ADMITERE 2018

29-31 mai 2018 – Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

Rezultate:

Contestațiile la probele scrise la limba franceză și limba germană se pot depune între orele 12-16  la secretariatul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare.

 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

 

Subiectele si baremele de la proba de aptitudini si limbă modernă din anii anteriori le găsiți pe paginile : 2017 , 2016

Calendar admitere 2018

Metodologie

sursa:https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional