ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2019 – 2020

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT  pentru anul şcolar 2019-2020

 Proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză, franceză și germană modernă în vederea admiterii în clasele a IX-a cu profil bilingv , an școlar 2019-2020

 Testările se vor desfășura în următoarele centre de examen, după cum urmează:

 ZONA BAIA MARE:

1. limba engleză 15 mai 2019 la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri ” Baia Mare

             proba scrisă – 12.00 – 13.00

            proba orală – de la ora 14.00 conform programărilor 

  1. limba franceză 16 mai 2019 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare

                proba scrisă – 14.30 – 15.30

                proba orală – de la ora 16.00 conform programărilor

  1. limba germană 17 mai 2019 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare

    proba scrisă  – 14.30 – 15.30

    proba orală – de la ora 16.00 conform programărilor

ZONA SIGHETU MARMAȚIEI – locația: Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației

  1. limba engleză 15 mai 2019

                proba scrisă – 12.00 – 13.00

                proba orală – de la ora 14.00 conform programărilor

Înscrierile pentru testarea la limba engleză se vor face, conform calendarului, în perioada 13-14 mai 2019 la secretariatul Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri ” Baia Mare și respectiv, la secretariatul Colegiului Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației 

Înscrierile pentru testarea la limbile franceză și germană modernă se vor face, conform calendarului, în perioada 13-14 mai 2019 la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare.

Cererile de înscriere se vor depune Luni 13.05.2019 și marți 14.05.2019 în intervalul orar 8:30 – 15:30

Echivalarea certificatelor de limbă se face pe baza unei copii conform cu originalul, depuse la secretariatele  precizate mai sus. Concret, elevul prezintă certificatul original și o copie simplă a acestuia la înscriere, iar copia este certificată conform cu originalul de directorul unității școlare.

 

 

  • Probele de aptitudini

 

13 – 14 mai 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

15 – 17 mai 2019

Desfăşurarea probelor de aptitudini

 

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

 

                  24 mai 2019                                                          Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini

 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

 

13 – 14 mai 2019

Înscrierea    candidaţilor    pentru    probele    de    verificare    a cunoştinţelor de limbă modernă

 

15 – 17 mai 2019

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

 20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

 

 24 mai 2019

 

 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

 

 MODELE DE SUBIECTE:

  Limba Franceză:

Limba Engleză

 

 

Limba Germană