ADMITERE 2018

29-31 mai 2018 – Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

Rezultate:

Contestațiile la probele scrise la limba franceză și limba germană se pot depune între orele 12-16  la secretariatul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare.

 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

La specializarea educator – puericultor se vor sustine probele de aptitudini eliminatorii :

1. Proba de aptitudini muzicale
Constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:
a. intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţate în clasele I- VIII;
b. reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
2. Proba de aptitudini fizice
Constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a. reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
b. 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
c. alergare 600 m – fără cerinţa de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
– memorie motrică și coordonare;
– starea funcţională a coloanei vertebrale;
– funcţie normală a sistemului cardio-respirator;
3. Proba de aptitudini artistice
Constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
-receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
-încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviu
Interviul constă în:
a. recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b. lectură la prima vedere;
c. participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
Aptitudinile investigate sunt:
-capacitatea de a comunica;
-dicţia.

NOTĂ:
Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.

 

Subiectele si baremele de la proba de aptitudini si limbă modernă din anii anteriori le găsiți pe paginile : 2017 , 2016

Calendar admitere 2018

Metodologie

sursa:https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional