Anexă CA 5.09.2019

Numirea președinților/coordonatorilor comisiilor permanente și ocazionale pentru anul școlar 2019-2020

1. Comisia diriginților claselor IX-XII
2. Șefii de catedră / responsabilii comisiilor metodice
3. Comisia pentru întocmirea orarului: președinte prof. Crăciun Marius
4. Comisia pentru acordarea burselor și a banilor de liceu: președinte prof. Costin Alina
5. Consilier educativ: prof. Nedelea Cristina
6. Comisia pentru programe și proiecte educative: coordonator comisie: prof. Mone Rodica – responsabil integrare europeană și dezvoltare instituțională, președinte executiv: prof. Nedelea Cristina – consilier educativ
7. Responsabilul filierei bilingv – francofone: prof. Mone Rodica
8. Secretar al Consiliului Profesoral: prof. Mureșan Codruța, prof. Popan Mihaela
9. Secretar al Consiliului de Administrație: secretar Pușcaș Alina, bibliotecar Hojda Ionela
10. Comisia pentru Curriculum: prof. Crăciun Marius
11. Comisia SCIM (sistemului de control intern managerial): prof. Mone Rodica
12. Comisia C.E.A.C.: prof. Astalâș Ramona
13. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității: prof. Bolchiș Maria
14. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență: Crăciun Marin
15. Comisia pentru perfecționare și formarea continuă a personalului: coordonator prof. Crăciun Marius – director, președinte executiv prof. Vasilescu Ileana
16. Comisia pentru etică și deontologie profesională: prof. Covaciu Ionuț
17. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție: prof. Bledea Adrian
18. Comisia pentru Olimpiade și concursuri școlare: prof. Popan Mihaela
19. Comisia pentru serviciul pe școală, respectarea regulamentelor școlare, ambient școlar: prof. Ciolte Daniela
20. Comisia pentru respectarea ținutei vestimentare școlare: prof. Nedelea Cristina
21. Comisia metodică pentru operaționalizarea Planului de acțiune pentru desegregarea școlară: prof. Bolchiș Maria
22. Comisia pentru combaterea absenteismului și abandonului școlar, relația școală – familie, monitorizarea elevilor cu părinți plecați în străinătate, parcursul individual al elevilor/traseul absolvenților: coordonator prof. Crăciun Marius; președinte executiv prof. Steliana Pop; vicepreședinte prof. Mone Rodica; responsabil colectare date absențe prof. Nedelea Cristina
23. Comisia pentru organizarea și funcționarea activității de evidență și gestionare a manualelor școlare: bibliotecar Hojda Ionela
24. Comisia pentru consultarea forumului directorilor, site-ul ISJ MM și MEN, a email-ului unității și gestionarea sistemului informatic din unitatea școlară: responsabil consultarea forumului directorilor, a site-ului ISJ MM și MEN, a email-ului unității: Pușcaș Alina Maria, responsabil gestionarea sistemului informatic din unitatea școlară: Bencze Ramona
25. Comisia pentru Reviste și publicații școlare: prof. Mone Rodica
26. Comisia pentru finalizarea introducerii fondului de carte din biblioteca colegiului în programul eBibliophil: prof. Mone Rodica
27. Comisia pentru întreținerea paginii web și pentru promovarea imaginii colegiului: administrator rețea Bencze Ramona
28. Coordonator al Consiliului elevilor: prof. Mone Rodica
29. Siguranța școlară și asigurarea unui climat școlar optim: administrator Crăciun Marin
30. Comisia paritară
31. Comisia pentru echivalarea prin credite profesionale transferabile: prof. Crăciun Marius
32. Comisia diriginților: prof. Mone Rodica
33. Comisia pentru monitorizarea elevilor cu CES: prof. Crăciun Marius – director, prof. Mone Rodica – director adjunct
34. Comisia pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/15.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la nivelul Colegiului: prof. Oniga Mihaela
35. Comisia pentru Olimpiade și concursuri școlare: prof. Popan Mihaela
36. Comisia pentru activitatea Centrului de Documentare și Informare: prof. Fonai Ramona – documentarist
37. Responsabilul cu păstrarea și gestionarea ștampilei unității de învățământ: Opriș Diana – secretar