Comisia diriginților claselor IX-XII
Șefii de catedră / responsabilii comisiilor metodice
Comisia pentru întocmirea orarului: președinte prof. Crăciun Marius
Comisia pentru acordarea burselor și a banilor de liceu: președinte prof. Costin Alina
Consilier educativ: prof. Nedelea Cristina
Responsabilul filierei bilingv – francofone: prof. astalâş Ramona
Secretar al Consiliului Profesoral: prof. Mureșan Codruța, prof. Popan Mihaela
Secretar al Consiliului de Administrație: secretar Ciobotaru Ana
Comisia pentru Curriculum: prof. Crăciun Marius
Comisia SCIM (sistemului de control intern managerial)
Comisia C.E.A.C.: prof. Astalâș Ramona
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității: prof. Bolchiș Maria
Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență: Crăciun Marin
Comisia pentru perfecționare și formarea continuă a personalului: coordonator  prof. Vasilescu Ileana
Comisia pentru etică și deontologie profesională: prof. Covaciu Ionuț
Comisia metodică pentru operaționalizarea Planului de acțiune pentru desegregarea școlară: prof. Bolchiș Maria
Comisia pentru combaterea absenteismului și abandonului școlar, relația școală – familie, monitorizarea elevilor cu părinți plecați în străinătate, parcursul individual al elevilor/traseul absolvenților
Comisia pentru organizarea și funcționarea activității de evidență și gestionare a manualelor școlare: bibliotecar Hojda Ionela
Comisia pentru consultarea forumului directorilor, site-ul ISJ MM și MEN, a email-ului unității și gestionarea sistemului informatic din unitatea școlară: responsabil consultarea forumului directorilor, a site-ului ISJ MM și MEN, a email-ului unității: Pușcaș Alina Maria, responsabil gestionarea sistemului informatic din unitatea școlară: Bencze Ramona
Comisia pentru Reviste și publicații școlare
Siguranța școlară și asigurarea unui climat școlar optim: administrator Crăciun Marin
Comisia paritară
Comisia pentru echivalarea prin credite profesionale transferabile: prof. Crăciun Marius
Comisia diriginților
Comisia pentru monitorizarea elevilor cu CES
Comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/15.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la nivelul Colegiului: prof. Oniga Mihaela
Comisia pentru Olimpiade și concursuri școlare: prof. Popan Mihaela
Comisia pentru activitatea Centrului de Documentare și Informare: prof. Fonai Ramona – documentarist
Responsabilul cu păstrarea și gestionarea ștampilei unității de învățământ: Opriș Diana – secretar