În conformitate cu regulamentele generale în vigoare și cu regulamentul intern, criteriile de transfer sunt următoarele:

 – Ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în anul școlar 2018-2019 și media 10 la purtare,

– Pentru clasele cu regim bilingv, se va susține în plus un test de limbă (scris și oral) din materia studiată de clasele bilingve în anul precedent, care trebuie promovat cu minimum media 7. 

– Rezultatele în urma procedurilor de transfer vor putea fi vizualizate atât la avizierul colegiului cât și pe această pagină.