Înscrierea elevilor admiși în clasa a IX-a la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare și depunerea dosarelor se va face în perioada 26-28 iulie între orele 8-16. Elevii trebuie să fie prezenți la înscriere pentru luarea măsurilor pentru uniforma colegiului.

Admiterea în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2021-2022

ADMITERE CLASELE A IX-A. INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PROBELE DE APTITUDINI Procedura inscriere probe de aptitudini

ORDIN 3721 DIN 23.04.2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI EDUCATIEI SI CERCETARII NR. 5457/2020 – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022. –  pdf

ANUNȚ

Admitere la clasa a IX-a, specializarea Educator-puericultor, pentru anul școlar 2021-2022

Elevii admiși la probele de aptitudini, specializarea Educator-puericultor, trebuie să își confirme locul în clasă, cu fișa detalii eliberată din ADLIC  de către școala de proveniență.

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A – AN ȘCOLAR 2021- 2022

NUMĂR DE CLASE a IX-a =6

FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST – 5 CLASE
SPECIALIZĂRI:
                              ŞTIINŢE SOCIALE: 1 CLASĂ = 26 LOCURI
                              FILOLOGIE: 4 CLASE= 104 LOCURI

din care SUB SPECIALIZĂRI:

FILOLOGIE                                         1 CLASĂ = 26 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ  ENGLEZĂ        2 CLASE  = 52 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ     0,5 CLASE = 13 LOCURI

BILINGV ROMÂNĂ SPANIOLĂ      0,5 CLASE = 13 LOCURI

FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR: 1 CLASĂ = 24 LOCURI

Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ  SPANIOLĂ  nu se susțin teste de limbă străină (nu se face echivalarea). Admiterea se face computerizat. Limba spaniolă se va studia de la nivel începător.

OMEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022: 2020-08-31-5457-omec-admitere-inv-liceal-stat-2021-2022.docx 

OMEC nr. 5449/31.08.2020, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022: 2020-08-31-5449-omec-admitere-profes-&-dual-de-stat-2021-2022.docx

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.