Picnic Poetic – #Haikunoi

Proiectul „Picnic Poetic – Haikunoi” este organizat în fiecare an de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România, cu sprijinul Grupului Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor Francofone (GADIF), a Lectoratelor franceze, a Alianțelor franceze, a Centrelor și Caselor francofone, a Liceelor francofone, a Bibliotecilor francofone și a Departamentelor de limbă franceză din cadrul universităților.

Coordonator:Prof. Rodica Mone

Din echipa de coordonare fac parte: prof. Ciumău Maria, Astalâș Ramona, Făzăcaș Aneta, Weisz Nicolae, Mureșanu Delia.

Obiective: promovarea, prin intermediul creaţiilor poetice, a studiul și utilizării limbii franceze.

Un haïku este o scurtă poezie de șaptesprăzece silabe, care este compusă din trei versuri (respectiv din 5, 7 și 5 silabe); în general, haïku-ul evocă un peisaj sau o stare de spirit. Principiul picnicului poetic constă în conceperea poemelor în limba franceză, iar constrângerile de redactare variază în funcție de vârsta și cunoștiințele fiecărui participant. Tototdată, aceste reguli de stil nu trebuie să limiteze nicidecum libertatea de exprimare și alegerea temelor care vor fi abordate de către tinerii creatori.

Evenimentul s-a desfășurat în 54 de locații simultan, în intervalul orar 12.00 – 14.00, pentru a sărbători Luna Francofoniei, acest eveniment de mare amploare își propune promovarea limbii franceze și a multilingvismului într-o atmosferă de convivialitate la care au luat parte tinerii francofoni, corpul didactic, dar și personalități marcante din lumea diplomației, cea instituțională şi din sfera afacerilor. Pe lângă faptul că este un moment prielnic pentru a împărtăși creații poetice în franceză pe reţelele sociale, această întâlnire își propune să aducă împreună reprezentanți ai francofoniei din România.