiectului

ü  Stabilirea programului de lucru pentru primul an de proiect

Tema 1 – Cine sunt eu? – 5-10 noiembrie 2013, Praga, Republica Cehă

Obiectivele:

ü  Facilitarea construirii identității participanților;

ü  Conștientizarea elevilor asupra multiplelor fațete care formează entitatea personală;

ü  Sensibilizarea participanților asupra interiorizării pentru cunoașterea personală, pentru a fi mai apoi capabili să își exteriorizeze personalitatea;

Construirea identității sociale/naționale pornind de la cea personală.

Tema 2 – Cine este celălalt? – 28 aprilie-3 mai 2014, Vallo della Lucania, Italia

Obiectivele:

ü  Facilitarea intercunoașterii

ü  Cunoașterea, recunoașterea, acceptarea și aprecierea alterității

ü  Construirea empatiei

ü  Dezvoltarea cetățeniei active

Reuniunea de analiză a primului an de parteneriat – 14-18 mai 2014, Kauniainen, Finlanda

Obiectivele:

ü  De a evalua activitățile și rezultatele activităților desfășurate în primul an de proiect

ü  De a planifica activitățile pentru cel de-al doilea an

ü  De a prezenta și de a face schimb de know-how-ul referitor la metode didactice inovatoare în țara și instituția fiecărui membru participant la parteneriat

Tema 3 – Cine voi fi? – 13-18 octombrie 2014, Istanbul, Turcia

Obiectivele:

ü  Dezvoltarea abilităților și competențelor pentru piața muncii

ü  Conștientizarea schimbării continue la care este supusă piața muncii și

ü  Cultivarea capacității de adaptare la evoluția noilor tendințe și condiții de pe piața muncii

Tema 3 – 21-26 octombrie 2014, Baia Mare, România

Obiectivele:

ü  dezvoltare de abilități pentru facilitarea inserției pe piața muncii

ü  conștientizarea elevilor asupra caracterului fluctuant al pieții muncii și asupra nevoii de a crește adaptabilitatea fiecăruia pentru reușita în viața, de a fi capabili să observe noile tendințe și să descopere noi profesii, de nișă, care le-ar putea asigura avantajul în fața celorlalți.

Tema 4 – Cine vom fi împreună? – 1-6 februarie 2015, Ftan, Elveția

Obiectivele:

ü  Sensibilizarea elevilor referitor la diversitatea și totodată unitatea statelor membre europene

ü  Apropierea elevilor de culturile diferitor state europene

ü  Conștientizarea elevilor față de propriile lor nevoi de dezvoltare pentru o reușită în viață

Reuniunea de evaluare finală a parteneriatului – 3-6 iunie 2015

Obiectivele:

ü  De a evalua activitățile și rezultatele activităților desfășurate în cel de-al doilea an de proiect;

ü  De a completa secțiunile comune ale raportului final

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare (limba engleză)

Om și societate (psihologie, sociologie, istorie, filosofie, economie)

consiliere vocațională

educație culturală

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Produsul final al parteneriatului: site-ul proiectului în formă de e-book: www.wieos.eu

Logo-ul parteneriatului – rezultat în urma unui concurs între instituțiile implicate în proiect și care a fost câștigat de eleva ce reprezintă Colegiul Național Mihai Eminescu

Produsele temei 1 – Praga, Cehia

ü  Lucrul asupra piesei Walk a mile in my shoes, Coldcut – cu scopul de a contura cadrul reuniunii și de a introduce asistența în tema acesteia. Un impact colateral l-a avut dezvoltarea lingvistică a participanților, în baza exercițiului de completare de cuvinte pe care s-a centrat această activitate.

ü  Prezentări individuale ale elevilor (Cine sunt eu?), pentru a aduce la lumină identitatea personală a fiecăruia. Acestea au inclus și prezentarea arborelui genealogic al familiei fiecărui participant, cu scopul de a scoate în evidență influența genetică asupra caracterului și alegerilor făcute de către participanți și familiile acestora, dar și modul prin care moștenirea genetică și mediul, fie el înconjurător sau social, se împletesc pentru a forma identitatea fiecăruia din noi.

ü  Prezentări ale localităților și școlilor participante, cu scopul de a contura identitatea socială a participanților și de a facilita încadrarea identității personale a fiecăruia în contextul lărgit – societatea școlară – națiune;

ü  Administrarea unor teste de perspicacitate – pentru evidențierea abilităților intelectuale ale participanților;

ü  Administrarea de teste de inteligență – pentru evidențierea inteligenței emoționale a participanților;

ü  Administrarea de teste specifice cu scopul determinării cronotipului fiecărui participant;

ü  Toate rezultatele testelor anterior administrate au fost utilizate de către participanți în scopul creării unui poster reprezentativ pentru identitatea fiecăruia dintre ei, însumând în acest fel, diversele fațete din care este construită identitatea fiecăruia dintre noi;

ü  Vizită de studiu în orașul Praga și localitatea Karlstejn, cu rezolvări de sarcini trasate, cu scopul de a dezvolta abilitățile de cercetare și de menținere a atenției participanților asupra unor subiecte și aspecte de identitate personală și socială a națiunii cehe, fapt ce aprofundează și consolidează tema reuniunii, Cine sunt eu?, dar și pregătește participanții pentru tema următoarei vizite, cea a alterității – Cine este celălalt?

Produsele temei 2 – Vallo della Lucania, Italia

ü  Jocuri de integrare

Exercițiu de construcție a comunicării verbale, para-verbale și non-verbale; dezvoltarea empatiei prin comunicarea emoțiilor prin intermediul limbajului corpului.

ü  Cine este celălalt?

A. Exercițiu de reconstrucție a prezentărilor personale – ca urmare a „temei de acasă” de completare a chestionarelor de prezentare personală, precum și a jocurilor de integrare. Elevii sunt invitați să ghicească persoana a cărei propoziție preluată din prezentare apare pe ecran. În acest fel, elevii acumulează informații suplimentare despre ceilalți din grupul extins.

B. Vizitarea instituției organizatoare – amplasament, organizare, orar, obiceiuri scolare – cunoașterea generală a sistemului educațional italian.

C. Prezentarea țărilor. Ca temă de casă, fiecare echipă participantă la reuniune a fost solicitată să pregătească o prezentare a unei alte țări din cadrul reuniunii, în acest fel fiind nevoie de exersarea abilităților de cercetare și de colaborare între membrii grupului. Astfel, elevii au putu afla informații detaliate despre țara vizată, confirmându-și și/sau infirmându-și cunoștințele deja existente.

D. Piesă de teatru tip „musical” The Chaotic Babylon – produsul reuniunii de proiect. Tot ca și pregătire pre-reuniune, elevii fiecărei echipe participante au fost solicitați să învețe imnul unei alte țări, fapt ce întregește elaborarea prezentărilor și achiziția de informații referitoare la identitatea celuilalt.

E. Vizite didactice de informare a siturilor istorice, culturale și arheologice, care să completeze imaginea de ansamblu a țării gazdă.

ü  Test UE

Elevii sunt invitați să răspundă la un set de 36 de întrebări cu referire la UE și la instituțiile acesteia. Scopul acestei activități este dezvoltarea cetățeniei active.

Produse reuniune intermediară de evaluare

ü  Au fost evaluate activitățile și rezultatele acestora din primul an de parteneriat;

ü  Au fost planificate locul și perioada de derulare a activităților programate pentru cel de-al doilea an de parteneriat. Acest lucru a fost necesar ca urmare a unor modificări din cadrul parteneriatului, survenite parcursul primului an de proiect. Unul din cei cincisprezece parteneri, Belgia, s-a retras din proiect, fiind necesară restructurarea grupurilor și reorganizarea locațiilor stabilite anterior pentru desfășurarea reuniunilor de proiect.

Fiecare țară participantă a prezentat metode didactice moderne și interactive, prilejuind astfel fiecarui participant o ocazie de reîmprospătare și de achiziție de multiple metode de predare-învățare posibile abordabile.

 

Produsele temei 3 – Istanbul, Turcia

ü  Exerciții și ateliere de cunoaștere și intercunoaștere, pentru facilitarea interacțiunii dintre elevii participanți din diversele țări europene;

ü  Exerciții de reflecție asupra și exprimare a planurilor de viitor, cu accent pe alegerea profesiilor, descoperirea unor profesii noi/de nișă/de succes în viitor;

ü  Vizitarea companiei americane UPS, finanțator al liceului-gazdă, în vederea unei discuții între reprezentanții companiei și elevii din proiect referitor la tendințele de pe piața muncii în prezent, caracteristicile unui angajat ideal, structura și organizarea companiei și modalități de angajare.

ü  Susținerea de prezentări despre piața muncii și tendințele acesteia din fiecare țară participantă la reuniune (Turcia, Spania, Portugalia, Anglia și România), compararea acestora și utilizarea datelor pentru formarea unei impresii de ansamblu și detectarea unei tendințe generale, care să permită elevilor orientarea în spațiul profesional și alegerea judicioasă și realistă între opțiunile existente.

ü  Povestea de succes – prezentarea unei personalități remarcabile din fiecare țară participantă, cu scopul de a evidenția trăsături, condiții și situații ce avantajează succesul în carieră/viață.

ü  Dezvoltarea abilităților personale prin exersarea unui stil de pictură tradițional turcesc, fapt ce permite elevilor să conștientizeze necesitatea practicării unor hobby-uri sau a unor activități recreative, care ar asigura constanța și dozarea judicioasă a efortului pentru a atinge succesul și echilibrul în viață.

Produsele temei 3 – Baia Mare, România

ü  activități de spargere a gheții – Pentru dărâmarea barierelor dintre participanți și pentru creșterea coeziunii grupului nou format, atât elevii, cât și profesorii au fost invitați să participela un atelier interactiv condus de un fost elev al școlii, actorul Andrei Dinu. Atelierul a avut ca scop captarea atenției participanților pentru activitățile ce urmau, încurajându-i să se gândească la viitorul propriu. Cu toate acestea , pentru a face acest lucru, trebuie să te cunoști pe tine însuți și să-i accepți pe ceilalți.

ü  Căutarea de comori în Centrul Vechi al Băii Mari – Activitatea de „căutare de comori” a fost gândită să funcționeze pe mai multe paliere:

1. Să promoveze comunicarea între membrii grupului și să crească coeziunea grupului

2. Să dezvolte abilitățile interpersonale ale elevilor, datorită faptului că elevii trebuie să exerseze capacitatea de a negocia, pentru a finaliza cerința.

3. Să dezvolte competențe și abilități necesare în viața de adult, precum orientarea în spațiu, găsirea și consultarea unor surse de informare de încredere, consolidând astfel spiritul de echipă.

ü  Adaptarea ofertei școlare la ceințele pieței muncii – Elaborarea unei prezentări PPT care să descrie modul în care școala (CNME) asigură/facilitează angajareaîn câmpul muncii a absolvenților.

ü  Chestionarul Holland – Chestionarul a fost administrat ca o activitate de încălzire pentru masa rotundă și interviul de angajare ce urmau. Din fericire, chestionarul a constituit un lucru nou și, în urma unei scurte reflecții asupra serviciului pe care și l-ar dori, elevii au putu să compare dorința/planurile lor de viitor cu rezultatele concrete reliefate în urma administrării testului, facilitându-le decizia în baza abilităților și intereselor lor actuale.

ü  Masa rotudă – Elevii au avut șansa de a discuta despre oportunități legate de alegerea carierei, provocări, avantaje și dezavantaje cu patru doamne de succes în domeniile în care profesează acestea. Scopul acestei activități a fost de a conștientiza elevii asupra tuturor aspectelor legate de angajare în câmpul muncii

ü  Interviul de angajare – Scopul interviului a fost de a testa cunoștințele elevilor în redactarea unui CV și de a le permite să asiste la și să treacă prin experiența unui interviu de angajare.

ü  Plantarea unui copac Comenius – Copacul a fost plantat de o pereche „internațională” și va reprezenta simbolul acestei întâlniri. Activitatea a fost gândită în spiritul filosofiei proiectului, și anume, de a întreprinde activități care să necesite abordări analitice, emoționale sau practice.

ü  Atelier de dezvoltare personală – Dans – Scopul atelierului a fost să dezvolte abilitățile practice ale elevilor, care le-ar crește nivelul de calitate a vieții și să îi sensibilizeze referitor la valorile umane și culturale. Pe lângă caracterul practic al acestora, considerăm că dansul contribuie la o dezvoltare complexă și armonioasă a unei persoane pentru a atinge siguranță, ținută, hotărâre etc.

ü  Atelier de dezvoltare personală – Brățara prieteniei – Scopul acestui atelier a fost să îi inițieze pe elevi și să le dezvolte noi abilități și deprinderi care îi vor ajuta în viața de adult. Elevii au făcut schimb de brățările obținute, lucru ce le va aminti de participarea la reuniune. Mai mult, confeccționarea de brățări poate fi considerată drept metodă subversivă de a-i învăța pe elevi despre valorile morale ale societății.

Produsele temei 4 – Ftan, Elveția

ü  Intercunoaștere

Elevilor li s-a propus un set de activități care să faciliteze intercunoașterea și să crească coeziunea grupului prin cunoașterea numelor participanților și a cât mai multor detalii personale.

ü  Prezentări ale țărilor și școlilor participante la reuniune

Ca temă de acasă pentru această reuniune, elevilor li s-a solicitat elaborarea de prezentări ale țării și școlii participanților. Acestea au scopul de a furniza informații suplimentare celor cunoscute/aflate deja din activitățile anterioare de intercunoaștere și de lărgirea cunoștințelor generale ale participanților la reuniune.

ü  O călătorie cu trenul prin Europa

De departe, una dintre cele mai importante și mai interesante activități ale reuniunii, aceasta se bazează pe o altă temă de acasă pe care elevii au pregătit-o pentru întâlnire. Fiecare elev din grup/țară a pregătit un moment/fapt interesant despre țară/regiune/societate…, pe care să îl prezinte celorlalți. Elevii au fost grupați pentru a călători imaginar prin statele participante europene, învățând astfel diferite lucruri despre țările „vizitate”. La final, toate „biletele” participanților au fost introduse într-o „urnă” pentru a fi extrași câțiva „câștigători” care să prezinte celorlalți noile informații pe care le-au aflat în timpul „călătoriei” (evaluarea activității).

ü  Cunoașterea și depistarea tipurilor de învățare

Elevii au fost divizați în grupuri mixte, în așa fel încât fiecare grup să conțină câțiva elevi elvețieni, și li s-a administrat un test care să îi ajute să își afle tipul de învățare ce îi caracterizează. Acest test a fost conceput în limba germană, de aceea elevii elvețieni au avut rolul de traducător, fapt care a contribuit la exersarea intensivă a limbii engleze de către participanți și la dezvoltarea abilității de a negocia sensurile structurilor lingvistice.

Produsele reuniunii finale de analiză – Praga, Cehia

ü  Au fost prezentate și evaluate activitățile și rezultatele acestora din cel de-al doilea an de parteneriat;

ü  Au fost discutate, analizate și completate secțiunile comune ale raportului final.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Pe parcursul derulării sale, proiectul este monitorizat continuu de către coordonatorul acestuia. Fiecare reuniune de proiect este evaluată prin aplicarea de chestionare pentru elevi și interviul – pentru părinți și profesori – cu scopul de a măsura nivelul de satisfacție și atingerea obiectivelor propuse. La finalul primului an de proiect, precum și la finele proiectului, sunt programate evaluări ale parteneriatului prin implicarea directă și activă a profesorilor participanți.

Diseminarea rezultatelor obținute în proiect are loc prin următoarele metode:

– rapoarte regulate către conducerea școlii, pe pagina web a școlii, revista școlii;

– realizarea de expoziții cu postere, rezultatele palpabile expuse în „Colțul Comenius” amenajat în școală

– ceremonii școlare

– ateliere de lucru pentru elevi și profesori implicați în proiect

– prezentări în cadrul consiliilor profesorale

– raporate către administrația instituțiilor implicate

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Elevi:

– încurajarea învățării limbilor străine

– dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină

– conștientizarea diversității culturale și lingvistice în Europa, precum și necesitatea de a combaterii rasismului, prejudecăților și a xenofobiei

– promovarea diversității culturale și lingvistice

– aprecierea originilor rasiale sau etnice

– dezvoltarea empatiei (la nivel analitic, emoțional și practic)

– dezvoltarea competenței de gândire superioară

– conștientizarea asupra varietății opțiunilor în continuă schimbare în viață și a necesității de adaptare la condiții

– dezvoltarea abilităților de analiză și anticipare

– dezvoltarea competențelor interpersonale

– dezvoltarea competenței de a învăța să înveți

Profesori:

– susținerea îmbunătățirii abordărilor pedagogice și a performanței acestora, precum și a managementului școlar.

– împărtășirea metodelor inovatoare de predare

– aprofundarea înțelegerii nevoilor emoționale ale elevilor

– exersarea și dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină

Instituție:

– creșterea calității actului instructiv-educativ prin schimbul de experiență profesională acumulată de cadrele didactice în cadrul reuniunilor de proiect

– creșterea atractivității instituției pentru eventualii elevi

– creșterea vizibilității instituției la nivel local și european/internațional

9. Caracterul inovator Abordarea metodologică a acestor întrebări și teme includ activități ce se centrează pe reflecție, emoție și practică.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Sustenabilitatea proiectului se traduce prin:

– creșterea calității și a numărului de mobilități ce includ elevi și cadre didactice din diverse state membre europene.

– încurajarea învățării limbilor străine

– susținerea îmbunătățirii abordărilor pedagogice și a performanței acestora, precum și a managementului școlar.

De asemenea, proiectul propus susține:

– conștientizarea diversității culturale și lingvistice în Europa, precum și necesitatea de a combaterii rasismului, prejudecăților și a xenofobiei

– promovarea diversității culturale și lingvistice

– aprecierea originilor rasiale sau etnice

 

Materialele elaborate în cadrul proiectului sunt vizibile pe site-ul acestuia – www.wieos.eu – și pot fi utilizate de către publicul larg

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Parteneriat Multilateral Comenius Wordcrossing

COM-12-PM-708-MM-ES

1. Perioada în care s-a derulat 1 august 2012- 31 iulie 2014
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Grupul țintă îl constituie, în egală măsură, elevii claselor a X-a și a XI-a profil bilingv-engleză și socio-umane cât și profesorii de limbă engleză, profesorii de geografie, arte plastice și tehnologia informației. Beneficiarii direcți sunt  35 de elevi (alături de familiile lor) direct implicați în schimburile de elevi ce au loc pe parcursul derulării proiectului.De asemenea beneficiarii în egală măsură sunt membrii echipei de proiect: Ardelean Andrea, Ileana Vasilescu, Roman Laura, Nedelea Cristina, Rettegi Cristina, Trifoi Ioan.

 • Mobilitatea din Italia: Participanţi: 2 profesori şi 5 elevi.
 • Mobilitatea din Polonia: Participanţi: 3 profesori și 4 elevi
 • Mobilitatea din Turcia: Participanţi: 2 profesori şi 4 elevi
3. Coordonator Ardelean Andrea Dana
4. Obiective Elevi:

 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză
 • Identificarea și promovarea elementelor de identitate națională

Profesori: Îmbunătățirea abilităților de predare

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă și comnicare

TIC (Tehnologii)

Om și societate

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia E-Book – realizat de partenerii greci; conține recenziile făcute de elevii  cărților lecturate

Site-ul proiectului – realizat de coordonatorul proiectului (Spania);

Imnul proiectului – realizat de Colegiul Național Mihai Eminescu

Logo-ul proiectului – realizat de partenerii greci

 • prezentări ale școlilor/țărilor participante
 • elaborare de materiale și prezentări aferente temelor propuse cu scopul de a compila o carte electronică ce să le conțină pe toate acestea
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Diseminarea proiectului s-a realizat prin:

Prezentarea proiectului în cadul consiliului profesoral

Articole publicate în ziarele localităților în care își desfășoară activitatea școlile implicate e-mail: multilaterale2012- grup yahoo

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)
 • achiziția de cunoștințe și abilități utilizabile în situații reale, ce facilitează adaptabilitatea la condițiile schimbătoare și înțelegerea mecanismelor de angajare în câmpul muncii
 • folosirea și aprofundarea cunoștințelor TIC,
 • aprofundarea și rafinarea abilităților de cercetare, comunicare într-o limbă străină, precum și comunicare intra- și inter-personală.

 

Impactul asupra profesorilor:

 • aprofundarea competențelor profesionale prin împărtășirea experiențelor
 • creșterea încrederii în sine și în valoarea profesională
 • lărgirea orizontului cultural și îmbogățirea experienței de viață

 

Impactul asupra școlii și a comunității:

 • vizibilitatea instituției la nivel local, național, dar și internațional
 • achiziția de instrumente și infrastructura necesară tratării problemelor grave amintite în obiectivele parteneriatului..
9. Caracterul inovator Alcătuirea unei cărți electronice (e-book), care să conțină recenziile elevilor în urma lecturărilor efectuate;

Încurajarea elevilor să citească un nuăr cât mai mare de cărți, dar să și treacă prin filtrul personal cele citite, editând astfel o recenzie a lucrării.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Dezvoltarea competenţelor lingvistice este favorizată şi facilitată prin schimburile directe, prin punerea elevilor în situaţii reale de comunicare.

Prin diversitatea şi complexitatea activităţilor realizate, proiectul asigură interdisciplinaritatea, interculturalitatea, precum şi plurilingvismul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Proiectul  “Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” – Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeşte în oameni! – POSDRU/87/1.3/S/62771
1. Perioada în care s-a derulat 2011-2014
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Proiectul se adresează cadrelor didactice care predau limba franceză în învăţământul preuniversitar şi promovează ideea inovaţiei în predarea limbilor străine, prin introducerea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la clasă şi a metodelor pedagogice moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor.

Grupul ţintă principal al proiectului e format din 4500 de cadre didactice care predau limba franceză.

Grupul ţintă secundar format din 100 de formatori, care vor fi selectaţi din fiecare judeţ şi din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti, pentru a se asigura dimensiunea naţionalǎ a proiectului. Cei 100 formatori formaţi în cadrul proiectului vor deveni resurse pe termen lung şi vor furniza programele de formare cǎtre cadrele didactice.

3. Coordonator MECTS (denumirea la data lansării proiectului) – la nivel naţional;

Formator ştiinţific la centrul de formare C.N. „Mihai Eminescu”, nr. 57: prof. Rodica Mone

4. Obiective Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea compeţentelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

·         Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă, prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile.

·         Dezvoltarea capacităţii de furnizare de programe de formare profesională continuă a solicitantului prin formarea de formatori care vor fi implicaţi direct in cadrul proiectului şi implementarea de instrumente TIC suport pentru formare.

·         Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne inovative de instruire.

·         Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice pe model EuroPass.

·         Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă.

·         Promovarea inovaţiei în monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale pentru asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor, şi în încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice. Pe termen lung, proiectul va contribui la eficientizarea sistemului de predare şi evaluare a limbii franceze, prin formarea cadrelor didactice într-o serie de abordări şi stiluri de predare şi evaluare interactive, bazate pe instrumente software specializate, pentru a ajuta tinerii să devină cursanţi pe deplin autonomi şi să dobândească competenţe cheie de care vor avea nevoie.

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

TIC

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia ·         itemi şi baterii de activităţi, respectiv de teste postate pe platforma proiectului;

·         portofolii ale fiecărui cadru didactic format;

·         lecţii susţinute de formabili conform noilor achiziţii facilitate de participarea la acest proiect;

·         platforma proiectului http://franceza-fse.edu.ro

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite ·         itemi de evaluare dezvoltaţi conform cu standardele proiectului

·         teste şi baterii de teste de evaluare

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba franceză un program de formare profesională centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

 

Toţi membrii catedrei de limba franceză din C.N. „Mihai Eminescu” au beneficiat de această formare profesională.

9. Caracterul inovator Proiectul susţine obiectivele „Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă” din domeniul educaţiei, prin actualizarea curriculum-ului de predare a limbii franceze, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, precum şi promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, denumirea pe care o purta la data implementării proiectului, care elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Proiect de parteneriat educațional „Călător prin Europa – Valori europene, valori naţionale, valori locale”
1. Perioada în care s-a derulat Proiectul s-a derulat in mai multe etape pe parcursul a 4 ani dupa cum urmează:

15 septembrie 2010-01 iunie. 2011 ; 15 septembrie 2011-01 iunie 2012;

15 septembrie 2012 -01 iunie 2013; 15 septembrie 2014 – 01 iunie 2015

 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 40 de elevi de la Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare

35 profesori de la CN Mihai Eminescu Baia Mare.

4 studente (Bârle Ioana Teodora și Morar Lorena de la Facultatea de Inginerie – Universitatea de Vest ,„Vasile Goldiș’’ Arad, extensia Baia Mare,

3 specialisti din institutiile partenere (Centrul Universitar Nord Baia Mare Agenția de turism „Busola Travel”, Centrul Judetean de Informare Turistica Maramures )

Profesorii colaboratori din cadrul Colegiului Național ,,Mihai Eminescu,, Baia Mare implicați în derularea acestui proiect sunt: prof Elena Iercoșan prof. Liliana Feder prof Ionuț Covaciu, Prof Maria Ciumău, prof Mărioara Donca, prof Rettegi Cristina, prof.Maria Bolchiș, prof Laura Teșileanu, prof. Valentina Panas, prof.Viorica Grad, prof. Trifoi Ioan

 

3. Coordonator Director adjunct al C.N. „Mihai Eminescu” prof .dr Ileana Vasilescu, în parteneriat cu:

–  Centrul Judetean de Informare Turistica Maramures;

–  Agenția de turism ,,Busola Travel”.

–  Agenția de Turism ,,Mara Internațional

–  Centrul Universitar Nord  Baia Mare

–  Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu’’, Baia Mare

–  Centrul Cultural Românesc din Milano

–  Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistica din Veneția.

–  Ecole Française din Ljubljana.

–  Liceul de limbi străine ,,Városmajori Gimnázium’’

–  Școala Superioară de Economie, Turism și Hotelărie ,,Budapest Business School’’

 

4. Obiective Prin intremediul acestui proiect s-a urmărit asigurarea unor premise pentru dezvoltarea tinerilor ca cetățeni europeni responsabili, prin cunoaștere, cercetare, interrrelaționare socială și promovarea valorilor comune.,in acest sens s-au conturat mai multe obiective de atins dupa cum urmează :

 • Cultivarea interesului pentru cunoașterea și explorarea continentului Europa ;
 • Crearea oportuniăților de cercetare directă și indirectă a continentului Europa ;
 • Dezvoltarea competențelor sociale și culturale care să contribuie la dezvoltarea lor personală ;
 • Formarea deprinderilor de a se comporta empatic în cadrul unui grup ;
 • Formarea abilităților de investigare pe teren;
 • Dezvoltarea capacității de a opera cu mijloacele multimedia;
 • Înțelegerea rolului comunicării în demersul de cunoaștere și autocunoaștere;
 • Conștientizarea tinerilor cu privire la calitatea lor de viitori cetățeni europeni ;
 • Înțelegerea diferențelor dintre țările europene și a rolului pe care îl are constituirea Uniunii Europene;
 • Abilitarea elevilor cu metode și tehnici care să le permită accederea la instituții de învățământ din diferite țări europene.
 • Realizarea unei pagini wiki prin care elevii să poată comunica cu alți tineri din țară, sau din alte țări europene și unde să posteze diferite materiale cu conținut geographic, socio-cultural, artistic etc. realizate cu ocazia aplicațiilor de teren, a excursiilor, sau a documentării indirecte.

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte,Tehnologii

 

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Proiectul vizează cultivarea interesului pentru cunoașterea și explorarea continentului Europa, macrosistemul territorial din care face parte România. Documentarea indirectă (bibliografie; site-uri internet;  hărți, fotografii și desene etc.) și cea directă prin efectuarea unor excursii și aplicații în unele țări europene (inclusiv în România) vor permite celor aproximativ 50 de elevi participanți, respectiv profesorilor coordonatori și colaboratori să-și dezvolte unele competențe sociale și culturale importante care vor contribui la dezvoltarea lor personală, la formarea unor cetățeni care se vor integra ușor pe piața muncii și în general în societate pentru că vor accepta diferențele sociale, prin însăși contribuția investigației, analizei, descoperirii și înțelegerii acestora.

Activitățile s-au desfășurat în acord cu etapele de derulare a proiectului în funcție de obiectivele vizate:

 

Etapa 15 septembrie 2010- 01. Iunie. 2011

Documentare stiinţifică asupra caracteristicilor geografice (fizice, istorice, culturale, sociale etc.) ale continentului Europa; Dezbatere pe tema,, Cercetarea teritoriului local, național , respectiv european în vederea identificării oportunităților pentru dezvoltarea turismului; Cercetarea comparativă a Cehiei și Slovaciei, în vederea realizării unei investiții în domeniul turismului- Excursie aplicativă pe traseul ,,Baia Mare- Budapesta-Bratislava– Praga; Cercetarea teritoriului local în vederea integrării unor valori ale patrimoniului cultural în circuitul european ,,Datini și obiceiuri laice de iarnă din Maramureș”- documentare pe teren și dezbatere; Simpozionul cu tema:

„Valori locale, valori naţionale, valori europene”, în data de 9 mai, cu ocazia Zilei Europei; Valori ale patrimoniului cultural din Maramureşul Istoric.

Excursie aplicativă pe traseul ,, Baia Mare-Cavnic- Budeşti- Călineşti – Bârsana- Vadu Izei – Sighetul Marmaţiei – Deseşti-Mara-Baia Mare. ; Italia şi Slovenia – valori comune şi diferenţe. Ziua naţională a României – activitate organizată în baza protocolului încheiat cu Centrul  Cultural  Românesc din Milano

Program artistic de Crăciun,  pentru promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor maramureşene

 

Etapa 15 septembrie 2011-01. Iunie 2012

-desfășurarea activității cultural-artistice la Centrul Cultural Românesc din Milano (Italia) cu ocazia Zilei Naționale a României

 

Etapa 15 septembrie2012 –01. Iunie 2013

  încheierea acordurilor de parteneriat cu liceul de limbi străine ,,Városmajori Gimnázium’’ și cu Școala Superioară de Economie, Turism și Hotelărie ,,Budapest Business School’’,

-elevii  au desfăşurat activităţi, în oraşele Baia Mare, Budapesta şi Cracovia, sub egida temei acestei reuniuni de proiect: ,,Valori locale, valori regionale, valori europene,, Printre obiectivele turistice care i-au fascinat pe tinerii participanți la lucrările reuniunii amintim: Tropicarium, Parlamentul Ungariei, Cetatea Buda şi Piaţa Eroilor din Budapesta, Centrul istoric, Kazimierzul și Castelul Wawel din Cracovia, dar şi complexul memorial de la Auschwitz-Birkenau (de lângă Cracovia), legendele legate de acestea rămânând adânc impregnate în memoria şi conştiinţa acestora.

 

Etapa 15 Septembrie 2014 – 01 iunie 2015

vizită la: Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistica din Veneția și Ecole Française din Ljubljana

-desfășurarea unui program cultural-artistic ,,Șezătoarea la români,,la Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistica din Veneția

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Ca finalitate a proiectului, considerăm că participanții își vor putea contura un sistem personal de valori socio-culturale și comportamentale demn de calitatea de cetățean european și vor fi capabili să selecteze și să transmită aspectele trăite direct, prin diferite mijloace și modalități:

Demersurile in vederea atingerii obiectivelor propuse s-au făcut prin următoarele :

–  Realizarea unui site de informare asupra unor obiective turistice din Europa ;

–           O pagină Wiki unde să se regăsescă materiale realizate de elevii participanți: jurnale de călătorie, eseuri, filmulețe, pliante, flyere, fluturași, postere etc. ;

–           Un site de informare asupra unor importante valori ale patrimoniului natural și cultural maramureșean, respectiv din regiunile vizitate  ;

–           Un simpozion național cu tema ,, Valori locale, valori naționale, valori europene‘’, ,,Un trecut diferit, un viitor comun ‘’, cu ocazia zilei Europei;

–           Între 100 și 200 de tineri care să fie abilitați să cerceteze pe teren, să se documenteze și apoi să realizeze diferite materiale menite să contribuie la cunoașterea unor teritorii/țări

Modalităţi de mediatizare:

•           Afişe;

•           Site pentru materialele realizate de elevi

•           Pagina wiki pentru colaborare în cadrul proiectului

•           Pliante;

•           Posturi TV şi radio – locale, ziare locale

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Prin feed-back-ul primit de elevi putem observa  cu convingere următoarele efecte :

–           Conștientizarea tinerilor cu privire la calitatea lor de viitori cetățeni europeni

–           A crescut ponderea elevilor de la Colegiul Național ,, Mihai Eminescu”, care au  înțeles  mai bine diferențele sociale și disparitățile regionale din cadrul continentului Europa – 35 % (estimare) ;

–           A crescut ponderea  elevilor care au acces  la studii în instituții de renume din învățământul european, ca urmare a cunoașterii implicite a unor țări – 20 % (estimare)

–           Înțelegerea diferențelor dintre țările europene și a rolului pe care îl are constituirea Uniunii Europene

 

9. Caracterul inovator Având ca suport latura recreativă a reuniunii, tinerii au putut să aprofundeze şi să-şi dezvolte anumite valori europene şi umane cum ar fi toleranța, empatia, respectul unii față de altii si față de faptele istorice care au marcat evoluția omenirii, onoarea dar şi spiritul de solidaritates-au implicat în  organizarea de  acţiuni teoretice şi practice de promovare turistică.

Elevii sunt tot mai motivați în studierea limbilor straine și preocupați de relația cu străinătatea.

 

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul de parteneriat educațional internațional Călător prin Europa a fost inițiat în anul 2010 de prof. dr. Ileana Vasilescu, directorul adjunct al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu,, cu scopul de a oferi tinerilor oportunități de cunoaștere a mediului fizico-geografic, a culturii și istoriei continentului Europa. Vreme de  patru ani, elevii au vizitat mai multe țări, printre care Slovacia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Italia și Polonia, au văzut cum se desfășoară activitatea didactică în instituții de învățământ preuniversitar și universitar din alte țări europene, inter-relaționând cu elevi și profesori din aceste instituții, au participat la concursuri și festivaluri, au cunoscut importanța valorilor patrimoniului natural, cultural și istoric.

Analizând rezultatele remarcabile ale elevilor în urma realizării acestui proiect s-a decis continuarea sa în vederea încheierii unor noi acorduri de parteneriat și cu alte instituții din rândul țărilor membre ale Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone
1. Perioada în care s-a derulat 2010 – până în prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii din clasele bilingve francofone
3. Coordonator Ministerul Educaţiei Naţionale

Ambasada Franţei în România

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

Profesori Coordonari : Vasilescu Ileana, Weisz Nicolae

Echipa de profesori: Vasilescu Ileana, Mone Rodica, Ciumău Maria, Ungureanu Simona, Weisz Nicolae, Mureșanu Delia

4. Obiective Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în domeniul info-documentar;

Favorizarea lucrului în echipă;

Dezvoltarea autonomiei elevului;

Încurajarea spiritului de iniţiativa;

Dezvoltarea simţului critic şi a capacităţii de argumentare, a competenţei de cercetare şi de tratare a informaţiei;

Dezvoltarea de comunicare şi de prezentare a rezultatelor cercetării în faţa unui public;

Favorizarea cercetării pe teren;

Dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză;

Încurajarea exploatării potenţialului comunităţii locale.

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare, Om şi societate
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Proba anticipată de bacalaureat la limba franceză, la sfârşitul clasei a XI-a;

Parcurgerea „modulului interdisciplinar”;

Proiectul interdisciplinar pe o temă aleasă de elevi;

Situl retelei bilingve;

Rezultatele obtinute de elevi la probele specifice ale bacalaureatului francofon.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – Evaluarea modulului interdisciplinar prin proba anticipata de bacalaureat (la sfarsitul clasei a XI-a) și prin proba specifica (la sfarsitul clasei a XII-a);

– Diseminarea produselor in saptamana „Le bilingue en fete”;

– Evaluarea competentelor lingvistice (nivel B2 din CECRL);

– Monitorizarea de catre reprezentanti ai Ministerului Educatiei Naționale și ai Ambasadei Franței;

– Articole de presa.

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) – Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional;

– Sporirea atractivitatii filierei francofone prin calitatea echipei de profesori și prin activitatile, parteneriatele și proiectele interNaționale propuse de acestia;

– Dezvoltarea unui învățământ modern, atractiv și eficient bazat pe elaborarea și utilizarea materialelor pedagogice multimedia și a mijloacelor TIC;

– Facilitarea pentru absolventii care au obtinut pe diploma lor de bacalaureat „mentiune bilingva francofona” de accedere la unitati de învățământ superior din Franta și cele in limba franceza din România;

– Constituirea la elevi și profesori a unui sistem de valori europene: toleranta, respectul, egalitatea de sanse, empatia s.a.

9. Caracterul inovator Folosirea unor mijloace/programe multimedia (site-uri, blog-uri, windows movie maker, audacity, vikidia) pentru realizarea materialelor pedagogice și pentru documentare, ceea ce dezvolta caracterul aplicativ al activitatilor didactice, sporeste atractivitatea și eficienta acestora și contribuie la dezvoltarea in randul elevilor a unor competente necesare unor cetateni europeni
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului – Intregul proiect a fost sustinut de Ministerul Educatiei Naționale, de Ambasada Franței in România și de Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare;

– Rezultatele sunt masurabile prin rezultatele elevilor la proba de profil de la bacalaureat, implicit la nivelul pregatirii profesionale a profesorilor implicati in acest proiect;

– Insertia pe piata muncii a absolventilor filierei francofone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Examenul internaţional de limbă franceză DELF (nivelurile B1-B2)
1. Perioada în care s-a derulat 2010–prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare
3. Coordonator Ambasada Franţei la Bucureşti

Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca

Profesori evaluatori-examinatori DELF: Rodica Mone şi Maria Ciumău

4. Obiective ● dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform CECRL, respectiv recunoaşterea competenţelor dobândite de elevi printr-o diplomă internaţională

· pentru cadrele didactice, dobândirea de competenţe în evaluarea-examinarea de tip DELF

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Diplome DELF

Atestate de evaluatori-examinatori pentru cadrele didactice

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – simulări DELF la nivelul liceului nostru şi la nivelul centrului DELF de la C.N. „Vasile Lucaciu” Baia Mare

– decernări de diplome în cadru festiv de către reprezentanţi ai Institutului Cultural Francez din Cluj-Napoca

– prezentări ale examenului pentru un public larg format din elevi de liceu şi de gimnaziu

– formări periodice ale cadrelor didactice

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional prin numărul crescut de elevi care dobândesc o diplomă DELF şi prin acreditarea de către Ambasada Franţei la Bucureşti şi Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca a profesorilor evaluatori-examinatori DELF

Accederea mai uşoară a elevilor care obţin o diplomă DELF în universităţi francofone sau la secţiile francofone ale unor universităţi/facultăţi româneşti

9. Caracterul inovator Proiectul vine în sprijinul elevilor în demersurile lor de recunoaştere internaţională pe termen lung a competenţelor lingvistice dobândite pe parcursul anilor de liceu.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Proiectul este sprijinit de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ambasada Franţei la Bucureşti şi Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca.

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Cursuri de formare organizate şi susţinute prin Ambasada Franţei, Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) şi Institutul Francez din Cluj Napoca – acreditare şi reacreditare pentru profesorii examinatori-corectori DELF-DALF (A1-B2)
1. Perioada în care s-a derulat 2010- prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Profesorii de limba franceză (selectaţi) ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”

Rodica Mone

Maria Ciumău

Aneta Făzăcaș

Simona Ungureanu

3. Coordonator Ambasada Franţei

Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP)

Institutul Francez din Cluj Napoca

4. Obiective DELF este un examen care validează patru competențe în limba franceză : înțelegere orală, înțelegere scrisă, exprimare orală, exprimare scrisă. Elevul se pregătește pentru a putea înțelege şi pentru a se putea exprima în limba franceză, ceea ce îl va ajuta atunci când va trebui să vorbească cu un francofon. Dacă pregătirea lui s-a axat pe cunoştinţele de gramatică şi de limbă în general, cu toate că ştie franceză, poate întâmpina dificultăți în utilizarea acesteia în diferite situații (îndeosebi în comunicarea orală). De aceea, a te pregăti pentru DELF înseamnă a fi capabil să comunici în limba franceză și nu doar a stăpâni gramatica, vocabularul sau elemente de civilizație franceză.

 

Examenul DELF nu presupune niciun test de gramatică sau de lexic : cunoașterea limbii este evaluată pornind de la probele scrisă și orală, pe baza unor grile de evaluare.

 

Examenul DELF este o diplomă care evaluează nivelul de limbă franceză într-o manieră echilibrată: se evaluează nivelul de cunoaștere a limbii franceze (reguli de gramatică, vocabular, expresii), precum și capacitatea de înțelegere și exprimare. Acestea sunt apreciate în grila de evaluare în felul următor : se evaluează în proporţie de 60% capacitatea de înțelegere și exprimare și 40% corectitudinea lingvistică (gradul de corectitudine gramaticală, abundența și precizia vocabularului, pronunție și intonație).

 

A te pregăti pentru DELF, înseamnă a învăța să scrii și să vorbești în diverse situații de comunicare. Nu este vorba doar despre discuții sporadice sau despre redactarea de teme şcolare.

 

Se spune că a vorbi o singură limbă este o limitare care conduce către banal. Pe piața muncii va fi avantajatacel candidat care vorbește mai multe limbi străine, în defavoarea

altuia care vorbește una singură. Viitorul înseamnă multilingvism: în anul 2020, dacă

vom vorbi o singură limbă, vom fi la fel de dezavantajați ca acum 20 sau 30 de ani când nu se vorbea nici o limbă străină.

 

Prin urmare, este important să se cunoască cel puţin două limbi străine și să se

obțină certificate în aceste două limbi, certificate ce sunt recunoscute aproape în

întreaga lume. Deci, dacă se învață limba engleză şi limba franceză, susţinerea

examenului DELF este la fel de importantă ca susţinerea examenului Cambridge sau a

testului american TOEFL.

 

DELF respectă criteriile de evaluare recomandate de către Consiliul European în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine (CECRL), sistem adoptat în majoritatea țărilor europene (în Romania, începând cu sesiunea bacalaureatului din 2010).

5. Ariile curriculare implicate Limba și comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Încurajarea elevilor în susţinerea examenelor DELF, cu precădere B1 şi B2

Simulări la nivelul colegiului nostru

Anual, aproximativ 15-20 elevi obţin diploma DELF.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Ateliere de lucru

Consultaţii la nivelul şcolii în vederea pregătirii elevilor pentru susţinerea acestor examene

Colaborarea cu Centru de organizare şi evaluare DELF de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, prof. Paulina Marcela Oros, responsabil centru DELF

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Creşterea numărului de elevi care au susţinut și doresc să susţină examenele DELF, în special elevi ai claselor cu profil bilingv-francofon

 

9. Caracterul inovator Elevii sunt tot mai motivaţi și se simt din ce în ce mai pregătiţi pentru susţinerea examenului DELF.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Profesorii sunt interesati în a participa la astfel de formări, având în vedere că metodele folosite complementar la clasă alături de manuale urmăresc structura acestor examene, iar elevii sunt motivaţi în a obţine diploma DELF, cu recunoaştere internaţională.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul Revista francofonă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare – „Le Voyageur Francophone” (ISSN 2067-5739)
1. Perioada în care s-a derulat 2006 – în prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevii claselor IX-XII toate secțiile

O revistă realizată cu și pentru elevi

3. Coordonator Simona Ungureanu

Colaboratori – membrii catedrei de limba franceză

4. Obiective ● dezvoltarea interesului pentru limba franceză și pentru spațiul francofon;

● colaborarea activă cu colegii și cu alți parteneri;

● descoperirea talentului de a scrie texte, poezii în limba franceză;

● dezvoltarea spiritului de inițiativă, de echipă;

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare
6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia ·         revista în format electronic și în exemplar la biblioteca școlii;

·         Premiile I şi II obținute în fiecare an la concursul revistelor școlare organizat de CCD Baia Mare;

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite ·         discuții cu elevii care au scris articole și distribuirea revistei la nivel local;

·         mediatizarea revistei în presa locală;

·         distribuirea mai multor exemplare la Biblioteca Națională a României;

·         prezentarea revistei în cadrul proiectelor internaționale și la invitații francezi care vizitează liceul nostru cu ocazia unor activități francofone;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Prin această revistă, elevii îşi completează cunoştinţele, își dezvoltă abilităţi şi competenţe care duc la o comunicare mai bună. De asemenea, elevii ajung să conştientizeze că fiecare individ îşi aduce propria contribuţie la formarea şi la dezvoltarea „condiţiei de francofon”. În cadrul discuţilor, elevii sunt încurajaţi să dezvolte aprecieri ale propriei contribuţii  la cultura şi identitatea francofonă.
9. Caracterul inovator Editarea revistei se derulează exclusiv prin intermediul calculatorului, cu ajutorul Internetului. Schimbul materialelor se poate face și prin e-mail.

Echipa de redactare este formată din profesori și elevi.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Revista destinată studiului limbii franceze în liceu ţinteşte dezvoltarea abilităţii de a întelege şi comunica în cel puţin  o limbă străină şi este adaptată studiului de 4 ani, ea permite de asemenea elevilor şi profesorilor să aleagă dintr-o gamă variată de subiecte articole care să favorizeze investigarea şi interacţiunea între tineri și adulți.

Relaţia şcoală – comunitate constituie o preocupare nu numai la nivelul şcolii noastre ci o preocupare la nivel naţional şi european. Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului de editare a revistei au sensibilizat nu numai elevii, ci mai ales cadrele didactice din şcoală. Astfel, s-a schimbat atitudinea acestora în legătură cu necesitatea  colaborării mai strânse cu elevii.

 

 

 

 

 

  Activitatea/proiectul European Studies Programme (Programul de Studii Europene)
1. Perioada în care s-a derulat 2000 – prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din instituțiile partenere – elevii claselor XI și XII cu studiul limbii engleze în regim bilingv din Colegiul Național Mihai Eminescu
3. Coordonator ESP

La nivel instituțional – prof. Elena Iercoșan

4. Obiective Creșterea înțelegerii mutuale, a conștientizării și a toleranței în rândul tinerilor din Europa contemporană
5. Ariile curriculare implicate – om și societate

– limbă și comunicare

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Rezultatele finale așteptate ale activităților diferă de la an la an, în funcție de temele stabilite la reuniunea de planificare. Totuși, în preponderență, elevii sunt rugați să își folosească cunoștințele de operare pe calculator pentru a produce prezentări PPT și broșuri informative care să scoată în evidență similitudini și diferențe culturale, sociale și, de ce nu, politice între țările instituțiilor partenere
7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Chestionarul la final de an

Evaluarea și analiza produselor partenerilor

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Prin acest program elevii își completează cunoștințele, dezvoltă abilități și competențe care duc la o comunicare mai bună. De asemenea, elevii ajung să conștientizeze că fiecare individ/popor își aduce propria contribuție la formarea și dezvoltarea „condiției de a fi european”. În cadrul activităților, elevii sunt încurajați să dezvolte aprecieri ale propriei contribuții regionale la cultura și identitatea europeană, dar să și înțeleagă și să aprecieze pe cele ale vecinilor.
9. Caracterul inovator Programul se derulează exclusiv prin intermediul calculatorului, pe internet. Schimbul materialelor se poate face atât pe internet, pe platforma de comunicare a programului (http://www.european-studiesvle.org/), cât și prin poșta de suprafață sau a video-conferinței. De asemenea, programul poate fi folisit ca rampă de lansare în noi proiecte europene, cum ar fi Comenius sau Leonardo.
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Programul destinat studiului în liceu țintește dezvoltarea abilității de a înțelege și comunica în cel puțin o limbă străină și este adaptat studiului de un an, are caracter intercurricular, și permite elevilor și profesorilor să aleagă teme dintr-o gamă variată de subiecte cu caracter economic, politic, cultural, tehnologic, social și de mediu. Subiectele propuse pentru cercetare sunt constituite în așa fel, încât să favorizeze investigarea și interacțiunea între școli.

 

  Activitatea/proiectul Trupa de teatru francofon „Dramatis Personae”
1. Perioada în care s-a derulat 1993 – prezent
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului Elevi din clasele a 9-a – a12-a
3. Coordonator Nicolae Weisz
4. Obiective ● dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul teatrului;

● dobândirea curajului/abilităţii de a vorbi în public;

● familiarizarea cu meseriile teatrului (actor, regizor, scenarist, maşinist etc.) şi cu tehnicile de seducere a publicului (elevii învaţă cum să-şi controleze corpul, vocea, privirea);

● autocunoaştere şi autoevaluare optime;

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare

Artă

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Festivaluri naţionale şi internaţionale:

2013: Un papillon jaune appelé lune, creaţie colectivă după Christian Palustran, la: Festivalul internaţional de muzică francofonă pentru tineri «Chants, sons sur scène» Baia Mare, Festivalul Internaţional Amifran Arad, Festivalul Internaţional de la Sorrento (Italia);

2014: Histoire d’A creaţie colectivă după texte de Matei Vişniec, Raymond Devos, Les Rita Mitsuko, Serge Gainsbourg, la: Festivalul internaţional de muzică francofonă pentru tineri «Chants, sons sur scène» Baia Mare, Festivalul Internaţional Amifran Arad, Festivalul internaţionaldin Catania (Italia);

2015: Tics. Bureautiques, creaţie colectivă, la: Festivalul internaţional de muzică francofonă pentru tineri «Chants, sons sur scène» Baia Mare, Festivalul Internaţional Amifran Arad, Festivalul internaţional de la Sorrento (Italia)

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite – spectacole la cererea altor unităţi şcolare şi instituţii din localitate şi alte localităţi;

– participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale;

– articole în presa locală şi din ţările în care au fost prezentate spectacolele trupei;

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) – Dezvoltarea personală calitativă a elevilor în plan artistic

– Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional

9. Caracterul inovator Descoperirea de talente in domeniul teatrului, descoperirea de texte și autori contemporani cunoscuţi sau mai puţin cunoscuti publicului larg, crearea de texte dramatice originale
10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Primul spectacol a avut loc în 15 decembrie 1993, iar de atunci trupa a avut participări la peste 70 de festivaluri internaţionale de teatru liceal francofon: România (peste 25 festivaluri), Ungaria (4 festivaluri), Serbia, Cehia, Italia (10 festivaluri), Franţa (3 festivaluri), Belgia (3 festivaluri), Spania (3 festivaluri), Olanda, Canada etc.