Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante în cadrul etapei de transfer consimțit între unitățile de învățământ.