Cambridge

  Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare este centru de examinare pentru Examenele Cambridge English care sunt recunoscute în lumea întreagă de către şcoli, universităţi şi angajatori din mediul public şi privat. Certificatele emise de Centrul ESOL din cadrul  Universităţii Cambridge atestă nivelul cunoaşterii limbii engleze conform Cadrului European de Referinţă pentru limbi străine şi  sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional.

Tipuri de examene şi nivelul corespunzător:

  • KET (Cambridge English: Key) – nivel A2 (nivel de bază)
  • PET (Cambridge English: Preliminary) – nivel B1 (nivel intermediar)
  • FCE (Cambridge English: First)– nivel B2 (nivel upper- intermediate)
  • CAE (Cambridge English: Advanced)– nivel C1 (nivel avansat)
  • CPE (Cambridge English: Proficiency) – nivel C2 (nivel avansat)Probe de examen: examenele constau în probe de înţelegere a textelor scrise şi audiate, precum şi de producere de mesaje scrise şi orale.Perioada examenelor: – prof. Ardelean Andreea, e-mail: ardelean.andrea@gmail.com

Ministerul Educaţiei Naţionale recunoaşte testele PET, FCE, CAE şi CPE ca examene care certifică nivelul de competenţe lingvistice pentru absolvenţii învăţămăntului liceal de stat, certificatele putând fi echivalate astfel încât posesorii lor să nu mai trebuiască să susţină examenul de competenţe lingvistice într-o limbă străină în cadrul examenului de Bacalaureat.

Mai multe informaţii:

http://www.cambridgeenglish.org/

http://www.britishcouncil.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge.htm

http://www.eurolingva.ro/