Pentru clasa de filologie, la specializarea bilingv română-spaniolă nu se susține proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (spaniolă). Clasa va fi de nivel începător, iar admiterea se va face computerizat.

Specializarea educator-puericultor nu are cod de selecție, iar admiterea se face direct la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Baia Mare si nu computerizat.

Broșura de Admitere  

 

FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR: 1 CLASĂ=28 LOCURI
FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST

SPECIALIZĂRI:
– ŞTIINŢE SOCIALE: 2
CLASE=56 LOCURI
– FILOLOGIE: 5
CLASE
din care SUBSPECIALIZĂRI:
FILOLOGIE                               1 CLASĂ = 28 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ  ENGLEZĂ      2 CLASE  = 56 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ     1 CLASĂ = 28 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ GERMANĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ SPANIOLĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI

TOTAL  LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a =224

Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ  SPANIOLĂ nu se susține test de limbă străină, admiterea se face computerizat.

Limba spaniolă se va studia de la nivel începători.