PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A – AN ȘCOLAR 2018- 2019

FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR: 1 CLASĂ=28 LOCURI
FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST
SPECIALIZĂRI:
– ŞTIINŢE SOCIALE: 2 CLASE=56 LOCURI
– FILOLOGIE: 5 CLASE
din care SUBSPECIALIZĂRI:
FILOLOGIE                               1 CLASĂ = 28 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ  ENGLEZĂ      2 CLASE  = 56 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ     1 CLASĂ = 28 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ GERMANĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ SPANIOLĂ      0,5 CLASE = 14 LOCURI
TOTAL  LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a =224

Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ  SPANIOLĂ nu se susține test de limbă străină, admiterea se face computerizat.
Limba spaniolă se va studia de la nivel începători.